Op deze pagina:

Wat is een renteaanbod?

De meeste hypotheekverstrekkers doen eerst een renteaanbod voordat ze de definitieve hypotheekofferte verstrekken. In het renteaanbod staat de hypotheekvorm die je hebt gekozen, de rentevaste periode en de hypotheekrente die je gaat betalen. Door het renteaanbod te tekenen, teken je voor de rente. Een renteaanbod betekent dus nog niet dat je de hypotheek daadwerkelijk krijgt.

Nadat je het renteaanbod hebt getekend en alle benodigde documenten hebt aangeleverd, beoordeelt de hypotheekverstrekker jouw situatie en ontvang je de definitieve hypotheekofferte als de bank akkoord is. Is de rente op het moment dat de hypotheekofferte wordt opgemaakt hoger of lager dan in het renteaanbod? Dan wordt de rente in het renteaanbod gehanteerd.

Wat is een hypotheekofferte?

Een hypotheekofferte is een bindend aanbod van een hypotheekverstrekker met daarin alle details over jouw hypotheek, zoals de hypotheeksom, de hypotheekvorm, de looptijd en de rente. Bij de meeste hypotheekverstrekkers ontvang je eerst een renteaanbod en daarna een definitieve hypotheekofferte. Dat is ook het geval als je bij BLG Wonen een hypotheek aanvraagt. Als je de hypotheekofferte hebt ontvangen en je gaat akkoord, dan krijg je de hypotheek.

Wat staat er in een hypotheekofferte?

In de hypotheekofferte die je ontvangt, staan de volgende punten:

  • De hypotheeksom
  • De hypotheekvorm
  • De looptijd van de hypotheek
  • Het rentepercentage
  • De overige voorwaarden van de lening

Daarnaast staan er in de hypotheekofferte twee data: de offertedatum en de passeerdatum.

Offertedatum

De offertedatum geeft de geldigheid van de hypotheekofferte aan. Voor deze datum moet je de offerte tekenen en naar de hypotheekverstrekker terugsturen. Een hypotheekofferte van BLG Wonen is twee weken geldig. Dan moet deze ondertekend retour gestuurd zijn.

Passeerdatum

Na het tekenen van de hypotheekofferte breekt de passeerdatum aan. Voor deze datum moet je naar de notaris om de hypotheekakte te tekenen. De hypotheek voor een bestaande woning moet uiterlijk binnen 6 maanden passeren. Lukt het niet binnen die periode? Dan komt de offerte te vervallen en moet je een nieuwe offerte aanvragen.

Let op: offertes voor nieuwbouwwoningen zijn bij ons geen 6 maar 12 maanden geldig. Omdat het bij een nieuwbouwwoning meestal niet lukt om binnen zes maanden de hypotheek te passeren bij de notaris.

De hypotheekofferte annuleren

Heb je een hypotheekofferte van ons ontvangen en getekend, maar annuleer je deze offerte na 3 maanden vanaf de aanvraagdatum? Dan brengen wij € 750 annuleringskosten in rekening. Dit geldt ook als je de geldigheid van de offerte laat verlopen. Voor bestaande bouw is dit 6 maanden na de aanvraagdatum en voor nieuwbouw is dit 12 maanden na de aanvraagdatum. Je moet dan opnieuw een hypotheekofferte aanvragen.

Soms komt het voor dat er onverwachts iets gebeurt waar je zelf geen invloed op hebt. In de volgende situaties hoef je daarom geen annuleringskosten te betalen (je moet dit wel aan kunnen tonen):

  • Ontbinding van het koopcontract door de verkopende partij
  • Bij niet doorgaan van het nieuwbouwproject
  • Overlijden van jezelf of je partner
  • Echtscheiding of ontbinding van het samenlevingscontract van jezelf en je partner
  • Jij of je partner raakt arbeidsongeschikt of werkloos

Mogelijk vind je deze pagina's ook interessant: