Op deze pagina:

Wat is een renteaanbod?

De meeste hypotheekverstrekkers doen eerst een renteaanbod voordat ze de definitieve hypotheekofferte verstrekken. In het renteaanbod staat de hypotheekvorm die je hebt gekozen, de rentevaste periode en de hypotheekrente die je gaat betalen. Door het renteaanbod te tekenen, teken je voor de rente. Een renteaanbod betekent dus nog niet dat je de hypotheek daadwerkelijk krijgt.

Nadat je het renteaanbod hebt getekend en alle benodigde documenten hebt aangeleverd, beoordeelt de hypotheekverstrekker jouw situatie en ontvang je de definitieve hypotheekofferte als de bank akkoord is. Is de rente op het moment dat de hypotheekofferte wordt opgemaakt hoger of lager dan in het renteaanbod? Dan wordt de rente in het renteaanbod gehanteerd.

Wat is een hypotheekofferte?

Een hypotheekofferte is een bindend aanbod van een hypotheekverstrekker met daarin alle details over jouw hypotheek, zoals de hypotheeksom, de hypotheekvorm, de looptijd en de rente. Bij de meeste hypotheekverstrekkers ontvang je eerst een renteaanbod en daarna een definitieve hypotheekofferte. Dat is ook bij BLG Wonen het geval. Als je de hypotheekofferte hebt ontvangen en je gaat akkoord, dan krijg je de hypotheek.

Wat staat er in een hypotheekofferte?

In de hypotheekofferte die je ontvangt, staan de volgende punten:

  • De hypotheeksom
  • De hypotheekvorm
  • De looptijd van de hypotheek
  • Het rentepercentage
  • De overige voorwaarden van de lening

Daarnaast staan er in de hypotheekofferte twee data: de offertedatum en de passeerdatum.

Offertedatum

De offertedatum geeft de geldigheid van de hypotheekofferte aan. Voor deze datum moet je de offerte tekenen en naar de hypotheekverstrekker terugsturen. Een hypotheekofferte van BLG Wonen is twee weken geldig. Dan moet deze ondertekend retour gestuurd zijn.

Passeerdatum

Na het tekenen van de hypotheekofferte breekt de passeerdatum aan. Voor deze datum moet je naar de notaris om de hypotheekakte te tekenen. De hypotheek moet uiterlijk binnen 12 maanden passeren, waarbij vanaf 5 maanden kosten voor het verlengen van de offerte in rekening worden gebracht. Als de hypotheek na 4 maanden niet gepasseerd is, wordt de offerte automatisch verlengd tot maximaal 12 maanden.

De hypotheekofferte verlengen

Het kan voorkomen dat de overdracht van je nieuwe huis plaatsvindt later dan 4 maanden na de aanvraagdatum van het renteaanbod (bindende offerte). In dat geval moet je de periode tot de passeerdatum verlengen. Door dit te doen, voorkom je ten eerste dat de offerte vervalt, maar ben je er bovendien van verzekerd dat het renteaanbod en de voorwaarden uit je offerte blijven gelden als de rente in de tussentijd stijgt of daalt.

Offertes van BLG wonen voor bestaande bouw worden na 4 maanden automatisch verlengd naar 12 maanden vanaf de aanvraagdatum.

Let op: offertes voor nieuwbouwwoningen zijn bij ons geen 4 maar 12 maanden geldig, omdat het bij een nieuwbouwwoning meestal niet lukt om binnen vier maanden de hypotheek te passeren bij de notaris.

Kosten verlengen hypotheekofferte

Voor het verlengen van de hypotheekofferte van een bestaande woning brengt BLG Wonen kosten in rekening. Als je bij ons een hypotheek aanvraagt, reserveren wij voor jou de rente. De aangeboden rente is dan vier maanden geldig. Als het huis niet binnen 4 maanden na de aanvraagdatum van de hypotheek wordt overgedragen, betaal je hiervoor verlengingskosten. Deze kosten worden berekend vanaf de eerste dag van de vijfde maand na de aanvraagdatum van de hypotheek. De verlengingskosten zijn 0,25% per maand over het hypotheekbedrag voor iedere dag dat deze later passeert of wordt uitbetaald. We brengen de kosten op dagbasis in rekening. Het maakt niet uit of de rente gelijk blijft, stijgt of daalt.

Je betaalt de kosten bij het passeren van de hypotheekakte bij de notaris of bij de uitbetaling van de hypotheek. Deze kosten zijn eenmalig aftrekbaar.

De hypotheekofferte annuleren

Als je een getekende offerte annuleert, kan een hypotheekverstrekker daar kosten voor in rekening brengen. De annuleringskosten verschillen per geldverstrekker. BLG Wonen rekent geen annuleringskosten.

Mogelijk vind je deze pagina's ook interessant: