Op deze pagina:

Waarom moet je naar de notaris als je een huis gaat kopen?

Een notaris is een onafhankelijke partij die registreert welke financiële verplichtingen je aangaat en legt dit vast in een notariële akte. Om eigenaar te worden van een huis heb je onder andere een leveringsakte en een hypotheekakte nodig. Deze worden opgesteld door de notaris en daar moet je als koper notariskosten voor betalen.

Behalve het opstellen van de leveringsakte (transportakte) en de hypotheekakte voert de notaris ook nog andere werkzaamheden uit rondom de overdracht van het huis, zoals:

 • Controleren of de verkopers bevoegd zijn om het huis te verkopen
 • Onderzoeken of er sprake is van erfdienstbaarheden, zoals recht van overpad of erfpacht*
 • Toezicht houden op de betaling van de waarborgsom of de afgifte van de bankgarantie**

Ook controleert de notaris of de volledige koopsom is gestort en houdt hij het geld voor je vast totdat het Kadaster aangeeft dat het huis daadwerkelijk op jouw naam staat. Pas dan maakt hij het geld over naar de verkopende partij. Zo heb je extra zekerheid, want je steekt gelijk over.

De meeste werkzaamheden voert de notaris achter de schermen uit, zodat de koper en verkoper op de overdrachtsdatum alleen nog maar een handtekening hoeven te zetten.

*Het recht van overpad is het recht om gebruik te maken van (een deel van) grond van iemand anders, zoals een oprit of pad tussen jouw huis en dat van de buren. Erfpachtrecht is het recht om de grond waarop bijvoorbeeld je huis staat voor bepaalde of onbepaalde tijd te gebruiken, zonder dat je eigenaar wordt van de grond

**De waarborgsom is een soort aanbetaling die je aan de verkoper betaalt om te bewijzen dat je het huis kunt betalen. Meestal is dit 10% van de koopsom. Als je dit bedrag niet met eigen geld kunt betalen, kun je gebruikmaken van een bankgarantie.

Wanneer ga je naar de notaris?

De notaris gaat al voor jou aan het werk zodra het koopcontract is getekend, maar je brengt pas een bezoek aan de notaris op de dag van de overdracht.

Wat is een leveringsakte of transportakte?

De leveringsakte, ook wel transportakte genoemd, is de akte waarmee het huis officieel aan jou wordt overdragen en dus op jouw naam komt te staan. Dit document wordt opgesteld als het koopcontract is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. Je tekent de leveringsakte tijdens het bezoek aan de notaris op de overdrachtsdatum. Ook de notaris en de verkoper tekenen de leveringsakte. Daarna wordt de leveringsakte ingeschreven in het Kadaster en staat het huis officieel op jouw naam.

Wat is een hypotheekakte?

Als je een huis koopt, fungeert je huis als onderpand voor het krijgen van een hypotheek . Dit wordt vastgelegd in de hypotheekakte. Om de hypotheekverstrekker te beschermen, heeft deze het recht het huis te verkopen als je als koper je afspraken niet na kunt komen. In de hypotheekakte staat onder andere:

 • De hoogte van de hypotheek
 • Een omschrijving van het huis
 • De hypotheekrente die je moet betalen
 • De hypotheekvorm
 • De looptijd van de hypotheek
 • Algemene voorwaarden van de hypotheekverstrekker

Net als de leveringsakte teken je ook de hypotheekakte tijdens het bezoek aan de notaris op de overdrachtsdatum. De leveringsakte wordt ook getekend door de notaris en de hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker is meestal niet zelf aanwezig, dus tekent een medewerker van het notariskantoor namens de hypotheekverstrekker. Nadat de hypotheekakte is getekend, wordt deze ingeschreven in het Kadaster en staat de hypotheek officieel op jouw naam.

Hoeveel kost een notaris?

Notaristarieven zijn vrij en verschillen daardoor per notariskantoor. Als koper van een bestaande woning bepaal jij van welke notaris je gebruik wilt maken. We raden je zeker aan de prijzen van verschillende notarissen te vergelijken. De notariskosten die je maakt voor het afsluiten van een lening voor het kopen, verbouwen of onderhouden van je huis zijn onderdeel van de kosten koper en aftrekbaar van de belasting.

De belangrijkste notariskosten voor het kopen van een huis zijn:

 • Kosten voor het opstellen van de leveringsakte en hypotheekakte; het is vaak goedkoper als je beide documenten door dezelfde notaris op laat stellen
 • Onderzoekskosten voor de hypotheek; deze kosten betaal je voor het onderzoek dat de notaris doet voordat hij de leverings- en hypotheekakte op kan stellen
 • Inschrijvingskosten van de leverings- en hypotheekakte in de registers van het Kadaster

Wat zijn de notariskosten bij een nieuwbouwhuis?

Koop je een nieuwbouwwoning? Dan is er vaak sprake van een projectnotaris en kun je de notaris niet zelf kiezen. Als je een nieuwbouwhuis koopt, zijn de meeste notariskosten bij de koop inbegrepen. Je hoeft geen aparte notariskosten te betalen, want je koopt het huis ‘vrij op naam’. Dit houdt in dat de verkoper de kosten voor de overdracht voor zijn rekening neemt, zoals de btw of overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de leveringsakte. Je betaalt wel notariskosten voor de hypotheekakte.

Meer informatie over het kopen van een huis: