Op deze pagina:

Vooroplevering nieuwbouwhuis

De oplevering is een belangrijk en spannend onderdeel van het kopen van een nieuwbouwwoning. Deze fase begint bij de vooroplevering van je nieuwbouwhuis.

Een of twee weken voor de definitieve oplevering vindt de vooroplevering plaats. Je wordt hiervoor uitgenodigd door de aannemer. Het is niet verplicht om bij de vooroplevering aanwezig te zijn, maar wel handig. Tijdens de vooroplevering maken jullie namelijk een rondje door en om het huis en krijg je de kans het huis alvast te controleren op eventuele gebreken. De aannemer kan daarna alvast met deze gebreken aan de slag, zodat hij na de definitieve oplevering minder of zelfs geen herstelwerkzaamheden meer hoeft uit te voeren.

Eventuele gebreken worden opgenomen in een rapport. Houd er rekening mee dat je nieuwbouwhuis bij de vooroplevering nog niet helemaal af is en dat je dus nog niet alles kunt controleren. Het is niet nodig een bouwkundige mee te nemen naar de vooroplevering.

De opleveringskeuring van je nieuwbouwwoning

Omdat je je huis niet hebt kunnen bekijken voordat je ervoor hebt betaald, heb je recht op een opleveringskeuring voor je nieuwbouwhuis. De definitieve oplevering vindt ongeveer twee weken na de vooroplevering plaats. Je huis is op dat moment klaar voor bewoning: zo werkt onder andere je cv-ketel en is het water en elektra aangesloten. Het is verstandig een bouwkundige mee te nemen naar de oplevering. Hij of zij kan het huis kritisch controleren op bouwkundige gebreken.

Aandachtspunten voor de oplevering

Tijdens de opleveringskeuring loop je, net als bij de vooroplevering, een ronde om en door het huis en controleer je of de aannemer alle werkzaamheden volgens plan – en op de juiste manier – heeft uitgevoerd. Laat daarbij op de volgende dingen:

  • Heb je bij de vooroplevering gebreken ontdekt? Controleer of de bouwer deze heeft hersteld.
  • Neem de meer- en minderwerklijst mee, waarop staat welke aanvullende werkzaamheden je met de aannemer hebt afgesproken.
  • Let goed op beschadigingen aan deuren, ramen, tegelwerk, kozijnen en sanitair. Hoe later je dit ontdekt, hoe moeilijker het is om aan te tonen dat eventuele beschadigingen niet jouw schuld zijn.
  • Probeer of er water uit de kranen komt, de afvoeren goed doorlopen, de wc doorspoelt en of het hang- en sluitwerk van ramen en deuren goed werkt.
  • Noteer de meterstanden, zodat je die kunt doorgeven aan je energieleverancier.

Gebreken nieuwbouw accepteren of weigeren

Na de ronde door het huis stel je samen met de aannemer het proces-verbaal van oplevering op. Hierin staan de gebreken die jullie zijn tegengekomen tijdens de ronde door het huis. Door dit document te ondertekenen, accepteer je het huis met uitzondering van de gebreken die in het proces-verbaal staan. De aannemer is verplicht de gebreken binnen drie maanden te herstellen.

Je kunt bij de oplevering 5% van de aanneemsom bij de notaris achter de hand houden, zodat je een stok achter de deur hebt als de aannemer de gebreken niet binnen drie maanden herstelt. Is je huis bij de oplevering nog niet klaar voor bewoning? Dan mag je de oplevering van je nieuwbouwhuis weigeren.

Kosten opleveringskeuring

Aan de opleveringskeuring van je nieuwbouwhuis zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten verschillen per instantie of expert.

Hoe wordt je nieuwbouwhuis opgeleverd?

Hoe je nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, is afhankelijk van de afspraken die je met de projectontwikkelaar hebt gemaakt. Veel nieuwbouwhuizen worden opgeleverd met een afgewerkt toilet en een badkamer. De keuken moet je in dat geval zelf nog (laten) plaatsen. Andere huizen worden leeg opgeleverd.

Na de oplevering

Als de werkzaamheden in je huis volgens plan zijn uitgevoerd, vindt na de oplevering vaak de officiële sleuteloverdracht plaats. Daarna begint het leukste gedeelte: klussen en je huis inrichten.

Meer informatie over: