Hoe werkt een aflossingsvrije hypotheek?

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je tijdens de looptijd van de hypotheek maandelijks alleen rente. Je lost dus niet af op je hypotheekschuld. Tussentijds aflossen mag wel. Omdat je schuld hetzelfde blijft, blijven je bruto maandlasten hetzelfde tijdens de rentevaste periode. Aan het einde van de looptijd moet je de hypotheekschuld in één keer aflossen. De gebruikelijke looptijd van deze hypotheekvorm is 30 jaar.

Voordelen en nadelen van een aflossingsvrije hypotheek

Voordelen:

 • Je betaalt tijdens de looptijd van de hypotheek alleen rente. Je bruto maandlasten zijn daardoor vaak lager dan bij een annuïtaire of lineaire hypotheek.
 • Je bruto maandlasten blijven hetzelfde tijdens de rentevaste periode. Je weet daardoor precies waar je aan toe bent.

Nadelen:

 • Gedurende de looptijd los je niets af op je hypotheek. Als het niet lukt om je hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer af te lossen, moet je misschien je huis verkopen.
 • Je betaalt een hogere rente dan voor een annuïteiten of lineaire hypotheek.
 • Als je je schuld aflost met de verkoop van je huis, kan de opbrengst lager zijn dan het bedrag dat je moet aflossen. Je hebt dan een restschuld.
 • Heb je je hypotheek na 2013 afgesloten? Dan kun je geen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.

Voor wie is een aflossingsvrije hypotheek?

Een aflossingsvrije hypotheek past bij je als je:

 • bereid bent een hogere rente te betalen dan voor een annuïteiten of lineaire hypotheek;
 • lage maandlasten belangrijker vindt dan het beperken van het risico op een restschuld als de woning verkocht zou moeten worden;
 • voldoende inkomen of vermogen hebt om het risico van een waardedaling van het huis op te vangen;
 • gedurende de looptijd niet verplicht wilt aflossen. Hierdoor betaal je over de gehele looptijd meer rente dan bij een annuïteiten of lineaire hypotheek;
 • verwacht voldoende inkomen of vermogen te hebben om aan het einde van de looptijd je aflossingsvrije hypotheek te kunnen aflossen of om een nieuwe hypotheek te kunnen afsluiten;
 • een hypotheek hebt van het fiscale overgangsrecht van voor 2013 en gebruik wilt maken van fiscale renteaftrek;
 • een hypotheek hebt onder het fiscale recht vanaf 2013 en fiscale renteaftrek niet belangrijk vindt of een hypotheek hebt zonder recht op fiscale renteaftrek.

Een aflossingsvrije hypotheek past minder goed bij je als je:

 • meer dan 50% van de waarde van je huis aflossingsvrij wilt financieren;
 • zekerheid wilt dat op de einddatum je hypotheek is afgelost;
 • door een lager pensioeninkomen of een dalend inkomen aan het einde van de looptijd geen nieuwe hypotheek kunt afsluiten;
 • niet voldoende vermogen hebt om de hypotheek op de einddatum in één keer af te lossen en dus wellicht de woning moet verkopen (met het risico op een restschuld), terwijl je in de woning wilt blijven wonen;
 • een hypotheek hebt die niet onder het fiscaal overgangsrecht van voor 2013 valt en wel fiscale renteaftrek belangrijk vindt.

Maandlasten aflossingsvrije hypotheek

 • Je betaalt tijdens de looptijd van de hypotheek alleen rente.
 • Je zet de rente voor een bepaalde periode vast. Na die rentevaste periode kan je rente stijgen of dalen.
Aflossingsvrije hypotheek BLG Wonen

In dit voorbeeld blijft de rente de hele looptijd hetzelfde.

Risico's van een aflossingsvrije hypotheek

Dalende huizenprijzen

Let er bij een aflossingsvrije hypotheek op dat je aan het einde van de looptijd nog een schuld hebt. Je lost namelijk niet af. De schuld moet je in 1 keer aan het eind van de looptijd aflossen. En als je op dat moment niet genoeg geld hebt om je hypotheek terug te betalen, is verkoop van je huis meestal de enige mogelijkheid. Verkoop je op dat moment je huis met verlies? Dan houd je een restschuld over die je dan uit eigen middelen moet betalen.

Met pensioen of minder inkomen

Aan het einde van de looptijd van je hypotheek werk je misschien niet meer. Of je hebt minder inkomen. Heb je dan te weinig inkomen om een nieuwe hypotheek af te sluiten? Dan is de verkoop van je huis vaak de enige mogelijkheid.

Stijgende rente en hogere woonlasten door einde hypotheekaftrek

Aan het einde van de looptijd is misschien de rente gestegen. Of je kunt de rente niet meer aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Heb je dan te weinig inkomen om de hogere rente van een nieuwe hypotheek te betalen? Dan is de verkoop van je huis vaak de enige mogelijkheid. Als tijdens de looptijd de rente stijgt, dan loop je het risico dat je maandelijks te weinig geld overhoudt om zelf een bedrag op te bouwen voor het aflossen van je hypotheek.

Wat kost een aflossingsvrije hypotheek?

Als je kiest voor een aflossingsvrije hypotheek moet je rekening houden met de volgende kosten voor de hypotheek:

 • Advieskosten: het eerste oriënterende gesprek is meestal vrijblijvend. Voor het volledige hypotheekadvies betaal je advieskosten. De tarieven verschillen per adviseur. Vraag je adviseur naar de kosten.
 • Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte en de eigendomsakte.
 • Taxatiekosten die je maakt voor het aanleveren van een taxatierapport.
 • Kosten voor Nationale Hypotheek Garantie als je daarvoor in aanmerking komt.
 • De maandlasten die je uiteindelijk betaalt voor je hypotheek aan rente en aflossing.

Je aflossingsvrije hypotheek aflossen

Je hoeft tijdens de looptijd niet af te lossen, maar het mag wel. Bij ons kun je als service onbeperkt aflossen met eigen geld. Wil je aflossen met geleend geld, dan betaal je meestal een vergoeding voor het renteverlies.
Bekijk hier je mogelijkheden.

Weten hoe jij ervoor staat?

Ook al lijkt de einddatum van je hypotheek nog ver weg, het is belangrijk om nu al te kijken hoe jij je aflossingsvrije hypotheek gaat aflossen. Daarom hebben we de Aflossingsvrij Check voor je gemaakt. Deze check laat jouw mogelijkheden zien met je aflossingsvrije hypotheek. Het woont wel zo lekker als je weet hoe jij je hypotheek gaat aflossen.

Check je hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek tussentijds al aanpassen

Wil je je aflossingsvrije hypotheek aanpassen (ruim) voor de einddatum? Bijvoorbeeld omdat je nu niet elke maand aflost en je dat wel wilt gaan doen. Of omdat je er zeker van wilt zijn dat je je hypotheek op de einddatum hebt terugbetaald. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld tussentijds aflossen of je hypotheekvorm aanpassen naar een lineaire of annuïteitenhypotheek.

Meer over jouw hypotheek bij BLG Wonen

Bespaarhypotheek
Heb je bij ons een Bespaarhypotheek? Dan kun je de aflosvorm niet aanpassen tijdens je rentevaste periode. Je kunt je aflosvorm aanpassen vanaf 3 maanden tot 2 weken voordat je rentevaste periode afloopt.

Loopt je hypotheek (bijna) af?

Als de einddatum van je hypotheek in zicht komt, wil je natuurlijk weten wat er gaat gebeuren. Op de einddatum moet je een aflossingsvrije hypotheek terugbetalen. Maar je hebt ook andere mogelijkheden. Misschien kun je je hypotheek vernieuwen. Lees meer over je mogelijkheden als je hypotheek afloopt.

Aflossingsvrije hypotheek en hypotheekrenteaftrek

Je kunt onder voorwaarden hypotheekrenteaftrek krijgen als je voor 2013 een aflossingsvrije hypotheek hebt afgesloten voor het kopen, verbeteren of onderhouden van je huis.

Meer over hypotheekrenteaftrek

Voorwaarden hypotheek BLG Wonen

Maximale hypotheek online berekenen

Bereken je hypotheek

Voordelen hypotheek bij BLG Wonen

Vind een adviseur