Op deze pagina:

Wat is een voorlopig koopcontract?

De benaming ‘voorlopig’ koopcontract klopt eigenlijk niet helemaal, want het koopcontract is wel degelijk bindend. Zowel voor jou als koper, als voor de verkoper. Het koopcontract wordt meestal opgesteld door de verkoopmakelaar. In de koopactie staan alle details die te maken hebben met het huis dat je wilt kopen. Denk aan de afgesproken koopsom, de datum van overdracht en de ontbindende voorwaarden. Het is jouw verantwoordelijkheid de inhoud van het koopcontract te controleren. Je kunt hiervoor de hulp inschakelen van je eventuele aankoopmakelaar of een juridisch adviseur.

Wanneer en waar teken je het koopcontract?

Hoe snel het koopcontract kan worden getekend nadat je bod is geaccepteerd, is afhankelijk van de verkoopmakelaar. Soms kan dit al binnen een paar dagen. Je tekent het koopcontract meestal bij de verkoopmakelaar op kantoor. Soms is bij die afspraak ook de verkoper aanwezig, zodat jullie de koopakte gelijktijdig kunnen tekenen.

Je hebt het koopcontract getekend. En dan?

Nadat je het koopcontract hebt getekend, ga je – vaak met een hypotheekadviseur – op zoek naar een passende hypotheek. Ook wordt het huis getaxeerd en kun je een bouwkundige keuring uit laten voeren. Als de financiering is geregeld, is het een kwestie van wachten totdat de overdrachtsdatum is aangebroken en je bij de notaris officieel eigenaar wordt van het huis.

Drie dagen wettelijke bedenktijd

Na het tekenen van het koopcontract heb je als koper drie dagen bedenktijd. Deze bedenktijd is bedoeld om jou te beschermen. Zeker op een krappe woningmarkt, waar je soms snel moet schakelen. De verkoper heeft geen bedenktijd en zit na het tekenen van de koopovereenkomst aan de verkoop vast. Tenzij dit anders wordt vastgelegd in het koopcontract, maar dit komt bijna nooit voor.

Jouw bedenktijd gaat in om 00.00 uur op de dag nadat je een exemplaar van het koopcontract hebt ontvangen dat zowel door jou als door de verkoper is getekend. Als de laatste dag van de bedenktijd een zaterdag, zondag of een officiële feestdag is, wordt de bedenktijd verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of feestdag is.

Voorbeeld 1: je tekent het koopcontract op maandag. Als donderdag geen officiële feestdag is, eindigt de bedenktijd op donderdagavond 23.59 uur.

Voorbeeld 2: je tekent het koopcontract op donderdag. De drie dagen bedenktijd eindigt op zondag, maar dat is een weekenddag. Daarom wordt de bedenktijd verlengd tot en met maandag en die dag om 23.59 uur.

Voorbeeld 3: je tekent het koopcontract op donderdag. De bedenktijd eindigt op zondag, maar dat is een weekenddag en maandag is een officiële feestdag. De bedenktijd eindigt op dinsdagavond 23.59 uur.

Wat staat er in het koopcontract?

In de koopovereenkomst staan de afspraken rondom de aankoop en verkoop van het huis, zoals:

Afhankelijk van het huis en de afspraken die je met de verkoper(s) hebt gemaakt, kan ook in het koopcontract staan:

  • Informatie over de waarborgsom of bankgarantie*
  • Wat er bij de woning hoort en wat niet
  • Hoe je om moet gaan met bijvoorbeeld recht van overpad**

Aan de koopovereenkomst wordt tot slot een ontvangstbevestiging toegevoegd. Dit is een verklaring van de koper waarin staat dat hij een exemplaar van het koopcontract heeft ontvangen.

*De waarborgsom is een soort aanbetaling die je aan de verkoper betaalt om te laten zien dat je het huis kunt betalen. Meestal is dit 10% van de koopsom. Als je dit bedrag niet met eigen geld kunt betalen, kun je gebruikmaken van een bankgarantie.

**Het recht van overpad is het recht om gebruik te maken van (een deel van) grond van iemand anders, bijvoorbeeld een oprit of pad tussen jouw huis en dat van de buren.

Het belang van ontbindende voorwaarden

De ontbindende voorwaarden in een koopcontract zijn erg belangrijk, omdat deze je de mogelijkheid bieden het koopcontract te ontbinden als de bedenktijd van drie dagen al is verstreken.

Onder voorbehoud van financiering

Een ontbindende voorwaarde is bijvoorbeeld het voorbehoud van financiering. Stel dat de hypotheekverstrekker weigert jou het geld te lenen dat je nodig hebt om het huis te kunnen kopen, kun je dankzij de ontbindende voorwaarde nog van de koop af.

Onder voorbehoud van een bouwkundige keuring

Een andere ontbindende voorwaarde kan de bouwtechnische keuring zijn. Als uit de keuring blijkt dat de kosten om de gebreken te herstellen (veel) hoger zijn dan je in de ontbindende voorwaarde in het koopcontract hebt vastgelegd, kun je dankzij deze voorwaarde de koop ontbinden.

Ontbindende voorwaarden bieden echter geen garantie dat je heel eenvoudig van de koop af kunt zien. Je moet altijd schriftelijk aan kunnen tonen waarom je het contract wilt verbreken.

Een voorbeeld van een voorlopig koopcontract voor een eengezinswoning vind je bijvoorbeeld op de website van Vereniging Eigen Huis.

Wat als je het koopcontract wilt ontbinden?

Zijn de drie dagen bedenktijd verstreken en wil je van de koop af, maar kan dit niet op basis van de ontbindende voorwaarden? Dan betaal je een boete om de koopovereenkomst te ontbinden. Deze boete bedraagt 10% van de koopsom.

Mogelijk vind je deze pagina's ook interessant: