Als een naaste overlijdt, moet er veel geregeld worden. Sommige zaken moet je regelen na het overlijden, maar er zijn ook dingen waar je van tevoren al over na kunt denken. Zo kun je ervoor zorgen dat je je nabestaanden zo goed mogelijk achterlaat.


Nabestaandenservice BLG Wonen

Als een dierbare is overleden, staat je hoofd niet naar het regelen van bankzaken of de hypotheek. Toch is het belangrijk om deze zaken goed en snel af te handelen. De Nabestaandenservice van BLG Wonen kan je daarbij helpen. Je kunt ons bereiken op 046 – 478 88 88 of stuur een e-mail naar nabestaandenservice@blg.nl.
De Nabestaandenservice van BLG Wonen helpt je bij het regelen van bankzalen na het overlijden van een naaste

Alvast regelen voor later

Je bent er misschien nog niet mee bezig, maar het is wel belangrijk om na te denken wat er gebeurt als je komt te overlijden. Zo weet je zeker dat je je nabestaanden zo goed mogelijk achterlaat. Je kunt bijvoorbeeld alvast een testament opstellen, iemand machtigen om je bankzaken te regelen en voorbereidingen treffen voor de financiën van je huis. Lees hier meer over de voorbereidingen die je alvast kunt treffen voor later.
Je bent er misschien nog niet mee bezig, maar het is wel belangrijk om na te denken wat er gebeurt als je komt te overlijden.

Bankzaken en hypotheek regelen na een overlijden

Na een overlijden komt er veel op je af. De specialisten van onze Nabestaandenservice staan klaar om je te helpen bij het regelen van de bankzaken en de hypotheek van de overledene die via BLG Wonen lopen. Wat je moet regelen voor onder andere verzekeringen en de hypotheek van de overledene lees je hier. Ontdek ook wat je moet doen met een eventuele erfenis.
Na een overlijden moeten er veel financiële zaken geregeld worden.

Denk ook hieraan

Een overlijden wordt via de Basisregistratie Personen (BRP) aan diverse instanties doorgegeven. Bij BLG Wonen krijgen we niet automatisch bericht van het overlijden, dus het is belangrijk dat je het ook aan ons doorgeeft. De Nabestaandenservice van BLG Wonen staat vervolgens voor je klaar om je te helpen bij het regelen van de bankzaken van de overledene bij BLG Wonen. Daarnaast zijn er nog andere instanties die je op de hoogte moet brengen om een eventuele overeenkomst te beëindigen of aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De werkgever
 • De zorgverzekeraar
 • De energieleverancier
 • De woningbouwcorporatie
 • De pensioenaanbieder
 • Moeten er regelingen worden getroffen voor de kinderen? Bijvoorbeeld gezinshulp of tijdelijk extra opvang?
 • Vraag voorzieningen, zoals een uitkering, aan op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Vraag advies over nalatenschap bij de notaris
 • Zeg abonnementen en lidmaatschappen op
 • Lever koninklijke onderscheidingen in
 • Leeg een eventuele bankkluis en zeg die op
 • Regel belastingzaken: normaal gesproken moet je binnen 8 maanden na het overlijden aangifte erfbelasting doen. De erfgenamen kunnen dit apart of samen doen.
 • Als je partner komt te overlijden, verandert er vaak het een en ander in het inkomen. Vaak wordt het inkomen lager en is het verstandig opnieuw te kijken of je recht hebt op bepaalde regelingen.
 • Ontving de overledene toeslag op zijn/haar naam? Dan zet de Belastingdienst de toeslag stop en moet je dit opnieuw aanvragen.
 • Verandert je inkomen en heb je studerende kinderen die onder het oude stelsel vallen? Onderzoek dan opnieuw of je in aanmerking komt voor tegemoetkoming in de studiekosten bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) .

Fijn om te weten: het beëindigen of aanpassen van overeenkomsten met instanties zal je ook bespreken met de begrafenisondernemer. Hij of zij kan je daarbij helpen.

Meer informatie: