Op deze pagina:

Wat is het eigenwoningforfait?

Heb je een koopwoning die je gebruikt als hoofdverblijf? Dan betaal je hier belasting over. Dit wordt het eigenwoningforfait genoemd. Dit bedrag wordt in je belastingaangifte bij je inkomen opgeteld. Het is een percentage van de WOZ-waarde van je woning.

Het eigenwoningforfait berekenen

Je berekent het eigenwoningforfait met een percentage dat afhankelijk is van de WOZ-waarde van je huis. Ieder jaar stelt de gemeente waarin je woont de WOZ-waarde van je huis vast. De Belastingdienst heeft de actuele percentages waarmee je je eigenwoningforfait kunt berekenen. Je berekent het eigenwoningforfait door het percentage dat hoort bij de WOZ-waarde van je huis met de WOZ-waarde te vermenigvuldigen.

Het eigenwoningforfait en je belastingaangifte

Als huiseigenaar kun je (onder bepaalde voorwaarden) profiteren van belastingvoordeel . Voordat het zover is, krijg je te maken met een fiscale bijtelling: het eigenwoningforfait. Om je eigenwoningforfait te berekenen, gebruik je in je belastingaangifte de WOZ-beschikking van het jaar waarover je belastingaangifte doet.

Een voorbeeld voor de aangifte van 2023: hiervoor gebruik je de WOZ-beschikking (aanslag gemeentebelastingen) van 2023. De waardepeildatum in deze beschikking is 1 januari 2022.

Door het eigenwoningforfait bij je belastbaar inkomen op te tellen en de aftrekbare kosten/uitgaven voor jouw eigen woning er vanaf te trekken, houd je meestal onder de streep een lager bedrag aan inkomen over waar je belasting over betaalt.

Extra aftrekpost

Soms houd je echter een hoger bedrag aan inkomen over. Als je bijvoorbeeld nog maar een kleine (of geen) eigenwoningschuld* hebt. Je aftrekbare kosten zijn dan soms lager dan het eigenwoningforfait, waardoor je recht hebt op een extra aftrekpost. Deze aftrekpost is meestal gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten, zoals de rente. Dit wordt verrekend bij je aangifte, zodat je onderaan de streep geen belasting over het eigenwoningforfait van de eigen woning betaalt.

Sinds 1 januari 2020 neemt het percentage van deze extra aftrekpost voor de kleine eigenwoningschuld ieder jaar met 3,33% af. Hierdoor krijg je steeds een kleiner deel van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor je huis als extra aftrekpost en ga je ieder jaar iets meer belasting betalen. De afbouw duurt 30 jaar, dus vanaf 1 januari 2050 vervalt de extra aftrekpost helemaal. Meer informatie over de kleine (of geen) woningschuld vind je op de website van de Belastingdienst.

*De eigenwoningschuld is het deel van je hypotheek of lening waarover je de rente mag aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting.

Wat gebeurt er met je eigenwoningforfait als je verhuist?

Ben je verhuisd in het jaar waarover je belastingaangifte doet? Dan moet je voor zowel je oude als je nieuwe huis het eigenwoningforfait opgeven voor de periode dat je op het adres stond ingeschreven.

Heb je je huis verkocht en verhuis je naar een huurhuis? Of ben je juist van een huurhuis naar een koophuis verhuisd? Dan betaal je eigenwoningforfait over de periode dat je stond ingeschreven op het adres van je koophuis.

Eigenwoningforfait en nieuwbouw

Heb je een nieuwbouwhuis gekocht? Dan ga je pas eigenwoningforfait betalen vanaf het moment dat je op het adres van je nieuwbouwhuis staat ingeschreven.

Mogelijk vind je dit ook interessant: