Op deze pagina:

Een nieuwbouwhuis in een project of zelf een huis bouwen

Hoe de aankoop van je woning werkt, hangt af van het soort nieuwbouwwoning. Kies je voor projectbouw? Dan schrijf je je in bij een nieuwbouwproject. Jouw financiële situatie en de marktwaarde van het nieuwbouwhuis bepalen hoeveel hypotheek je kunt krijgen.

Nieuwbouw in eigen beheer

Ga je zelf een huis bouwen – helemaal of gedeeltelijk? Dat wordt ook wel ‘nieuwbouw in eigen beheer’ genoemd. Ook dan kun je bij BLG Wonen een hypotheek afsluiten. Bij nieuwbouw in eigen beheer koop je zelf de grond en schakel je met professionals voor het bouwen van je huis. Je koopt in dat geval dus niet bij een projectontwikkelaar, maar ben je zelf de projectontwikkelaar.

Hoe bereken je jouw maximale hypotheek voor een nieuwbouwwoning?

De maximale hoogte van je hypotheek is onder andere afhankelijk van je inkomen, je financiële verplichtingen en het inkomen van je eventuele partner. Daarnaast is de hoogte van je hypotheek afhankelijk van de marktwaarde van je nieuwbouwhuis. De marktwaarde is opgebouwd uit de koop-/aanneemsom (inclusief grond), het meerwerk en het renteverlies voor de hypotheekverstrekker tijdens de bouw.

Koop-/aanneemsom

Als je een nieuwbouwhuis koopt, onderteken je een koop-/aanneemovereenkomst. Door dit document te ondertekenen, koop je de grond en het huis en spreek je met de aannemer af dat hij het huis bouwt zoals in het bouwplan staat. De hele koop-/aanneemsom wordt meegenomen in de marktwaarde.

Meerwerk

Een nieuwbouwhuis wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat de constructie van het huis staat en de buitenkant is afgewerkt, maar dat aan de binnenkant (bijna) alles nog moet gebeuren. Het kan per nieuwbouwproject verschillen wat casco precies inhoudt. Als je wilt dat je nieuwbouwhuis completer wordt opgeleverd, zijn er extra werkzaamheden nodig die niet in het bouwplan staan. Dit wordt meerwerk genoemd. Bijvoorbeeld het plaatsen van een uitbouw of het verplaatsen van stopcontacten.

Aan meerwerk zijn kosten verbonden, maar het verhoogt de marktwaarde van je huis. Je kunt de kosten voor het meerwerk dat in de aanneemovereenkomst staat, meefinancieren in je nieuwbouw hypotheek. Ook het overige meerwerk kun je bij BLG Wonen voor 100% meefinancieren.

Renteverlies

Zodra je de hypotheekakte ondertekent, staat de hypotheek voor je nieuwbouwhuis officieel op jouw naam en moet je iedere maand hypotheekrente en aflossing betalen. Na het ondertekenen van de hypotheekakte worden van het hypotheekbedrag eerst de aankoop van de grond betaald en eventuele bouwwerkzaamheden die de aannemer al heeft uitgevoerd.

De rest van het hypotheekbedrag wordt in het bouwdepot gestort. Dit is een aparte rekening waaruit alle rekeningen voor de bouw van je nieuwbouwhuis worden betaald. Over het bedrag dat in het bouwdepot zit, ontvang je rente. In het begin zijn de hypotheekrente die je betaalt en de depotrente die je ontvangt ongeveer even hoog. Doordat je de bouwrekeningen uit het bouwdepot betaalt, raakt deze rekening steeds verder leeg en ontvang je minder depotrente.

Het verschil tussen de hypotheekrente die je aan de hypotheekverstrekker betaalt en de rente die je ontvangt op je bouwdepot wordt renteverlies genoemd. Dit renteverlies mag je meefinancieren in je hypotheek, voor maximaal 4% van de koop-/aanneemsom plus meerwerk.

Er zijn twee soorten renteverlies:

  • Renteverlies tijdens de bouw
  • Renteverlies voor de bouw

Renteverlies tijdens de bouw

Als je de koop/-aanneemovereenkomst al hebt getekend, maar de aannemer nog niet is begonnen met de bouw van je huis, krijg je te maken met renteverlies tijdens de bouw. De hypotheekakte heb je dan al ondertekend: je betaalt al hypotheekrente. Je kunt dit renteverlies tot maximaal vier procent van de koop-/aanneemsom en meerwerk samen meefinancieren via een box 3 leningdeel. Dat betekent dat de rente voor dit leningdeel niet aftrekbaar is en je hypotheek wordt dan hoger. Bespreek met je adviseur wat het beste bij je situatie past.

Renteverlies voor de bouw

Als je de koop/-aanneemovereenkomst nog niet hebt getekend, maar de aannemer al wel begonnen is met de bouw van je huis, heb je te maken met renteverlies voor de bouw. De aannemer maakt al kosten voordat jij getekend hebt. Over deze kosten rekent hij rente; dit wordt bouwrente genoemd. De bouwrente is meestal hoger dan de hypotheekrente. Je nieuwbouwhuis wordt daardoor duurder, want de rente wordt bij de koopsom opgeteld.

De bouwrente is fiscaal aftrekbaar, maar alleen na de ondertekening van de koop-/aanneemovereenkomst. Als de bouwrente in de koopsom is verwerkt, wordt deze niet als rente gezien en is dan ook niet fiscaal aftrekbaar. Daarom kan het verstandiger zijn om de bouwrente met eigen geld te betalen. Bespreek met je adviseur wat het beste past bij jouw situatie.

Voorbeeld berekening maximale hypotheek nieuwbouw

In een hypotheek voor nieuwbouw kun je het meerwerk en het renteverlies tijdens de bouw meefinancieren. Bekijk op basis van een Koop-/aanneemsom van €200.000 wat je maximale hypotheek is:

Koop-/aanneemsom van je nieuwbouwhuis (inclusief grond): €200.000
De kosten voor het meerwerk dat je uit laat voeren door de aannemer: €10.000
Renteverlies tijdens de bouw (4% van €210.000): €8.400
_________
Totale marktwaarde van je nieuwbouwhuis/het bedrag dat je maximaal kunt lenen*: €218.400

*dit is op basis van de woningwaarde. Wat je daadwerkelijk kunt lenen, hangt ook af van jouw inkomen.

Wanneer kun je een nieuwbouw hypotheek afsluiten?

Je kunt de hypotheek voor je nieuwbouwhuis pas aanvragen nadat je de koop-/aanneemovereenkomst hebt getekend. Om een hypotheek af te kunnen sluiten, heb je namelijk een onderpand nodig. Zodra de grond wordt overgedragen, ga je naar de notaris voor het tekenen van de hypotheekakte.

Betalen hypotheek nieuwbouw

Nadat de hypotheekakte bij de notaris is gepasseerd, staat het nieuwbouwhuis officieel op jouw naam en is het hypotheekbedrag beschikbaar. Vanaf dat moment ga je elke maand hypotheekrente en aflossing betalen.

Hypotheekofferte nieuwbouw bij BLG Wonen 12 maanden geldig

Na een adviesgesprek met jouw adviseur en op basis van het adviesrapport dat daar uit komt, vraagt de adviseur bij BLG Wonen een renteaanbod en een lijst met de benodigde documenten aan. Als je akkoord bent met het rentevoorstel, teken je dit en zorgt de adviseur dat het bij ons terecht komt. Zodra wij het getekende Renteaanbod en de benodigde documenten retour hebben gekregen, beoordelen wij de aanvraag. Als alles in orde is, dan brengen wij de hypotheekofferte uit. Nadat je deze hebt ontvangen, is onze offerte twee weken geldig. Voor die tijd moet je de offerte getekend naar ons terugsturen.

Naar de notaris

Na het tekenen van de offerte moet de hypotheek binnen een bepaalde periode passeren bij de notaris. Bij nieuwbouw zijn onze hypotheekoffertes 12 maanden geldig. Het kan zo zijn dat de hypotheekofferte 2 maanden later dan het Renteaanbod komt, die tijd gaat wel af van de looptijd van de hypotheekofferte. Ofwel, de 12 maanden gaan in zodra de aanvraag bij ons binnenkomt. Binnen de 12 maanden moet je naar de notaris om de hypotheekakte te tekenen. Als je de hypotheekofferte wilt annuleren of de geldigheidstermijn verloopt, dan betaal je kosten. Lees hier meer over de kosten.

Wat kun je doen bij dubbele lasten?

Als je een nieuwbouwhuis koopt en je al een huis hebt, is de kans groot dat je te maken krijgt met dubbele lasten. De bouw van een nieuwbouwhuis duurt namelijk gemiddeld 12 maanden. Je weet van tevoren nooit precies wanneer je voor je nieuwbouw hypotheek moet gaan betalen. Dit is afhankelijk van het moment dat de grond wordt overgedragen. Je begint met betalen zodra je de hypotheekakte hebt getekend bij de notaris.

Overbruggingskrediet

Heb je het nieuwbouwhuis al gekocht, maar is je oude huis nog niet verkocht of is de verkoop nog niet afgerond? Dan kun je de eventuele overwaarde van je oude huis nog niet gebruiken om een deel van je nieuwe huis te betalen. Met een overbruggingskrediet kun je de verwachte overwaarde van je oude huis in je nieuwe huis investeren. Zodra je je oude huis verkoopt, los je het overbruggingskrediet voor je nieuwbouwhuis af met de opbrengst van de verkoop.

Meer informatie over: