Privacy & Cookiereglement

In dit Privacy & Cookiereglement staat hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot jou als persoon. Denk daarbij onder meer aan je rekeningnummer, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd.

De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in:

 • het verzamelen
 • het bewaren
 • het raadplegen
 • het gebruiken
 • het verwijderen van persoonsgegevens.
 • Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad.

  Denk daarbij aan:

  • (Potentiële) klanten en hun vertegenwoordigers, zoals ouders van minderjarige kinderen.
  • Bezoekers van onze websites.
  • Personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben.
 • BLG Wonen is een handelsnaam van de Volksbank N.V. (de Volksbank). De Volksbank N.V. is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens voor alle ondernemingen die behoren tot de groep van de Volksbank N.V. Bekijk de actuele lijst van ondernemingen die behoren tot onze groep.
 • Wij verwerken je persoonsgegevens voor zes doelen. Hieronder kun je per doel een aantal voorbeelden van verwerkingen bekijken.

  • Als je klant bij ons wilt worden, hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Wij moeten je identificeren en verifiëren meestal aan de hand van een kopie van je identiteitsbewijs. Daarnaast moeten wij onderzoek doen of we je als klant kunnen accepteren. En als je een krediet aanvraagt, moeten wij je kredietwaardigheid beoordelen. Hiervoor kunnen wij ook gebruik maken van gegevens die wij van anderen verkrijgen zoals Bureau Krediet Registratie (BKR).

   Voor verzekeringen die via BLG Wonen worden afgesloten verwerken wij soms ook gegevens over je gezondheid. Bijvoorbeeld als je een arbeidsongeschiktheids- of overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten. Bij schadeverzekeringen zoals een autoverzekering vragen wij je naar je strafrechtelijk verleden. Deze gegevens worden verstrekt aan de verzekeraar om het risico te beoordelen en de premie vast te stellen.

  • Voor fraudepreventie en –bestrijding maken wij gebruik van en nemen deel aan de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector. Het doel hiervan is om de klanten van de financiële instellingen en de financiële instellingen zelf te beschermen. Daarnaast houden wij van websitebezoekers IP-adressen aan om cybercrime tegen te gaan.
  • Wij zijn wettelijk verplicht gegevens van onze klanten te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst. De Belastingdienst mag alle gegevens die nodig zijn voor het vaststellen van de te heffen belasting opvragen bij ons. Ook de toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Europese Centrale Bank (ECB) kunnen gegevens opvragen.
  • Om je als klant goed van dienst te kunnen zijn, verwerken wij gegevens voor marketingactiviteiten. We kunnen je onder andere via post, telefoon of e-mail informeren over onze producten en diensten. Ook weten wij welke producten je van ons hebt, en voor welke producten je interesse hebt getoond op de website. Op basis van deze gegevens kunnen we je gerichte aanbiedingen (laten) doen over al onze producten, zowel de bancaire als de verzekeringsproducten. Denk hierbij aan een spaarrekening voor je kind. Wil je niet benaderd worden voor marketingactiviteiten, dan kun je altijd contact opnemen met ons. De contactgegevens vind je onderaan dit reglement.
  • Wij vinden het belangrijk dat jouw en onze belangen goed beschermd worden. Zo verwerken wij je gegevens om een inschatting te maken van voorzieningen die wij moeten treffen op onze balans. Daarnaast verwerken wij soms persoonsgegevens om te komen tot nieuwe producten of diensten of tot verbetering van bestaande producten of diensten. Dit doen we onder meer aan de hand van klantpanels.

   Zodra je een betalingsachterstand hebt, kunnen wij bijvoorbeeld gegevens uitwisselen met je adviseur of tussenpersoon om gezamenlijk te komen tot de beste oplossing voor je situatie. Denk hierbij aan de hoogte van de achterstand. Om te helpen voorkomen dat je in betalingsachterstand raakt, maken wij een inschatting van het risico dat je hiervoor loopt. Wij doen dit onder meer op basis van je persoonsgegevens.
  • Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals we die genoemd hebben. Je persoonsgegevens bewaren wij ook niet langer dan nodig is. Wel kunnen we je gegevens nog gebruiken voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doelen en analyses. Dit doen wij bijvoorbeeld om het aantal klanten per productsoort over de jaren heen in beeld te brengen.
 • Wij delen in bepaalde gevallen je persoonsgegevens met andere ondernemingen binnen de groep van de Volksbank N.V. Als je klant bent van één van deze ondernemingen, zien wij je namelijk ook als klant van de groep van ondernemingen van de Volksbank N.V. Zo delen wij bijvoorbeeld gegevens voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude te voorkomen. Maar ook als dat nodig is voor de verwerking van je aanvraag of om een totaaloverzicht te krijgen van de producten en diensten die je hebt bij de ondernemingen van de groep van de Volksbank N.V.

  BLG Wonen werkt samen met onafhankelijke adviseurs. Om met hen samen te werken moeten je persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld. Als je bijvoorbeeld een verzekering, spaarrekening, hypotheek of betaalrekening via een onafhankelijke adviseur opent, geeft deze je persoonsgegevens aan ons door. Ook gedurende de looptijd van een product worden gegevens uitgewisseld, bijvoorbeeld om te zorgen dat je financiële belangen goed behartigd worden. Daarnaast worden voor marketingactiviteiten persoonsgegevens uitgewisseld met je onafhankelijke adviseur. Deze activiteiten vinden in dat geval in onderling overleg plaats.

  Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen. Dit doen wij uiteraard niet zonder goede reden. Voor sommige werkzaamheden schakelen wij namelijk opdrachtnemers in. Denk hierbij aan de bezorging van je rekeningafschriften, het versturen van (service)berichten, de bezorging van je digipas, maar ook het onderhouden van een deel van onze (IT-)infrastructuur. Wij maken alleen gebruik van opdrachtnemers die passende beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van je persoonsgegevens. Daarnaast moeten zij geheimhouding garanderen. Ook mogen zij je persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten.

  Zoals aangegeven onder ‘Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?’ delen wij soms ook gegevens met de Belastingdienst of toezichthouders. Dit doen wij alleen als we dat wettelijk verplicht zijn of als er een andere rechtvaardigingsgrond is.

  Als je via ons een verzekering afsluit, delen wij je persoonsgegevens met BSB Assuradeuren en de verzekeraar. Dit doen wij zodat zij de verzekering verder kunnen afhandelen. Tevens handelen zij eventuele schadeclaims af die je bij ons meldt.

  Mocht je internationale betalingen doen met het bankiersnetwerk SWIFT, dan kan de Amerikaanse overheid je gegevens opvragen voor terrorismebestrijding.

 • Wij hebben privacy hoog in het vaandel staan. Wij hebben een Privacy Officer en Medewerkers Privacy die toezien op de naleving van de privacyregelgeving en –bescherming. Deze Medewerkers Privacy zitten decentraal op diverse plekken in de organisatie en zijn binnen hun deel van de organisatie aanspreekpunt op het gebied van privacy. De Privacy Officer is het centraal aanspreekpunt voor zowel de organisatie als de toezichthouder.

  Ook hebben wij mensen die zich volledig bezighouden met de veiligheid van onze IT-infrastructuur in algemene zin, en internetbankieren en mobiel bankieren in het bijzonder. Al onze medewerkers hebben getekend voor geheimhouding. En wij zorgen er voor dat alleen medewerkers die dit vanwege hun functie moeten je persoonsgegevens verwerken.
 • Op onze websites kunnen buttons van social media staan, zoals Google+, Facebook of Twitter. Dit Privacy & Cookie Reglement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is je eigen verantwoordelijkheid. Wij raden je aan de privacyregels van deze social media goed te lezen, zodat je weet wat er met je gegevens gebeurt. Veel social media aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan je persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat je persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie. Als wij zelf een pagina hebben op één van de social media, zoals bijvoorbeeld Facebook, dan geldt dit Privacy & Cookiereglement wel voor de inhoud van zo’n pagina.

  Ons webcareteam beantwoordt je vragen. Je tweets, posts en andere comments slaan wij op, zodat we je later eventueel nog verder kunnen helpen.

  Als je een bericht achterlaat op één van onze communities of website, dan blijft dit bewaard zolang deze relevant is.

 • Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit Privacy & Cookiereglement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren je altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met je persoonsgegevens omgaan.
 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij je bezoek aan onze website automatisch op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen je niet altijd direct identificeren aan de hand van cookies.

  Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook aan je door middel van een pop-up venster, in ieder geval bij een eerste bezoek aan onze website. Je kunt je toestemming ook weer via de website intrekken. Daarnaast kun je cookies verwijderen uit je browser of de instellingen van je browser instellen naar je persoonlijke voorkeuren. Voor andere cookies is geen toestemming nodig.

  Bekijk een overzicht van alle cookies die wij gebruiken:

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?

Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook is door de banken de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen afgesproken. Voor bepaalde specifieke onderwerpen gelden nog andere regels. De Telecommunicatiewet is van toepassing bij het zenden van commerciële berichten. Om fraude en criminaliteit tegen te gaan geldt bijvoorbeeld het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI).

Welke rechten heb je?

Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Dit recht is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Binnen vier weken ontvang je dan een overzicht van je persoonsgegevens.

Je kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of je gegevens aan te vullen. Als je vindt dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kun je ons dat ook laten weten.

De contactgegevens vind je onderaan dit Privacy & Cookiereglement.

Wijziging van het Privacy & Cookiereglement

We kunnen dit Privacy & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan het Privacy & Cookiereglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. Je treft een link naar de meest actuele versie van ons Privacy & Cookiereglement onderaan onze website aan. De laatste wijziging was op 1 juli 2016.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Als je vragen hebt over dit Privacy & Cookiereglement of meer informatie wilt over je persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen.

Stuur een e-mail naar klant@blg.nl of stuur ons een brief:

BLG Wonen
Afdeling Klantenservice
Postbus 44
6160 AA Geleen