Een ouderschapsplan opstellen

Als je het ouderlijk gezag hebt over je kind(eren) ben je wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken als jij en je partner niet meer bij elkaar zijn. Ook als jullie niet getrouwd waren. In dit ouderschapsplan leg je de afspraken vast over bijvoorbeeld de omgangsregeling, de eigen kamers, kleding of het brengen en ophalen van en naar school en sport. Sommige afspraken maken jullie samen, maar betrek voor bepaalde zaken ook je kinderen en hun wensen hier in.

Financiële afspraken

Behalve praktische zaken horen ook financiële afspraken in het ouderschapsplan. Wie betaalt in de toekomst de school, sport of kleding voor de kinderen? Wat zijn de fiscale gevolgen van jullie scheiding als ouders? Wie krijgt welke toeslagen en hoe worden deze verdeeld? Deze omstandigheden kunnen bovendien ieder jaar veranderen. Het is verstandig om alle afspraken die te maken hebben met het einde van jullie relatie vast te leggen in een notariële akte. Bovendien leg je in deze akte ook de afspraken vast die bijvoorbeeld zijn gemaakt over jullie koopwoning.

Naar de rechter

Als je gaat scheiden, kun je onderling afspraken maken over het einde van jullie relatie. Maar kom je er samen niet uit? Dan moet de rechter een beslissing nemen. Als je minderjarige kinderen hebt (maar ouder dan 12 jaar), krijgen zij soms een oproep van de rechtbank om te vertellen hoe zij tegen de scheiding aankijken. De rechter kan dan een regeling over het omgangsrecht vaststellen.

Zijn jullie niet getrouwd, maar heb je wel minderjarige kinderen waar je een ouderschapsplan voor op moet stellen? Kijk dan voor meer informatie op www.eindesamenwonen.nl.

Kinderalimentatie en kinderbijslag

Als je bent gescheiden, hebben jij en je ex-partner een onderhoudsverplichting. Hierbij kom je mogelijk in aanmerking voor partneralimentatie. Heb je minderjarige kinderen? Dan wordt naast de partneralimentatie een apart bedrag voor kinderalimentatie vastgesteld. Als ouder heb je namelijk levenslang een onderhoudsplicht. Zodra je kinderen 21 jaar zijn, moet wel worden aangetoond in hoeverre het nog nodig is dat jij hen onderhoudt. Maar tot en met 18 jaar heb je als ouder te maken met kinderalimentatie. Samen met je ex-partner kun je de hoogte van de alimentatie bepalen. Komen jullie er samen niet uit? Dan kan de rechter de hoogte van het bedrag vaststellen.

Kinderbijslag

Als jij en je partner uit elkaar gaan, krijgt de ouder bij wie het kind woont de kinderbijslag. Ook als jij alimentatie betaalt voor een kind dat bij jouw ex-echtgenoot woont, krijg jouw ex-partner de kinderbijslag. Bij co-ouderschap gelden andere regels. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vind je hier meer informatie over kinderbijslag. Ook is het goed om na te gaan of je recht hebt op een kindgebonden budget.

Meer lezen over scheiden: