De levensloopregeling was een bij wet geregelde regeling voor werknemers. Via Levensloopsparen konden werknemers met een aantrekkelijke variabele rente een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken. De rente van je product vind je terug op de pagina actuele rente of in Mijn BLG.

Je kunt Levensloopsparen niet meer afsluiten.

De overheid heeft het besluit genomen dat de levensloopregeling per 1 januari 2012 stopt. Het saldo is sinds 1 januari 2013 vrij op te nemen. Ook is er een overgangsperiode van 10 jaar voor klanten met een levensloopregeling die € 3.000 of meer op hun rekening hadden staan op 31 december 2011.

Voor deze groep eindigt de levensloopregeling dus per 1 januari 2022. Je krijgt over het tegoed nog steeds een vrijstelling in box 3 en je blijft een aantrekkelijke rente houden ten opzichte van vrij opneembare spaarrekeningen. Ook kun je nog steeds inleggen volgens de oude regels. Dat wil zeggen dat de jaarlijkse inleg maximaal 12% van het salaris mag bedragen tot een maximaal tegoed van 210% van dat salaris. Je bouwt alleen geen levensloopverlofkorting meer op.

 • In 2015 gold dat alleen bij volledige opname van het levenslooptegoed over 80% van het saldo op de rekening op 31 december 2013, inclusief de rente over 2013, loonheffingen worden ingehouden. De overige 20% is bij uitkering onbelast. Het opgebouwde saldo na 31 december 2013 wordt volledig belast met loonheffingen.

  Totaal bedrag opnemen

  Met het formulier 'Aanvraag Beëindiging/opname Levensloopsparen' regel je de opname van je totale tegoed. Na ontvangst van het formulier heft BLG Wonen je rekening op binnen 10 werkdagen. Het tegoed storten wij op het rekeningnummer van de (ex-)werkgever. Je werkgever houdt de verplichte loonheffingen in en keert het nettobedrag aan je uit.

  Opnemen in delen

  Je kunt het geld ook in delen opnemen. Na ontvangst van het formulier zorgen we dat je tegoed in delen wordt overgemaakt naar je (voormalig) werkgever. Die regelt dat je het geld ontvangt, na inhouding van loonheffingen. Na de laatste betaling heffen we je rekening op. Let op: bij opname in delen betaal je wél loonheffingen over de gehele waarde.

  Heb je ook beleggingen in je Levensloopsparen en wil je een deel van het geld opnemen? Dan moet je eerst voor het deel dat je wilt opnemen, beleggingen verkopen.

  Bestaat je (voormalig) werkgever niet meer? Dan kunnen wij jouw saldo uitkeren. Wij kunnen dan alleen geen levensloopverlofkorting verrekenen. Dat kun je zelf doen in je aangifte inkomstenbelasting.

  Beleggen

  Beleg je in Levensloopsparen? Je hebt dan via je Levensloopsparen de keuze uit 5 ASN Duurzaam Mixfondsen. BLG Wonen voert je orders uit en geeft geen beleggingsadvies. Een overzicht van de beleggingsfondsen waarin je kunt beleggen vind je via Mijn BLG.

  Wil je veranderen van fonds? Ook dat kan via Mijn BLG. Informatie over deze fondsen vind je op Koersen en Fondsen.

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel.