Op deze pagina:

Nieuwbouwhuis kopen: vrij op naam (v.o.n.)

Een nieuwbouwhuis koop je ‘vrij op naam’ (v.o.n.). Omdat je de eerste bewoner van de woning bent, betaal je geen overdrachtsbelasting. Wel betaal je 21% btw over de aankoopprijs; dit bedrag zit al bij de koopprijs inbegrepen.

Welke (bijkomende) kosten kun je verwachten bij de aankoop van een nieuwbouwwoning?

Een nieuwbouwhuis koop je vrij op naam, waardoor je geen kosten hebt voor de overdracht van het huis. Bij een bestaand huis, krijg je te maken met ‘kosten koper’. Dit zijn extra kosten bovenop de koopsom van de woning.  Ook bij nieuwbouw krijg je te maken met extra kosten. Deze kosten zijn deels hetzelfde als bij de kosten van een bestaand huis, maar er zijn ook verschillen.

Verschillen en overeenkomsten kosten nieuwbouwhuis en bestaande bouw:

Kosten Nieuwbouwhuis Bestaand huis
Overdrachtsbelasting Nee Ja
Taxatiekosten* Nee Ja * niet bij projectbouw; wel bij bouw in eigen beheer, samen met anderen of bij financiering van alleen de grond
Kosten bouwkundige keuring Nee Ja
Kosten opleveringskeuring Ja Nee
Makelaarskosten Nee Ja** ** Een makelaar is niet verplicht bij het aankopen van een huis.
Notariskosten Ja*** Ja *** Bij nieuwbouw geen kosten voor de overdrachtsakte, wel voor de hypotheekakte.
Bouwrente Ja Nee
Hypotheekrente tijdens bouw Ja Nee
Advies- en bemiddelingskosten Ja Ja
Aanvraagkosten NHG Ja**** Ja**** **** Als je hiervoor in aanmerking komt
Bankgarantie Ja***** Ja***** ***** Mits je hier gebruik van maakt
Renteverlies aannemer Ja Nee
Rente uitstel aannemer Ja Nee

Zoals je ziet, heb je bij het kopen van een nieuwbouwwoning niet te maken met overdrachtsbelasting, taxatiekosten, de kosten voor een bouwkundige keuring of makelaarskosten.

Je krijgt wel te maken met de volgende kostenposten:

Kosten opleveringskeuring nieuwbouw Het basistarief is € 233 (incl. btw) en is gebaseerd op max 2 uur. Dit is normaal gesproken meer dan voldoende, maar mocht er toch meer tijd nodig zijn dan betaal je per half uur € 46,- extra.
Kosten voor meerwerk Variabel en afhankelijk van het afgesproken meerwerk.
Notariskosten voor de hypotheekakte Verschilt per notaris, meestal rond de €400.
Bouwrente 4 tot 8% van de koopsom, dit verschilt per aannemer. Maximaal 15%.
Verlengingskosten hypotheekofferte Bij BLG Wonen tot 12 maanden geen verlengingskosten . Na deze 12 maanden vervalt de offerte.

Bouwrente

Als de aannemer of projectontwikkelaar begint met de bouw van je nieuwbouwwoning maakt hij kosten. Over deze kosten rekent hij rente: bouwrente. Dat is een vergoeding voor het renteverlies dat hij tijdens de bouw oploopt. De bouwrente bestaat vaak uit een financieringsvergoeding en een uitstelrente. Het percentage bouwrente ligt tussen de 4 tot 8%, met een maximum van 15% Hieronder lees je wat bouwrente betekent en hoe dit is opgebouwd.

Financieringsvergoeding

Een bouwer maakt voordat jij de koop-/aannemingsovereenkomst hebt getekend al kosten. Zo maakt hij bijvoorbeeld kosten voor het kopen van de grond en soms wordt er al gestart met de bouwwerkzaamheden. De kosten die de bouwer heeft gemaakt en de rente daarover vormen de financieringsvergoeding. Deze kosten zijn meegenomen in de aankoopprijs van de woning.

Uitstelrente

Vaak is het zo dat er een behoorlijke periode zit tussen het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst en het hebben van je eigendomsakte. Je huis moet in veel gevallen immers nog gebouwd worden. In die tijd heb je (nog) geen beschikking over je hypotheek, maar maakt de bouwer wel kosten. De bouwer rekent hiervoor uitstelrente.

Facturen betalen tijdens de bouw

Het kan zijn dat het een behoorlijke tijd duurt voordat je de eigendomsakte van je nieuwbouwwoning hebt. Daarom werken geldverstrekkers, zo ook wij, met een bouwdepot. Een bouwdepot is een geblokkeerde rekening met een deel van het hypotheekbedrag dat je leent voor bouw van je woning. Uit deze rekening betaal je de facturen van bijvoorbeeld de aannemer. Je ontvangt rente over het bedrag dat nog in het bouwdepot zit. Hoe lager het bedrag, hoe minder rente.

Op de pagina ‘Zo werkt je bouwdepot’ lees je hoe een bouwdepot werkt, wat je uit een bouwdepot betaalt en hoe het zit met de rente.

Geen dubbele rentelasten

Omdat je uit je bouwdepot de facturen van je aannemer betaalt, raakt het depot steeds leger en krijg je steeds minder rente; je maandlasten stijgen dus naarmate de bouw vordert. Hiervoor hebben we de rentefinancieringsrekening. Het verschil tussen de hypotheekrente (die je moet betalen) en de rente uit je bouwdepot (die je anders krijgt) wordt dan uit de rentefinancieringsrekening betaald. Hierdoor heb je, zolang de nieuwbouw nog niet klaar is en je nog wel in je oude koopwoning woont, geen dubbele rentelasten.

Geen extra kosten voor het verlengen van je hypotheekofferte bij BLG Wonen

Bij BLG Wonen is een hypotheekofferte voor nieuwbouw 12 maanden geldig. Binnen 12 maanden moet je naar de notaris om de hypotheekakte te tekenen. Lukt dat niet? Dan vervalt de offerte en moet je een nieuwe offerte aanvragen.

Hoe financier je de extra kosten voor je nieuwbouwhuis?

Als je een nieuwbouwwoning koopt, heb je, net als bij bestaande bouw, ook te maken met advies- en bemiddelingskosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) – als je voor NHG in aanmerking komt. Deze kosten bedragen bij een nieuwbouwwoning ongeveer 2% van de koopsom en zijn eenmalig fiscaal aftrekbaar. Je kunt deze kosten niet meefinancieren in je hypotheek en moet je dus met eigen geld bekostigen.

Kosten inrichting nieuwbouwwoning

Houd in je kostenplaatje ook rekening met het inrichten van je nieuwbouwhuis en het aanleggen van een eventuele tuin. Mogelijk wordt je huis zonder een badkamer of keuken opgeleverd en valt dit ook niet onder het meerwerk. Ook aansluiting op nutsvoorzieningen, zoals water, elektra of internet valt vaak buiten de aankoopsom. Check dus goed wat er precies wordt opgeleverd, wat de opties zijn in het meerwerk en wat je dus mogelijk nog zelf moet doen en bekostigen.

Kosten meerwerk

De kosten voor meerwerk kun je meefinancieren in je hypotheek. Ook de bouwrente kun je meefinancieren, maar als het mogelijk is, is het gunstiger om de bouwrente met eigen geld te betalen. Op de pagina 'Een hypotheek afsluiten voor je nieuwbouwhuis' vertellen we je meer over het meefinancieren van meerwerk en de bouwrente. Een opleveringskeuring kun je niet meefinancieren in je hypotheek.

Meer informatie over: