Op deze pagina:

Wat is een bankgarantie voor je hypotheek?

Voordat we uit kunnen leggen wat een bankgarantie voor je hypotheek is, is het eerst belangrijk om te weten wat een waarborgsom is. In het voorlopige koopcontract wordt opgenomen dat je, na het vervallen van de ontbindende voorwaarden (na het tekenen van het koopcontract), een bedrag van (maximaal) 10% van de aankoopsom stort bij de notaris. Dit is een aanbetaling die de verkoper zekerheid geeft dat jij de financiële verplichting nakomt, want de hypotheek is nog niet gepasseerd bij de notaris. Deze aanbetaling wordt de ‘waarborgsom’ genoemd.

En dan nu: de bankgarantie

De hoogte van de waarborgsom is niet een bedrag dat iedereen zomaar op zijn of haar spaarrekening heeft staan. In dat geval kun je de hypotheekverstrekker vragen een bankgarantie voor je hypotheek af te geven. In dat geval staat de bank garant als de koop van het huis niet doorgaat. Om deze afspraak vast te leggen, teken je een overeenkomst met de bank. Hierin staat dat als de bank dit bedrag aan de verkoper moet betalen, jij dit bedrag aan hen moet terugbetalen.

Waarom betaalt de bank de waarborgsom alleen uit als de koop van het huis niet doorgaat?

Het kan voorkomen dat de koop van het huis onverhoopt toch niet door kan gaan. Als de koop niet doorgaat om een of meerdere redenen die zijn opgenomen in de ontbindende voorwaarden hoef je de waarborgsom niet te betalen.

Maar wil je na de drie dagen wettelijke bedenktijd van de koop af – om een reden die niet is opgenomen in de ontbindende voorwaarden? Dan is er sprake van ingebrekestelling en niet nakoming van de koopovereenkomst en moet je daar een boete voor betalen, ter hoogte van de waarborgsom. Als je de waarborgsom met eigen geld hebt betaald, keert de notaris dit bedrag aan de verkoper uit. Heb je voor de waarborgsom een bankgarantie aangevraagd? Dan betaalt de bank de waarborgsom aan de notaris, die het vervolgens aan de verkoper uitkeert. En jij krijgt een factuur om de waarborgsom aan ons terug te betalen.

Wat gebeurt er met de waarborgsom als de koop gewoon doorgaat?

Als de koop van het huis gewoon doorgaat, wordt de waarborgsom in mindering gebracht op de aankoopsom. Heb je de waarborgsom met eigen geld betaald? Dan betaal je de verkoper ‘alleen’ nog de aankoopsom minus de waarborgsom. Heb je voor de waarborgsom een bankgarantie aangevraagd? Dan moet je de volledige aankoopsom nog via de notaris aan de verkoper betalen. De hypotheekverstrekker houdt de kosten voor de bankgarantie in op het bedrag dat wordt overmaakt naar de notaris bij het passeren van de hypotheek.

Wat kost een bankgarantie?

Als je gebruik wilt maken van een bankgarantie moet je daarvoor betalen. Ook als de koop gewoon doorgaat. De kosten bedragen 1 procent van het bedrag van de waarborgsom. De kosten voor de bankgarantie zijn niet aftrekbaar van de belasting. Daarom is het de moeite waard om, als dat kan, de waarborgsom met eigen geld te betalen. Bij een huis met een aankoopsom van €300.000 zijn de kosten voor een bankgarantie toch weer €300. De kosten voor de bankgarantie worden ingehouden bij het passeren van de hypotheek bij de notaris.

Hoe regel je een bankgarantie voor je hypotheek?

Het is niet mogelijk een bankgarantie rechtstreeks bij BLG Wonen aan te vragen. Neem hiervoor contact op met jouw hypotheekadviseur. Hij of zij kan de bankgarantie voor je aanvragen. Meestal moet je de bankgarantie binnen twee weken na het tekenen van het koopcontract geregeld hebben.

Betaal je de waarborgsom met eigen geld? Dan hoor je van de notaris wanneer je de waarborgsom moet overmaken.

Heeft een bankgarantie een geldigheidsduur?

Een bankgarantie voor je hypotheek is meestal geldig tot maximaal 1 maand na de overdrachtsdatum.  

Meer informatie over het kopen van een huis: