Woontoegankelijkheid

Duurhuur

Samen met brancheorganisaties en andere hypotheekverstrekkers werken we samen aan de pilot ‘Duurhuur’. Gezamenlijk hebben we een hypotheekoplossing op de markt gebracht voor huurders die vaak al jarenlang een hoge huur betalen, maar geen huis kunnen kopen tegen lagere hypotheeklasten. We kijken in de pilot niet alleen naar het inkomen, maar ook naar het huurverleden en de huurlasten. Misschien kan het nu wel!


Meer over de mogelijkheden 'Duurhuurder'

Het WoonDebat

BLG Wonen is opgericht vanuit een maatschappelijke drijfveer: mijnwerkers een kans geven op een eigen woning. En nog steeds zetten we ons in om ‘Goed wonen voor iedereen’ mogelijk te maken. We komen op voor de belangen van mensen voor wie het kopen van een huis niet vanzelfsprekend is. Terwijl ze dat wel willen en kúnnen. Denk aan starters, zzp’ers, alleenstaanden en duurhuurders. Om de woonproblematiek en oplossingen hiervoor bespreekbaar te maken, organiseren wij onder andere jaarlijks Het WoonDebat.


Meer over Het WoonDebat

Woontoegankelijkheidsmonitor

Hoe moeilijk is het nou écht om aan een woning te komen? In 2021 introduceerden we de Woontoegankelijkheidsmonitor, zodat we de woonkansen in Nederlandse gemeenten en voor specifieke doelgroepen in kaart kunnen brengen. Zien we opvallende en belangrijke inzichten? Dan komen we met oplossingen, zoals het splitsen van woningen. En doen we aanbevelingen richting de politiek. Zo hopen we iedereen een eerlijke en rechtvaardige kans te bieden om binnen een jaar een betaalbare en passende woning te hebben.


Meer over de woontoegankelijkheidsmonitor

Woningsplitsing

Veel starters in Nederland hebben moeite met het kopen van een eigen huis. Tegelijkertijd hebben veel mensen ruimte over. Want met gemiddeld 65 m2 woonoppervlakte per persoon wonen we in Nederland ruim. Het splitsen van één ruime woning, levert meerdere kleinere en betaalbare woningen op. Ook is het splitsen van een woning een ideale oplossing voor mensen die in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen, maar voor wie het huis zelf te groot is geworden.


Meer over woningsplitsing

Verhuurhypotheek

Uit een eigen onderzoek van BLG Wonen blijkt dat meer dan de helft van de huren in de vrije huursector te hoog is. Om het verhuren van woningen juist in dit segment mogelijk te maken en te bevorderen, bieden wij sinds maart 2023 de Verhuurhypotheek aan. Bedoeld voor mensen die een huis willen aanhouden of kopen om te verhuren, tegen een verantwoorde huur. De Verhuurhypotheek stelt verhuurders de voorwaarde dat zij de gevraagde huurprijs baseren op het landelijke puntenstelsel. Een hypotheek waarmee we oog hebben voor de huurder én verhuurder.

Meer over de Verhuurhypotheek

We brengen de woningmarkt in kaart

Bij BLG Wonen zetten we ons in voor een eerlijke, toegankelijke woningmarkt. Om dat effectief te kunnen doen, brengen we de woningmarkt in kaart. In 2023 onderzochten we onder andere de kansen van starters door de jaren heen. De situatie op de woningmarkt bleek in veertig jaar nog nooit zo slecht geweest voor koopstarters.

In 2024 zijn we een nieuw Woontoegankelijkheidsonderzoek gestart waarmee we een grote groep respondenten volgen in hun zoektocht naar een woning. Zo krijgen we inzicht in hoe moeilijk het is voor verschillende groepen woningzoekenden om een huis te vinden.


Via De Verdieping blijf je op de hoogte van de laatste onderzoeksresultaten

Wonen mogelijk maken voor huishoudens met een modaal inkomen

Hoe lager het inkomen van een huishouden is, hoe kleiner de kans op het krijgen van een eigen woning. Zelfs voor een huishouden dat gezamenlijk twee keer het modale salaris verdient, is het kopen van een woning geen makkelijke opgave. BLG Wonen maakt zich hier - samen met de andere merken van de Volksbank - hard voor, bijvoorbeeld door middel van verantwoord maatwerk. Uiteraard met oog voor een goede balans met de verstrekkingen aan andere inkomensgroepen. Wij zijn er tenslotte voor alle mensen in Nederland die graag een huis willen kopen.


Samen voor een toegankelijke woningmarkt

Naast alle maatschappelijke initiatieven, vergroten we de woontoegankelijkheid van onze klanten vooral door verder te kijken dan de hypotheek. We kijken naar de persoonlijke situatie van onze klant en luisteren naar hun verhaal. En denken mee over wat er voor hen wél mogelijk is.

Biobased bouwen stimuleren en faciliteren

Woningen gebouwd van natuurlijke en herbruikbare materialen zoals hout, bamboe en vlas worden in hoog tempo populair. Hypotheken voor biobased woningen worden door alle bankmerken van de Volksbank onder voorwaarden verstrekt. In 2023 heeft BLG Wonen in samenwerking met ASN Bank dit thema breed onder de aandacht gebracht van adviseurs, klanten en eigen medewerkers. We sloten het jaar samen af met een biobased-stand op HypoVak 2023. Alles weten over biobased bouw? Bekijk het webinar dat Prof. Dr. Ir. Pablo van der Lugt hierover gaf voor BLG Wonen.


Webinar: 5 vragen over biobased bouwen met Pablo van der Lugt

Duurzaam herstel na betalingsproblemen

Onze klanten hebben soms een steuntje in de rug nodig. Bijvoorbeeld wanneer het – al dan niet tijdelijk – niet lukt om hun hypotheek te betalen. Vaak gaat daar een ingrijpende levensgebeurtenis aan vooraf. Een overlijden, arbeidsongeschiktheid of een scheiding kunnen klanten van een gezonde in een zorgelijke financiële situatie brengen. Voor deze klanten bieden wij financiële zorg, waarbij we altijd streven naar een duurzame en structurele oplossing.

Om te zien of we succesvol zijn met onze hulp bij betalingsproblemen, meten we onder meer het duurzaam herstel. Als een klant in de 12 maanden na het oplossen van het betalingsprobleem geen nieuwe achterstand heeft opgelopen, spreken we van duurzaam herstel.
Lees meer over financiële zorg

Maatschappelijk jaaroverzicht 2023

Bij BLG Wonen zijn we ervan overtuigd dat we sámen het verschil kunnen maken. Daarom delen wij graag onze kennis en ervaring met anderen die zich inzetten voor een toegankelijke en eerlijke woningmarkt. In dit jaaroverzicht vind je een overzicht van onze initiatieven uit 2023:

Meer achtergrond en nieuws
Lees de artikelen op De Verdieping voor meer achtergrond en nieuws over onze inspanningen voor de woningmarkt. Of abonneer je op ons LinkedIn-kanaal De Verdieping.