Op deze pagina:

Wat is WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde van jouw onroerend goed, dus de waarde van een huis, pand of stuk grond. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en wordt ieder jaar opnieuw door gemeente vastgesteld.

Waar heb je de WOZ-waarde voor nodig?

De WOZ-waarde van je huis wordt gebruikt om de hoogte van verschillende heffingen en belastingen te bepalen. Daarom is het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt. De hoogte van de WOZ-waarde heeft invloed op een aantal zaken:

  • Onroerendezaakbelasting (OZB): de belasting die de gemeente heft van eigenaren van onroerende zaken (grond en gebouwen). Dit is een percentage van de WOZ-waarde, dus hoe hoger je WOZ-waarde, hoe meer OZB je moet betalen.
  • Afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting en soms rioolheffing: ook hierbij geldt; hoe hoger je WOZ-waarde, hoe meer heffing of belasting je betaalt.
  • Inkomstenbelasting: als je een eigen huis hebt, moet je hiervoor het inkomen uit eigen woning opgeven bij de belastingaangifte (het eigenwoningforfait), een percentage van de WOZ-waarde.
  • Schenkbelasting: als iemand je een huis schenkt, betaal je schenkbelasting. Hoeveel schenkbelasting je moet betalen, is afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde.
  • Erfbelasting: als een huiseigenaar overlijdt, erven zijn nabestaanden de woning. Over een erfenis moet je erfbelasting betalen. Hoeveel erfbelasting je moet betalen, is afhankelijk van de WOZ-waarde.
  • Bij het kopen of verkopen van een huis kan de WOZ-waarde een rol spelen in de onderhandelingen. Als verkoper heb je bijvoorbeeld belang bij een hoge WOZ-waarde. Potentiele kopers baseren hun openingsbod waarschijnlijk deels op de WOZ-waarde, die een schatting geeft van de marktwaarde van het huis.
  • Als de WOZ-waarde hoger is dan toen je de hypotheek afsloot, kan het betekenen dat het risico voor de geldverstrekker afneemt, waardoor je hypotheekrente mogelijk omlaag kan.

Hoe wordt WOZ-waarde huis berekend?

Ieder jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van onroerend goed vast. Deze datum wordt ook wel de ‘waardepeildatum’ genoemd. Op basis van een taxatie wordt de WOZ-waarde van je huis berekend. De kans is echter groot dat er bij jou thuis geen taxateur op bezoek komt. In jouw straat of buurt worden een aantal huizen geselecteerd die representatief zijn voor het type huis dat daar staat. Dit gebeurt op basis van een steekproef of door huizen te selecteren die rond de waardepeildatum zijn verkocht.

Bepalen waarde

Van deze huizen wordt de waarde bepaald, onder andere op basis van verkoopcijfers van het Kadaster, eerder afgegeven taxaties en de koopsom van huizen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Deze waarde geldt als uitgangspunt voor vergelijkbare huizen in de buurt. Om voor ieder specifiek huis tot een WOZ-waarde te komen, gebruikt de gemeente een rekenmodel. Hierbij wordt rekening gehouden met de oppervlakte van het huis, de inhoud, verkoopcijfers, de ligging en erfpacht.

WOZ-beschikking

In januari of februari van elk jaar krijg je als huiseigenaar een WOZ-beschikking toegestuurd. Let op: daarin staat de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld op de waardepeildatum van het jaar daarvoor. In januari of februari 2024 ontvang je dus de WOZ-beschikking met de WOZ-waarde die is bepaald op 1 januari 2023.

Kun je de WOZ-waarde van je huis (online) opvragen?

Je kunt de WOZ-waarde van je huis opvragen door in te loggen op mijn.overheid.nl. Sinds 1 oktober 2016 zijn gemeenten verplicht de WOZ-waarde van huizen openbaar te maken. Op een landelijk centraal punt, het online WOZ-waarde loket, kun je kosteloos de WOZ-waarde van andere huizen opvragen.

Wat betekent een stijging van de WOZ-waarde voor mij?

Is de WOZ-waarde van je huis gestegen? Dan kan je hypotheekrente misschien omlaag. Hypotheekverstrekkers rekenen een renteopslag (ook wel risico-opslag genoemd) op de hypotheekrente. In het algemeen geldt: hoe hoger de hypotheek ten opzichte van de marktwaarde van het huis, hoe hoger de risico-opslag.

Als de waarde van je huis stijgt, verandert die verhouding en kan je renteopslag mogelijk omlaag. Op basis van de nieuwe marktwaarde beoordelen wij aan de hand van een WOZ-taxatieverslag of jouw hypotheek in een andere tariefgroep valt en zo ja, in welke tariefgroep. Als de rente verlaagd kan worden, betekent dat lagere maandlasten voor je hypotheek.

Let op: de WOZ-beschikking is niet voldoende voor de aanpassing van de marktwaarde. We hebben hiervoor het WOZ-taxatieverslag nodig. Deze kun je opvragen bij de gemeente of via mijn.overheid.nl.

Heeft een nieuwbouwhuis ook een WOZ-waarde?

Ook voor een huis dat nog gebouwd wordt, moet de gemeente een WOZ-waarde vaststellen. Bij het vaststellen van de WOZ-waarde van nieuwbouw gaat de gemeente uit van de waarde van de grond en de bouwkosten die gemaakt zijn.

De WOZ-waarde wordt bepaald op basis van de staat van het huis op 1 januari ná de opleverdatum (de toestandspeildatum). Op 1 januari van het jaar waarin het huis is opgeleverd, was het huis namelijk nog niet klaar.

Kun je bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde?

Als je het gevoel hebt dat de WOZ-waarde die voor jouw huis is vastgesteld niet realistisch is, kun je daar bezwaar tegen maken. Een lagere WOZ-waarde betekent namelijk vaak dat je minder belasting betaalt. Je kunt op verschillende manieren bepalen of de WOZ-waarde die is vastgesteld niet realistisch is, zoals:

  • Controleer het taxatierapport dat bij de WOZ-beschikking hoort en kijk of de gemeente voldoende rekening heeft gehouden met de verschillen tussen jouw huis en de huizen waarop de WOZ-waarde is gebaseerd
  • Als je je huis rond de waardepeildatum hebt gekocht en je tot 1 januari van het jaar waarin je de WOZ-beschikking hebt ontvangen niets aan je huis hebt veranderd, moet de WOZ-waarde gelijk zijn aan de aankoopprijs. De WOZ-waarde kan alleen afwijken als er sprake is van erfpacht, als je het huis kocht terwijl het verhuurd werd of als je het huis bijvoorbeeld in de familiesfeer gekocht hebt.
  • Door verkoopprijzen op te vragen van vergelijkbare huizen die rond de peildatum in jouw postcodegebied zijn verkocht

Als je bezwaar wilt maken tegen de WOZ-beschikking die je aan het begin van het jaar ontvangt, moet dat binnen zes weken. Wacht dus niet met bezwaar maken tot je de belastingaanslagen ontvangt. Dan kan het zijn dat je te laat bent. Je kunt zelf bezwaar maken of dit laten doen door een WOZ-specialist. Op de website van Vereniging Eigen Huis vind je voorbeeldbrieven.

Mogelijk vind je deze pagina's ook interessant: