Let op: de BLG Uitgestelde Lijfrenterekening kun je niet meer afsluiten.

Voordelen van de BLG Uitgestelde Lijfrenterekening

 • Je kunt lijfrentekapitaal opbouwen én laten uitkeren.
 • Je spaart tegen een aantrekkelijke vaste rente.
 • Je betaalt pas belasting als je de uitkeringen ontvangt.

Zo werkt de BLG Uitgestelde Lijfrenterekening

Met de BLG Uitgestelde Lijfrenterekening spaar je op een geblokkeerde spaarrekening tegen een vaste aantrekkelijke rente. Je ontvangt rente over het gespaarde lijfrentekapitaal dat nog niet is uitgekeerd. De looptijd bestaat uit een opbouw- en uitkeringsperiode. Hierdoor heb je het voordeel van de vaak hogere depositorentes op lange looptijden. Benieuwd naar je rente? .
 • Je lijfrentekapitaal staat op een geblokkeerde spaarrekening. Volgens de wet mag je je gespaarde lijfrentekapitaal niet tussentijds opnemen. Hier bestaan 2 uitzonderingen op. De eerste uitzondering heeft te maken met de zogeheten ‘kleine lijfrente’. De tweede uitzondering heeft te maken met langdurige arbeidsongeschiktheid. In beide gevallen mag je tussentijds geld opnemen zonder dat je revisierente moet betalen. Over de uitkering betaal je alleen inkomstenbelasting. Wil je hier meer over weten? Ga naar je eigen adviseur of vind er een bij jou in de buurt.

  Neem je wel tussentijds je gespaarde lijfrentekapitaal op? Maar mag dit officieel niet? Dan heeft dit gevolgen voor de belasting. Je moet dan naast de loonheffingen over het opgenomen bedrag ook 20% revisierente aan de Belastingdienst betalen. Je kunt het lijfrentekapitaal wel omzetten in periodieke uitkeringen om bijvoorbeeld je pensioen aan te vullen.

 • Je betaalt pas belasting als je de uitkeringen ontvangt. Omdat je vanaf je AOW-leeftijd minder premies volksverzekering verschuldigd bent, betaal je vanaf dan minder loonheffingen. Bespreek de mogelijkheden met je financieel adviseur of dit voor jou interessant is.

  BLG Wonen houdt bij de uitkeringen de wettelijke loonheffingen voor de Belastingdienst in. Je ontvangt de uitkeringen dus netto op je bankrekening. De ingehouden loonheffingen verreken je met de inkomstenbelasting. Hiervoor ontvang je van ons elk jaar een jaaropgave.

 • Als je de BLG Uitgestelde Lijfrenterekening opent, spreek je een looptijd en een vaste rente af. Wil je je rekening stopzetten voor de afgesproken looptijd? Dan betaal je  opnamekosten.  Voor elk spaarjaar dat je niet volmaakt, betaal je 1,25% van het bedrag dat je opneemt, met een maximum van 9,5%.
 • Bij de BLG Uitgestelde Lijfrenterekening betaal je geen kosten over je inleg. De rekening zelf kost ook niets. Je betaalt alleen opnamekosten als je voor het einde van de afgesproken looptijd de rekening beëindigt.

  In onderstaande tabel zie je een overzicht van de verschillende kosten.

  Soort kosten Kosten
  a. Het bedrag van de totale kosten. € 0
  b. De kosten die worden ingehouden op de inleg of de premie, onderverdeeld naar soorten kosten, zoals in elk geval eerste kosten, doorlopende kosten en aan- en verkoopkosten. Op de (periodieke) inleg worden geen kosten ingehouden.
  c. De kosten die worden ingehouden op de vermogensopbouw of uitkering, onderverdeeld naar soorten kosten zoals in elk geval eerste kosten, doorlopende kosten en aan- en verkoopkosten. Sparen: Gedurende de looptijd van de rekening zullen er geen kosten in rekening worden gebracht tenzij de rekeninghouder gebruikmaakt van de mogelijkheid het deposito voortijdig te beëindigen. Zie artikel 8.2 van de productvoorwaarden.
  d. De kosten die de beheerder van de beleggingsinstelling jaarlijks in rekening brengt voor het beheer van rechten van deelneming in die beleggingsinstelling. Niet van toepassing.
  e. De invloed van het gemiddelde jaarlijkse percentage van de kosten, bedoeld onder b, c en d, op het rendement en de vermogensopbouw of uitkering, verbonden aan de overeenkomst. Niet van toepassing.
  f. De wijze waarop de kosten, bedoeld onder b, c en d, worden verdeeld over de looptijd van de overeenkomst. Gedurende de looptijd van de rekening worden geen kosten ingehouden. Maakt de rekeninghouder gebruik van de mogelijkheid het deposito vroegtijdig te beëindigen (artikel 8.2 van de productvoorwaarden), dan worden deze kosten direct in mindering gebracht op het opgenomen.

 • Als je komt te overlijden gaat het lijfrentetegoed van je BLG Uitgestelde Lijfrenterekening naar je nabestaanden. Zij moeten het saldo omzetten in maandelijkse uitkeringen, in een zogenaamde nabestaandenlijfrente. De minimale duur van de uitkering is afhankelijk van de relatie die de nabestaande met je heeft. De hoogte van de maandelijkse uitkeringen hangt af van de looptijd van de nabestaandenlijfrente en de actuele rente.
Een hypotheek van BLG Wonen. Wij kijken naar wat er wel mogelijk is, zodat jij kunt wonen zoals je wilt.

Heb je vragen over de BLG Uitgestelde Lijfrenterekening? Een onafhankelijke adviseur helpt je graag verder.

Ga naar je eigen adviseur of vind een adviseur bij jou in de buurt.