Op deze pagina:

Stel een testament op

In een testament kun je aangeven wie je erfgenamen zijn. Zo kun je bijvoorbeeld vastleggen dat je wilt dat je nalatenschap (alle spullen en schulden) naar je kind gaat en niet naar de partner van je kind. Of dat je een vriend of vriendin als erfgenaam aanwijst.

Naast het vastleggen van erfgenamen kun je in een testament ook een voogd aanwijzen en een executeur benoemen die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de erfenis. De executeur beheert de nalatenschap en legt verantwoording af aan de erfgenamen. Dat kan handig zijn als er bijvoorbeeld meerdere erfgenamen zijn. Wil je meer weten over wat je zoal in een testament kunt bepalen? Dan kun je contact opnemen met een notaris.

Stel een codicil op

In een codicil kun je bepaalde spullen aan iemand toewijzen, bijvoorbeeld sieraden of kleding. Het codicil is een handgeschreven, gedateerde en ondertekende brief. Je kunt een codicil ook gebruiken om andere wensen in op te nemen, bijvoorbeeld voor de crematie of begrafenis.

Schenk alvast een deel van je vermogen

Als je een deel van je vermogen zelf niet nodig hebt, kan het een goed idee zijn om alvast een schenking te doen. Op de website van de Belastingdienst vind je alle informatie over vrijstellingen bij schenkingen en de belastingregels bij een erfenis en een schenking.

Machtig iemand voor je bankrekeningen

Er kan een moment komen dat je je eigen bankzaken niet meer kunt regelen. Dan is het fijn als iemand anders dit voor je kan doen. Door iemand voor je bankrekeningen te machtigen, blijven ze op jouw naam staan. Wanneer je komt te overlijden, vervalt de machtiging.

Tref voorbereidingen voor je huis

Wat gebeurt er met je koophuis als jij (of je partner) komt te overlijden? Blijft je partner er (met de kinderen) wonen? Is de hypotheek al afgelost? En zo niet, van welk inkomen worden de lasten dan betaald? Hebben jullie een overlijdensrisicoverzekering? Heeft je partner recht op een partnerpensioen? Veel vragen waar je nu al over na kunt denken en eventueel mee aan de slag kunt. Bewaar en organiseer je papierwerk, vraag advies van een adviseur waar nodig en praat over dit onderwerp met je nabestaanden, zodat zij niet voor verrassingen komen te staan en financieel zo goed mogelijk achterblijven.

Meer informatie over ovcerlijden en financiële zaken: