Op deze pagina:

Maximale hypotheek berekenen

Als je een huis gaat kopen, is het allereerst belangrijk om te weten wat je maximaal kunt lenen aan hypotheek. De maximale hoogte van je hypotheek is onder andere afhankelijk van je inkomen, je financiële verplichtingen – zoals bijvoorbeeld een persoonlijke lening, studieschuld, telefoonabonnement of maandelijkse lasten voor een privé lease auto – en het inkomen van je eventuele partner. De hoogte van je hypotheek is bepalend voor de uiteindelijke maandlasten. Maak voor een nauwkeurige berekening een afspraak bij een hypotheekadviseur. De kosten voor hypotheekadvies verschillen per adviseur. Voor het hypotheekgesprek legt de adviseur uit wat hij voor je doet en wat de kosten zijn.

Hypotheeklasten berekenen

De hoogte van je hypotheek en de daarbij behorende maandlasten zijn afhankelijk van een aantal factoren:

  • De woningwaarde
  • De hypotheek (annuïtair of lineair, de hoogte, de rente en de looptijd)
  • Je inkomen: ben je 57 jaar of ouder bij het aanvragen van de hypotheek? Dan kijken we naar je pensioeninkomen
  • Of je al een eigen huis met overwaarde of restschuld hebt
  • Je overige financiële verplichtingen, zoals een persoonlijke lening of een studieschuld

Bij de berekening van de maandlasten van je hypotheek wordt daarnaast rekening gehouden met hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. Hier komen we op terug bij de berekening van de netto maandlasten van je hypotheek.

Bij veel geldverstrekkers kun je je maximale hypotheek en de bijbehorende maandlasten globaal berekenen met een online rekentool. Bijvoorbeeld met de online rekentool van BLG Wonen. Wil je een exacte hypotheekberekening die rekening houdt met jouw persoonlijke situatie? Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek met een onafhankelijke adviseur. Een oriënterend gesprek is vaak gratis en vrijblijvend. Aan een adviesgesprek zijn kosten verbonden. Deze verschillen per adviseur.

Bruto en netto maandlasten

Als huiseigenaar moet je iedere maand hypotheeklasten betalen. Daarnaast krijg je mogelijk te maken met belastingvoordeel, omdat de hypotheekrente die je betaalt voor je eigen huis (je hoofdverblijf) onder voorwaarden aftrekbaar is. Hierdoor zijn je uiteindelijke maandlasten (netto) lager dan wat je iedere maand naar je hypotheekverstrekker overmaakt (bruto).

Bruto maandlasten

De bruto maandlast is het bedrag dat je aan het begin van elke maand (automatisch) aan je hypotheekverstrekker betaalt. Dit bedrag bestaat uit aflossing en hypotheekrente. De verhouding tussen aflossing en rente is afhankelijk van de hypotheekvorm die je kiest. Met een annuïteitenhypotheek zijn je bruto maandlasten – als de rente gelijk blijft – gedurende de looptijd gelijk. Bij een lineaire hypotheek dalen de bruto maandlasten gedurende de looptijd.

Van bruto maandlast naar netto maandlast

Via de belastingdienst kun je geld terugvragen, waardoor je netto maandlasten lager zijn dan je bruto maandlasten. Als je kiest voor maandelijkse teruggave van de te veel ingehouden belasting ontvang je de teruggave meestal halverwege de maand. Als je het eigenwoningforfait bij je belastbaar inkomen optelt en de hypotheekrente ervan aftrekt, blijft er in de meeste gevallen* een belastingvoordeel over. Dit bedrag breng je – gedeeld door 12 – in mindering op je bruto maandlast. Dan houd je de netto maandlast van je hypotheek over. Bij een annuïtaire hypotheek stijgt de netto maandlast gedurende de looptijd als de rente gelijk blijft. Bij een lineaire hypotheek daalt deze.

* Soms profiteer je niet van een belastingvoordeel, maar moet je juist meer belasting betalen. Bijvoorbeeld als je nog maar een kleine (of geen) eigenwoningschuld hebt. De eigenwoningschuld is de hypotheek of lening die je hebt afgesloten om je huis te kunnen kopen, onderhouden of verbeteren. In dat geval zijn je aftrekbare kosten soms lager dan het eigenwoningforfait. In dat geval heb je recht op een extra aftrekpost, die even groot is aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor je huis. Heb je helemaal geen eigenwoningschuld? Dan is de aftrekpost even groot als het eigenwoningforfait.

Belastingvoordelen met een eigen huis

Als huiseigenaar kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Dit wordt in mindering gebracht op je belastbaar inkomen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Hoe hoog dit bedrag is, is afhankelijk van je inkomen.

Voorkom dat je belasting terug moet betalen

Ontvang je niet jaarlijks, maar maandelijks een teruggave van de belasting? Houd dan in de gaten dat je niet méér belasting ontvangt dan waar je recht op hebt. Anders moet je het te veel ontvangen bedrag later terugbetalen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als je minder gaat verdienen, je huis verkoopt of als je hypotheekrente daalt. De Belastingdienst geeft meer informatie over wanneer je er aan moet denken je voorlopige aanslag te wijzigen of stop te zetten.

Andere maandelijkse kosten

Naast de hypotheeklasten kun je met een eigen huis ook nog te maken krijgen met andere maandelijkse kosten, zoals de overlijdensrisicoverzekering (ORV), de verplichte opstalverzekering, de WOZ-aanslag en onderhoudskosten. Bepaal voordat je een bod op een huis uitbrengt, altijd wat je per maand maximaal aan hypotheeklasten wilt betalen. Onderzoek of de maandlasten die horen bij jouw maximale hypotheek ook passen bij je leefstijl of dat je beter kunt kiezen voor een huis in een andere prijsklasse, waardoor je meer financiële ruimte hebt voor andere uitgaven.

Meer weten over wat er komt kijken bij het kopen van een huis: