Echtscheidingsconvenant vastleggen

De afspraken die jullie maken over de scheiding kunnen jullie vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden. Sommige banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen vragen er namelijk om. Om (fiscale) problemen te voorkomen, is het fijn als de afspraken nauwkeurig zijn vastgelegd.

Een advocaat of mediator kan je helpen bij het opmaken van een convenant. Een advocaat dient het document in bij de rechtbank. Hebben jullie kinderen waarover je gezamenlijk het gezag hebt? Dan moeten getrouwde en geregistreerde partners ook een ouderschapsplan bij de rechtbank indienen.

De scheiding aanvragen

Als je een echtscheiding wilt aanvragen, moet je rekening houden met verschillende zaken die in de wet geregeld zijn. Je kunt ervoor kiezen om een advocaat in te schakelen die je hierbij kan ondersteunen. Bedenk van tevoren goed of jullie een gezamenlijke advocaat in de arm nemen of allebei een eigen advocaat.

Je partner en jij kunnen op verschillende manieren uit elkaar gaan:

  • Door een echtscheiding
  • Het geregistreerd partnerschap beëindigen
  • Een scheiding van tafel en bed*
  • Door het huwelijk te ontbinden, nadat je van tafel en bed gescheiden bent

*Bij een scheiding van tafel en bed blijf je volgens de wet getrouwd, maar leef je apart van elkaar. Je houdt de plichten die tijdens het huwelijk gelden. Een scheiding van tafel en bed is dan ook geen officiële scheiding. Het kan een oplossing zijn als je bijvoorbeeld van je geloof niet mag scheiden of als je om financiële redenen niet officieel wilt scheiden.

Echtscheiding aanvragen

Een advocaat moet een echtscheiding of ontbinding van het huwelijk aanvragen bij de rechtbank. De scheiding is officieel zodra de beschikking is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. In de praktijk dien je het verzoekschrift al eerder bij de rechtbank in. Daarom is het verstandig om met je partner een peildatum af te spreken waarop je de waarde van het gemeenschappelijke vermogen vaststelt.

Als je besluit te scheiden, zorgt dit vaak voor veel onduidelijkheid. Als er dringende zaken geregeld moeten worden die niet kunnen wachten, kan een voorlopige voorziening van de rechter rust brengen in een onrustige tijd. Een voorlopige voorziening is een voorlopige beslissing of een tijdelijke regeling van de rechter. Deze kun je voor aanvang van of tijdens de echtscheidingsprocedure aanvragen en is maximaal vier weken geldig.

Geregistreerd partnerschap beëindigen

Het geregistreerd partnerschap is bijna gelijk aan het huwelijk, behalve in de manier waarop het wordt ontbonden. Wil je je geregistreerd partnerschap beëindigen, ben je het hierover met elkaar eens en heb je geen kinderen jonger dan 18 jaar? Dan hoef je niet naar de rechter. Natuurlijk is het wel belangrijk om alle zaken rondom de scheiding goed te regelen en eventueel vast te leggen om misverstanden te voorkomen.

Meer lezen over scheiden: