ABC woordenlijst

Aankoopmakelaar

Een aankoopmakelaar is een makelaar die je kan helpen bij de koop van je huis.

Adviesgesprek

Om erachter te komen welke hypotheek bij jouw persoonlijke situatie past en hoeveel je maximaal aan hypotheek kunt lenen, kun je een afspraak maken voor een adviesgesprek met een hypotheekadviseur.

Advieskosten

De kosten voor hypotheekadvies verschillen per hypotheekadviseur en zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. We raden je daarom aan verschillende adviseurs met elkaar te vergelijken. Je kunt de advieskosten onder voorwaarden eenmalig aftrekken bij de belasting.

Aflossen

Als je een huis koopt, leen je geld van de bank. Dit geld moet je binnen 30 jaar aan de bank terugbetalen. Dit heet ‘aflossen’. Afhankelijk van de hypotheekvorm kun je je hypotheek op verschillende manieren aflossen.

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij je gedurende de looptijd alleen rente betaalt. Aan het einde van de looptijd los je je hypotheek in één keer af.

Afsluitkosten

De kosten die je betaalt voor het afsluiten van je hypotheek worden ook wel financieringskosten genoemd. Onder deze kosten vallen onder andere advieskosten, notariskosten en taxatiekosten. De kosten voor het afsluiten van een hypotheek bedragen ongeveer 2 tot 3% van het hypotheekbedrag.

Aftrekbare kosten eigen huis

Sommige kosten en rente mag je (eenmalig) aftrekken van de belasting. Denk aan hypotheekrente en rente van andere leningen die onderdeel zijn van de eigenwoningschuld. Daarnaast zijn eenmalige financieringskosten aftrekbaar, zoals bemiddelingskosten voor het afsluiten van je hypotheek, notariskosten voor de hypotheekakte of kosten voor het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie.

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij je iedere maand een vast brutobedrag aan maandlasten betaalt. Dit bedrag bestaat uit aflossing en rente.

Bankgarantie

Als je het bedrag van de waarborgsom niet met eigen geld kunt betalen, kun je gebruikmaken van een bankgarantie. Je leent het bedrag van de waarborgsom dan van de bank. Hier zijn kosten aan verbonden; meestal 1% van de waarborgsom.

Bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij je iedere maand op een geblokkeerde rekeningen spaart voor het aflossen van de hypotheekschuld. Een bankspaarhypotheek wordt vrijwel niet meer afgesloten.

Bedrijfshypotheek

Met de Bedrijfshypotheek van BLG Wonen is het mogelijk voor jou als ondernemer om een zakelijk pand te financieren.

Belastbaar inkomen

Je belastbaar inkomen is het inkomen waar je inkomstenbelasting over betaalt.

Belastingaangifte

Ieder jaar ontvang je een jaaroverzicht van je hypotheek van het jaar daarvoor. Hierin staan de bedragen die je kunt gebruiken bij je belastingaangifte.

Bemiddelingskosten

Bemiddelingskosten zijn de kosten die je aan een hypotheekadviseur betaalt voor het regelen van je hypotheek.

Bereidstellingsprovisie

Een hypotheekofferte is beperkt geldig. Om deze periode te verlengen, betaal je bereidstellingsprovisie. BLG Wonen brengt sinds 1 oktober 2019 geen bereidstellingsprovisie meer in rekening.

Bespaarhypotheek

Met een Bespaarhypotheek van BLG Wonen kun je besparen op je hypotheekrente. Want hoe hoger je energielabel, hoe lager je rente.

Bieden

Als je na een of meerdere bezichtigingen zeker weet dat je je droomhuis hebt gevonden, kun je een bod uitbrengen. Hiermee geef je aan welke prijs je voor het huis zou willen betalen en onder welke voorwaarden.

Bijleenregeling

Als je je huis verkoopt en de opbrengst hoger is dan de waarde van je hypotheek op dat moment, heb je overwaarde. De overwaarde moet je in principe gebruiken voor je volgende koopwoning. Als je dat niet doet, treedt de bijleenregeling in werking, waardoor je over het bedrag van de overwaarde geen hypotheekrente mag aftrekken.

BKR-registratie

Als je een lening afsluit die hoger is dan €250 en een looptijd heeft van langer dan een maand wordt deze geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Met een negatieve BKR-registratie kom je niet in aanmerking voor een hypotheek.

BLG Wonen

Om mijnwerkers in Limburg een kans te geven een eigen huis te kopen, richtten de gemeenten Geleen, Stein, Limbricht en Munstergeleen in 1954 BLG Wonen op, wat staat voor Bouwfonds Limburgse Gemeenten.

Borgtochtprovisie

Borgtochtprovisie is het bedrag dat je betaalt om een hypotheek af te sluiten met Nationale Hypotheek Garantie.

Bouwdepot

Het bouwdepot is een aparte rekening bij je hypotheek voor de bouw van je huis of verbouwingskosten.

Bouwkundige keuring

Als je een huis gaat kopen, wil je meer weten over de bouwkundige staat van het huis. Hiervoor kun je een bouwkundige keuring uit laten voeren.

Bouwrente

Bouwrente is de rente die je aan de aannemer of projectontwikkelaar betaalt voor het voorschieten van de bouwkosten van je nieuwbouwhuis.

Bruto maandlasten

De bruto maandlast van je hypotheek is het bedrag dat je iedere maand (automatisch) aan je hypotheekverstrekker betaalt. Dit bedrag bestaat uit aflossing en hypotheekrente.

Casco

Een nieuwbouwhuis wordt casco opgeleverd. Dat betekent dat het geraamte van het huis wind- en waterdicht wordt opgeleverd, inclusief ramen met glas, deuren en dakbekleding. Het verschilt per nieuwbouwproject wat casco precies inhoudt.

Codicil

Een codicil is een handgeschreven, gedateerd en ondertekend document waarin je beschrijft wat er met je bezittingen moet gebeuren als je komt te overlijden. Een codicil heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een testament. Let op: geldbedragen kunnen niet middels een codicil worden toegewezen.

Courtage

De courtage is een percentage van de aankoopprijs of een vast bedrag dat je de aankoopmakelaar moet betalen die jou helpt bij het kopen van een huis.

Dienstverleningsdocument

Een document waarin staat uitgelegd wat een hypotheekadviseur voor jou doet en welke kosten daaraan verbonden zijn.

Duurhuurder

Een huishouden bestaande uit één of meer personen die meer dan 33% van het netto besteedbare inkomen uitgeeft aan (huur) woonlasten.

Echtscheidingsconvenant

Als je gaat scheiden, kunnen jij en je partner de afspraken die jullie maken vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Daarna kan de echtscheiding definitief worden aangevraagd.

Eigen geld

Om een huis te kunnen kopen, heb je eigen geld nodig: minimaal 6% van de aankoopsom.

Eigendomsakte

In de eigendomsakte (ook wel overdrachtsakte of leveringsakte genoemd) wordt vastgelegd dat het huis een nieuwe eigenaar krijgt.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is de belasting die je betaalt als je een koopwoning hebt die je als hoofdverblijf gebruikt.

Eigenwoningreserve

De eigenwoningreserve is het bedrag dat ontstaat als je je eigen woning(en) verkoopt. Als je je huis verkoopt, ontstaat er een reserve (overwaarde of onderwaarde). Bij de verkoop van je tweede huis wordt de overwaarde of onderwaarde bij de bestaande reserve opgeteld, etc.

Eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld is het deel van de hypotheek dat nog niet is afgelost. De woningschuld wordt ook wel ‘restschuld’ genoemd.

Energiebespaar Budget

Met het Energiebespaar Budget (EBB) kun je energiebesparende maatregelen direct meefinancieren in je hypotheek, maar pas later beslissen hoe je je nieuwe woning precies gaat verduurzamen.

Energiebespaarplan Plus

Met het Energiebespaarplan Plus in combinatie met de Bespaarhypotheek weet je precies wat je moet doen om je huis te verduurzamen voor een beter energielabel. Bovendien krijg je meteen de lagere hypotheekrente die hoort bij het toekomstige verbeterde energielabel.

Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig jouw huis is. Als je je huis gaat verkopen, ben je verplicht een energielabel te hebben.

Erfbelasting

Als je een huis erft, moet je daar erfbelasting over betalen. Hoeveel erfbelasting je moet betalen, is afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis verminderd met de hypotheekschuld.

Erfenis

Als iemand overlijdt, bepaalt een testament of codicil wat er met de erfenis gebeurt en wie de erfgenamen zijn.

Erfpacht

Erfpacht is het recht om de grond waar je koopwoning op staat, te gebruiken.

Executiewaarde

De executiewaarde is de waarde van het huis bij gedwongen verkoop.

Extra aflossen

Een extra bedrag aflossen tijdens de looptijd van je hypotheek.

Financieringskosten

Financieringskosten zijn de kosten die je betaalt voor je hypotheek, zoals bemiddelingskosten voor het afsluiten van je hypotheek, het oversluiten van je hypotheek, notariskosten of kosten voor het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie.

Fiscale partners

Jij en je partner zijn fiscale partners als jullie op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente en samen eigenaar zijn van het huis waarin jullie samenwonen. Fiscaal partnerschap kan invloed hebben op je belastingaangifte.

'Garant' staan

Ouders kunnen meetekenen voor de hypotheek van hun zoon of dochter. Ze staan dan ‘garant’ en zijn dan hoofdelijk aansprakelijk. Je kunt als ouders aangesproken worden als jullie kind de hypotheeklasten niet kan betalen.

Hoofdelijk ontslag

Als bij een scheiding een van de partners in het huis blijft wonen en eigenaar wordt van het huis, dient de ex-partner een verzoek in om zich te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat hij of zij niet meer verantwoordelijk zal zijn voor het terugbetalen van de hypotheek.

Huurverklaring

De huurverklaring is een formulier waarmee een huurder samen met een financieel adviseur zijn of haar financiën op een rij zet. Zo laat de huurder zien wat zijn of haar woonlasten zijn geweest in de afgelopen drie jaar en deze heeft kunnen betalen.

Hypotheek

Een hypotheek is een lening die je afsluit om een huis te kunnen kopen of verbouwen.

Hypotheekrente meenemen

Als je een nieuw huis koopt en al een hypotheek hebt, kun je de hypotheekrente van je hypotheek meenemen naar je nieuwe huis.

Hypotheek oversluiten

Je hypotheek oversluiten of omzetten, betekent dat je met je hypotheek overstapt naar een andere hypotheekverstrekker of dat je jouw bestaande hypotheek omzet naar een nieuwe hypotheek bij je huidige hypotheekverstrekker.

Hypotheek verhogen

Als je je hypotheek verhoogt, leen je extra geld voor je hypotheek. Je kunt je hypotheek onderhands verhogen of met een tweede hypotheek.

Hypotheekadvies

Als je wilt weten welke hypotheek bij jouw persoonlijke situatie past en hoeveel je maximaal aan hypotheek kunt lenen, maak je een afspraak bij een hypotheekadviseur voor hypotheekadvies.

Hypotheekakte

In de hypotheekakte wordt vastgelegd dat het huis dat je koopt, het onderpand is voor het krijgen van je hypotheek.

Hypotheekgesprek

Tijdens een hypotheekgesprek bespreek je met een hypotheekadviseur de mogelijkheden voor een hypotheek.

Hypotheeklasten

De hypotheeklasten zijn de maandelijkse kosten die je voor je hypotheek moet betalen. De hoogte van de hypotheeklasten is afhankelijk van de hoogte van je hypotheek.

Hypotheekofferte

Een hypotheekofferte is een bindend aanbod van de hypotheekverstrekker met daarin alle details over jouw hypotheek, zoals de hoogte van de hypotheek, de manier waarop je de hypotheek aflost, de looptijd en de rente.

Hypotheekrente

Hypotheekrente is de rente die je betaalt over je hypotheek; de lening voor je huis. Hoe lager de rente, hoe lager je hypotheeklasten.

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek is de regeling die bepaalt dat je de rente die je over je hypotheek betaalt (hypotheekrente) onder voorwaarden van je belastbaar inkomen kunt aftrekken.

Hypotheekschuld

De hypotheekschuld is het deel van je hypotheek dat nog niet is afgelost.

Hypotheekvormen

Er zijn verschillende soorten hypotheken, zoals een annuïtaire, lineaire of aflossingsvrije hypotheek. Welke hypotheek het beste bij jou past, is afhankelijk van je financiële situatie.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering vergoedt de schade aan je inboedel: alle zaken in en om je huis, zoals je meubels en kleding. Je bent niet verplicht een inboedelverzekering af te sluiten.

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is de belasting die je betaalt over je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe meer belasting je betaalt. Als je een huis koopt, is dit van invloed op je inkomstenbelasting.

Intentieverklaring

Een intentieverklaring is een verklaring waarin jouw werkgever aangeeft dat hij van plan is jou een vast contract te geven zodra je huidige, tijdelijke contract afloopt. Een intentieverklaring is onderdeel van de werkgeversverklaring.

Intern oversluiten

Je huidige hypotheek omzetten naar een nieuwe hypotheek bij je huidige hypotheekverstrekker.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is de bijdrage die je als (gescheiden) ouder van minderjarige kinderen betaalt voor hun levensonderhoud.

Koopakte/koopcontract

De koopakte, ook wel ‘koopcontract’ genoemd, is het contract waarin alle details staan die te maken hebben met het huis dat je wilt kopen.

Koopgarant

Koopgarant is een regeling bedoeld voor mensen met een lager inkomen om het kopen van een woning voor hen bereikbaar te maken.

Koopsom

De koopsom is het bedrag waarvoor je je huis koopt.

Kosten koper

Kosten koper (k.k.) zijn de kosten die je maakt om een huis te kunnen kopen. Denk aan kosten voor hypotheekadvies, taxatiekosten en kosten voor de bouwkundige keuring. De kosten koper bedraagt ongeveer 6% van de koopsom.

Leveringsakte

In de leveringsakte (ook wel overdrachtsakte of eigendomsakte genoemd) wordt vastgelegd dat het huis een nieuwe eigenaar krijgt.

Lijfrente

Lijfrente is een extra inkomstenbron die je (op eigen initiatief) op een aparte rekening opbouwt en vanaf een bepaald moment krijgt uitbetaald, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat. Bij BLG Wonen kun je geen lijfrenterekening meer afsluiten.

Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij je iedere maand evenveel aflost op je hypotheekschuld. Hierdoor dalen je maandlasten gelijkmatig.

Looptijd

De looptijd is de periode waarin je hypotheek moet worden afgelost. Dit is maximaal 30 jaar.

Marktwaarde

De marktwaarde is de waarde van een huis als deze onder normale omstandigheden kan worden verkocht (dus niet de executiewaarde bij gedwongen verkoop).

Nabestaandenservice

De Nabestaandenservice van BLG Wonen helpt je bij het regelen van de bankzaken als een dierbare is overleden.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie dat jouw hypotheek wordt terugbetaald als je (buiten jouw schuld) je hypotheek niet meer kunt betalen. Deze garantie wordt afgegeven door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Netto maandlasten

De netto maandlast is het bedrag dat overblijft na verrekening van het eigenwoningforfait en de hypotheekrente op de bruto maandlast.

Notariskosten

Als je een huis koopt, moet je daarvoor naar de notaris. Hier zijn kosten aan verbonden, onder andere voor het opstellen van de leveringsakte en de hypotheekakte.

Offertedatum

De offertedatum geeft de geldigheid van een hypotheekofferte aan.

Offerterente

De offerterente is de rente die is opgenomen in de hypotheekofferte. Is de rente op het moment van het passeren van de hypotheek bij de notaris hoger of lager dan de rente in de offerte? Dan wordt de rente in de offerte gehanteerd.

Onder water

Je huis staat ‘onder water’ als je hypotheek hoger is dan de huidige marktwaarde van je huis. Er is dan sprake van ‘onderwaarde’.

Onderhoudsplicht

Als jij en je partner gaan scheiden, behoud je de onderhoudsplicht: je blijft verplicht voor elkaar te zorgen door mee te betalen aan de kosten van het levensonderhoud. Heb je kinderen? Als ouder heb je een levenslange onderhoudsplicht voor je kinderen.

Onderpand

Een onderpand is de zekerheid waar een geldverstrekker om vraagt bij het lenen van geld. Sluit je een hypotheek af? Dan is het huis het onderpand.

Onderwaarde

Bij onderwaarde is je huis minder waard dan het resterende hypotheekbedrag. Als je onderwaarde hebt, wordt er ook wel gesproken van een restschuld.

Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden zijn de voorwaarden die je in een voorlopig koopcontract opneemt en waarmee je in bepaalde situaties nog onder de koop van het huis uit kunt.

Opstalverzekering

Een opstalverzekering is een verplichte verzekering wanneer je een huis koopt met een hypotheek. Jouw huis en alles wat er aan vastzit is verzekerd tegen schade door brand, storm en inbraak.

Oriënterend hypotheekgesprek

Een vrijblijvend eerste gesprek met een hypotheekadviseur waarin je een indicatie krijgt van wat je kunt lenen en waarin de adviseur het proces en de kosten uitlegt. Dit gesprek is meestal gratis.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een tijdelijke lening waarvan het bedrag gebaseerd is op de overwaarde van je oude huis. Als je oude huis nog niet verkocht is, kun je met een overbruggingskrediet een deel van de verwachte overwaarde van je oude huis gebruiken om je nieuwe huis te betalen.

Overdrachtsakte

In de overdrachtsakte, die wordt opgemaakt door de notaris, wordt vastgelegd dat een huis een nieuwe eigenaar krijgt. De overdrachtsakte wordt ook wel leveringsakte of transportakte genoemd.

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is de belasting die je in Nederland moet betalen als je een huis, winkel of kantoorpand koopt of als je eigenaar wordt van een onroerende zaak waar opstalrecht of erfpachtrecht op van toepassing is.

Overgangsrecht

Het overgangsrecht is een regeling waarmee je met een aflossingsvrije hypotheek die je op 31 december 2012 al had, gebruik kunt blijven maken van de oude hypotheekregels en het recht op hypotheekrenteaftrek behoudt. Volgens de nieuwe hypotheekregels kom je alleen in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek als je kiest voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek die je volgens de afgesproken aflossingen binnen maximaal 30 jaar aflost.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een bedrag aan je nabestaanden uitkeert als je voor een bepaalde datum komt te overlijden. Deze datum wordt vastgelegd als je de verzekering afsluit.

Oversluiten

Je hypotheek oversluiten of omzetten betekent dat je met je hypotheek overstapt naar een andere hypotheekverstrekker of dat je jouw bestaande hypotheek omzet naar een nieuwe hypotheek bij jouw huidige hypotheekverstrekker.

Overwaarde

Als de verkoopwaarde van je huis hoger is dan je hypotheek heb je een overwaarde op je huis.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is de bijdrage die jij aan je partner moet betalen (of andersom) als een van jullie niet genoeg inkomsten heeft. Want ook al ben je gescheiden, je blijft verplicht financieel voor elkaar te zorgen door mee te betalen aan de kosten van het levensonderhoud.

Passeren

Nadat je de hypotheekofferte hebt getekend, moet deze binnen een bepaalde periode passeren. Dit betekent dat je voor de passeerdatum naar de notaris moet om de hypotheekakte te tekenen.

Perspectiefverklaring

Een soort werkgeversverklaring voor uitzendkrachten, die door een aantal uitzendbureaus onder voorwaarden wordt gegeven.

Rente Meeneemregeling

Met de Rente Meeneemregeling kun je je huidige rente meenemen naar een nieuwe hypotheek bij BLG Wonen als je een ander huis koopt.

Renteaanbod

Het renteaanbod is het aanbod dat je van een hypotheekverstrekker krijgt vóór de definitieve hypotheekofferte. Hierin staan de hoogte en aflossingsvorm van de hypotheek die je hebt gekozen, de rentevaste periode en de hypotheekrente die je gaat betalen.

Rentemiddeling

Bij rentemiddeling pas je jouw huidige rente voor je hypotheek aan vóór het einde van de rentevaste periode. Je zet je rente vast voor de lagere rente die op dat moment geldt. De vergoeding van het renteverlies wordt verrekend met je nieuwe rente. Je betaalt de vergoeding op die manier gespreid.

Rentevaste periode

De rentevaste periode is de periode waarin de hypotheekrente voor jou gelijk blijft. De duur van deze periode spreek je af met de hypotheekverstrekker als je de hypotheek afsluit.

Restschuld

Een restschuld is het bedrag dat overblijft als de verkoopwaarde van je huis lager is dan de resterende hypotheekschuld.

Restschuldregeling

Met de Restschuldregeling neem je je restschuld mee naar je nieuwe woning. Je sluit dan een restschuldfinanciering af, die een onderdeel is van je hypotheek bij BLG Wonen.

Scheidingsservice

De Scheidingsservice van BLG Wonen helpt klanten bij een goede afhandeling van de hypotheekzaken als zij uit elkaar gaan.

Schenkbelasting

Schenkbelasting is de belasting die je moet betalen over een schenking.

Schenking

Als jij (of je fiscale partner) tussen de 18 en 40 jaar bent, mogen je (schoon)ouders eenmalig belastingvrij een schenking doen. Over dit bedrag hoef je geen schenkbelasting te betalen.

Seniorenhypotheek

Als jij (of je fiscale partner) tussen de 18 en 40 jaar bent, mogen je (schoon)ouders eenmalig bDe seniorenregeling heeft speciale hypotheekvoorwaarden voor iedereen die met pensioen is of maximaal tien jaar voor zijn of haar AOW zit.

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij je spaart in een kapitaalverzekering om je hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer af te lossen. Bij BLG Wonen is het niet meer mogelijk om een spaarhypotheek af te sluiten. Als je al een spaarhypotheek hebt bij een andere hypotheekverstrekker is het wel mogelijk deze over te sluiten naar een bankspaarhypotheek van BLG Wonen.

Studieschuld

Als je een studieschuld hebt, omdat je tijdens je studie geld hebt geleend, heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag dat je maximaal kunt lenen voor je hypotheek. Je studieschuld hoeft niet afgelost te zijn om een hypotheek af te kunnen sluiten.

Tariefgroep

Een tariefgroep geeft aan wat de verhouding is tussen je hypotheek en de marktwaarde van je huis. Wil je je tariefgroep weten? Deel je hypotheek door de waarde van je huis en vermenigvuldig dit met 100. Hoe hoger deze verhouding, hoe hoger je tariefgroep. Bij een hogere tariefgroep hoort meestal een hoger rentetarief. En bij een lagere tariefgroep meestal een lagere rente.

Taxatie

Tijdens een taxatie wordt de waarde van een huis vastgesteld. Als je een huis wilt kopen, moet je een taxatie uit laten voeren om aanspraak te kunnen maken op een hypotheek.

Taxatierapport

In een taxatierapport wordt de waarde van het huis vastgelegd die tijdens de taxatie door de taxateur is bepaald.

Testament

Een testament is een document waarin iemand vastlegt wat er na zijn/haar overlijden met je bezittingen moet gebeuren.

Toetsrente

Als je een hypotheek wilt afsluiten en voor een rentevaste periode van minder dan tien jaar kiest, moeten hypotheekadviseurs rekenen met een toetsrente. Deze toetsrente bepaalt of een hypotheek voor jou op lange termijn verantwoord is en bij jouw inkomen past.

Transportakte

De leveringsakte, ook wel transportakte genoemd, is de akte waarmee het huis officieel aan jou wordt overdragen en dus op jouw naam komt te staan.

Tussentijds aflossen

Een extra aflossing doen tijdens de looptijd van je hypotheek. Dit kan eenmalig of elk jaar.

Tweede hypotheek

Een tweede hypotheek is een aanvullende hypotheek naast je huidige hypotheek. Deze kun je bijvoorbeeld afsluiten als je je huis wilt verbouwen of verduurzamen.

Variabele rente

Met een variabele hypotheekrente kunnen je maandlasten schommelen, omdat je de hypotheekrente betaalt die op dat moment geldt.

Vaste rente

Met een vaste hypotheekrente betaal je iedere maand dezelfde rente zolang je rentevaste periode duurt.

Verbouwregeling

Met de Verbouwregeling laat je bij de aankoop van je nieuwe woning bij de notaris een hoger hypotheekbedrag inschrijven dan je direct nodig hebt voor je huis. Zo houd je alvast rekening met een eventuele verbouwing in de toekomst.

Verduurzamen

Door je huis te verduurzamen, kun je besparen op je energierekening. Er zijn verschillende mogelijkheden om de verduurzaming van je huis te financieren.

Vergoeding renteverlies

Als je de rente over je hypotheek wilt aanpassen voor het einde van je rentevaste periode, betaal je een vergoeding voor het renteverlies van de bank (boeterente).

Verhuurhypotheek

Met de Verhuurhypotheek kun je een woning financieren voor de verhuur waarbij de huurprijs op het puntenstelsel is gebaseerd.

Verkoopmakelaar

Een verkoopmakelaar is een makelaar die je kan helpen bij de verkoop van je huis.

Verpanden

Verpanden is het in onderpand geven van – in het geval van het kopen van een huis – je huis.

Voorbehoud van bouwkundige keuring

Een ontbindende voorwaarde die je meeneemt in het voorlopig koopcontract waarin je afspreekt een bouwkundige keuring uit te laten voeren op de bouwkundige staat van de woning.

Voorbehoud van financiering

Een ontbindende voorwaarde die je meeneemt in het voorlopig koopcontract waarin je een termijn afspreekt waarbinnen je de hypotheek geregeld moet hebben.

Voorlopig koopcontract

Een voorlopig koopcontract is het contract waarin alle details staan die te maken hebben met het huis dat je wilt kopen. De benaming ‘voorlopig’ koopcontract klopt eigenlijk niet helemaal, want het koopcontract is wel degelijk bindend – zowel voor jou als koper, als voor de verkoper.

Vraagprijs

De vraagprijs is de prijs die de verkoper van een huis voor het huis wil hebben. De prijs waarvoor de koper het huis uiteindelijk koopt kan hoger, lager of gelijk zijn aan de vraagprijs.

Vrij op naam

Een nieuwbouwhuis koop je vrij op naam (v.o.n.), wat betekent dat je geen kosten koper hoeft te betalen. Zo betaal je bijvoorbeeld geen overdrachtsbelasting, omdat jij de eerste bewoner bent.

Waarborgsom

Een waarborgsom is een soort aanbetaling aan de verkoper waarmee je laat zien dat je het huis kunt betalen. Meestal is dit 10% van de koopsom. Als je de waarborgsom niet met eigen geld kunt betalen, kun je gebruikmaken van een bankgarantie.

Waardebepaling

Een waardebepaling is een globale schatting van de waarde van een huis. Als je de exacte waarde van het huis wilt weten, raden we je aan een taxatie uit te laten voeren.

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht is het recht om je opgebouwde pensioen over te dragen naar de pensioenregeling bij een nieuwe werkgever.

Waardepeildatum

De waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de WOZ-waarde van onroerend goed vaststelt.

Werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring is een document van je werkgever waarin details staan over je inkomen en je dienstverband (onbepaalde of bepaalde tijd).

Woningwaarde

Hoeveel je woning waard is, wordt onder andere gebaseerd op de locatie van je huis, het bouwjaar, perceel- en woonoppervlakte, het type huis en verkoopprijzen van vergelijkbare huizen bij jou in de buurt.

WoonDebat

Het WoonDebat is een initiatief van BLG Wonen dat jaarlijks terugkeert. Tijdens het debat gaan wij in gesprek met beleidsmakers, woningmarktexperts en adviseurs om samen tot initiatieven te komen om de woningmarkt toegankelijker te maken.

Woontoegankelijkheid

Een toegankelijke woningmarkt biedt iedereen eerlijke en rechtvaardige kansen om binnen een jaar een betaalbare en passende woning te hebben. Onze Woontoegankelijkheidsmonitor brengt kansen op de woningmarkt in beeld.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde van een onroerend goed, dus een huis, pand of stuk grond. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken.

Veel gezocht

Als de verkoopwaarde van je huis hoger is dan je hypotheek heb je een overwaarde op je huis .
Het bouwdepot is een aparte rekening bij je hypotheek voor de bouw van je huis of verbouwingskosten.
Een huishouden bestaande uit één of meer personen die meer dan 33% van het netto besteedbare inkomen uitgeeft aan (huur) woonlasten.
Hypotheekrente is de rente die je betaalt over je hypotheek; de lening voor je huis. Hoe lager de rente, hoe lager je hypotheeklasten.

Als je wilt weten welke hypotheek bij jouw persoonlijke situatie past en hoeveel je maximaal aan hypotheek kunt lenen, maak je een afspraak bij een hypotheekadviseur voor hypotheekadvies.
Door je huis te verduurzamen, kun je besparen op je energierekening. Er zijn verschillende mogelijkheden om de verduurzaming van je huis te financieren.
Kosten koper (k.k.) zijn de kosten die je maakt om een huis te kunnen kopen. Denk aan kosten voor hypotheekadvies, taxatiekosten en kosten voor de bouwkundige keuring. De kosten koper bedraagt ongeveer 6% van de koopsom.