Jaaroverzichten online of per post

De meeste jaaroverzichten staan uiterlijk begin februari in Mijn BLG en de BLG Wonen app. Heb je geen Mijn BLG of app? Dan ontvang je je jaaroverzicht uiterlijk half februari per post.

Wil je preciezer weten wanneer je jaaroverzicht in Mijn BLG of de app staat, of wanneer deze verzonden wordt? In onderstaande tabel lees je het.

Hieronder zie je op welke datum je jaaroverzicht in Mijn BLG staat. Je vindt het jaaroverzicht onder het kopje ‘jaaroverzicht’. Je kunt het document hier ook downloaden voor je eigen administratie.

Hypotheek 31 januari 2024
Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening 2 februari 2024
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening 2 februari 2024
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening 26 januari 2024
Beleggingsrekening 22 februari 2024
Beleggingsrekening verpand 22 februari 2024

Als je geen Mijn BLG hebt, dan ontvang je je jaaroverzicht per post. Hieronder zie je de datum dat het jaaroverzicht bij jou op de deurmat ligt. We versturen met Post NL. Hou er rekening mee dat de bezorgdata van Post NL mogelijk kunnen afwijken.

Hypotheek 2 februari 2024
Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening 9 februari 2024
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening 9 februari 2024
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening 14 februari 2024
Beleggingsrekening 21 februari 2024
Beleggingsrekening verpand 21 februari 2024

Het jaaroverzicht en je belastingaangifte

De gegevens uit je jaaroverzicht zijn nodig voor het invullen van je belastingaangifte. BLG Wonen is wettelijk verplicht om je financiële gegevens door te geven aan de Belastingdienst.

Vooraf ingevulde aangifte

De Belastingdienst heeft een aantal bedragen die we doorgeven alvast voor je ingevuld voor de belastingaangifte in maart 2024.

Controleer deze bedragen goed:

 • Saldo spaarrekeningen per 1 januari 2023.
 • Hypotheekbedrag per 31 december 2023 en de in rekening gebrachte hypotheekrente in 2023.
 • Ingehouden (buitenlandse) dividendbelasting in 2023 en de waarde van je beleggingen per 1 januari 2023.
 • Bedrag dat je in 2023 hebt gestort op je Lijfrente Opbouwrekening.

Wat als er gegevens ontbreken?

Je ziet alleen gegevens terug waarvan de Belastingdienst verwacht dat ze goed zijn. Je moet je gegevens zelf aanvullen voor het indienen van je aangifte.

Wat als er gegevens niet kloppen?

Klopt een bedrag niet? Of staat er een onbekende omschrijving bij? Pas het aan voordat je je aangifte indient.

Heb je vragen over de vooraf ingevulde aangifte?

Kijk dan op de website van de Belastingdienst of bel met de BelastingTelefoon.

Veelgestelde vragen over het jaaroverzicht

  • Je kunt je jaaroverzicht altijd vinden in Mijn BLG of de in de app. Ga naar 'Zelf regelen' > 'Documenten'.

   Download de app

  • Heb je ook geen jaaroverzicht per post ontvangen? Vraag dan nu Mijn BLG aan om je jaaroverzicht te bekijken. Ook kan het zijn dat we geen adreswijziging hebben ontvangen bij een verhuizing. Geef je nieuwe adres alsnog aan ons door.

   Heb je met meerdere rekeninghouders een hypotheek, maar woon je op een ander adres, bijvoorbeeld door een echtscheiding? Standaard krijgt alleen de eerste rekeninghouder het jaaroverzicht. Wil je het jaaroverzicht ook ontvangen? Neem contact op met onze klantenservice. We voegen je adres toe en sturen je het jaaroverzicht.

   Hebben wij de juiste adresgegevens al? Dan kun je ook een kopie van het jaaroverzicht aanvragen. Stuur een e-mail naar klant@blg.nl.

  • De eerste zes maanden na het afsluiten van een lening voor een verbouwing kun je de rente en kosten in box 1 aftrekken. Dit kan ongeacht het aantal betalingen voor de verbouwing in deze periode. Na een half jaar trek je in box 1 de ontvangen rente af van de betaalde rente. Deze regeling geldt tot maximaal twee jaar na het afsluiten van de lening. Na twee jaar vallen het depot en de lening, voor zover geen eigenwoningschuld in box 3.
  • Je afgeloste bedrag is het verschil tussen je saldo op 31-12-2022 en je saldo op 31-12-2023.
  • Je afgeloste bedrag is het verschil tussen je saldo op 31-12-2022 en je saldo op 31-12-2023.
  • Met een aflossingsvrije hypotheekvorm los je niet periodiek af op je hypotheek. Je betaalt alleen rente. Aan het einde van de looptijd moet je de hypotheek in één keer aflossen.
  • Je betaalt de spaarinleg vooruit. Het saldo is de optelsom van alle maandelijkse spaarinleggen in een jaar, plus rentebijschrijvingen.
  • De hoogte van je spaarinleg is zo berekend dat je op de einddatum, samen met de rentevergoeding, het juiste bedrag bij elkaar gespaard hebt. Dit is precies voldoende om de bankspaarhypotheek aan het eind van de looptijd volledig af te lossen. Bij de berekening van de spaarinleg gaan we ervan uit dat je alle hypotheekbetalingen op tijd voldoet.
  • Nee, gedurende de looptijd van de (bank)spaarhypotheek hoef je het gespaarde saldo niet te vermelden in je belastingaangifte. De uitkering uit de spaarrekening is belastingvrij, zolang je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Eén van die voorwaarden is dat de uitkering niet hoger mag zijn dan een bepaald maximum.
  • Je betaalt de spaarpremie achteraf. Het saldo is de optelsom van het tegoed op 1 januari 2023 en de rentebijschrijvingen én alle maandelijkse spaarpremies en rentebijschrijvingen van februari 2023 tot en met januari 2024.
  • De hoogte van je spaarpremie is zo berekend dat je op de einddatum, samen met de rentevergoeding, het juiste bedrag bij elkaar gespaard hebt. Dit is precies voldoende om de spaarhypotheek aan het eind van de looptijd volledig af te lossen. Bij de berekening van de spaarpremie gaan wij ervan uit dat je alle hypotheekbetalingen op tijd voldoet.
  • De BLG Levenhypotheek en de BLG Beleggingshypotheek zijn aflossingsvrije hypotheken. Voor deze hypotheekvormen is een polis of beleggingsrekening van een andere maatschappij gekoppeld aan je aflossingsvrije hypotheek. Het jaaroverzicht van deze polis of beleggingsrekening ontvang je van de andere maatschappij.
  • De extra aflossing zelf zie je niet op het jaaroverzicht. Wel zie je dat de hoofdsom verlaagd is. Eventuele kosten van de extra aflossing staan ook vermeld op het jaaroverzicht.
  • Als er een vergoeding voor renteverlies en administratiekosten zijn gerekend voor je voortijdige renteherziening, dan staan deze op het jaaroverzicht vermeld.
  • Je kunt je jaaroverzicht altijd vinden in Mijn BLG of de BLG Wonen app. Ga naar 'Zelf regelen' > 'Documenten'.

   Download de app

  • Heb je ook geen jaaroverzicht per post ontvangen? Vraag dan nu Mijn BLG aan om je jaaroverzicht te bekijken. Ook kan het zijn dat we geen adreswijziging hebben ontvangen bij een verhuizing. Geef je nieuwe adres alsnog aan ons door.

   Heb je met meerdere rekeninghouders een hypotheek, maar woon je op een ander adres, bijvoorbeeld door een echtscheiding? Standaard krijgt alleen de eerste rekeninghouder het jaaroverzicht. Wil je het jaaroverzicht ook ontvangen? Neem contact op met onze klantenservice. We voegen je adres toe en sturen je het jaaroverzicht.

   Hebben wij de juiste adresgegevens al? Dan kun je ook een kopie van het jaaroverzicht aanvragen. Stuur een e-mail naar klant@blg.nl.

  • Alleen het eerste jaar na beëindiging van je rekening krijg je een jaaroverzicht. De Belastingdienst kan je naar deze gegevens vragen.
  • In het jaaroverzicht van 2023 zie je de rente over het jaar 2022, die begin januari 2023 bijgeschreven is op je (zakelijke) spaar- of beleggingsrekening.

   De rente over het jaar 2023 op spaarrekeningen met een vaste looptijd (Groeirente Spaarrekening, Vaste Rente Spaarrekening en depositorekeningen) schrijven we in 2024 rond de openingsdatum van deze rekening bij.

  • Box 1 Spaarrekeningen:De inleg in 2023 van je lijfrenteproducten kun je onder voorwaarden opvoeren als aftrekpost in je aangifte inkomstenbelasting. Het spaarsaldo is vrijgesteld van heffingen.

   Box 1 Uitkeringsrekeningen:Je ontvangt een overzicht met het totaal bruto bedrag, totaal netto bedrag en de inhoudingen (loonbelasting, premie volksverzekeringswet en Zvw). Dit wordt als inkomen opgegeven bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Het spaarsaldo is vrijgesteld van heffingen.

  • Je ontvangt alleen een jaaroverzicht als er in het afgelopen jaar geld is ingelegd op je rekening.
  • Nee, je hoeft het spaarsaldo en de rente van je opbouwrekening niet aan te geven. Alleen de eventuele inleg op je rekening kun je onder voorwaarden aangeven bij de Belastingdienst als aftrekpost.
  • Het saldo van je Vaste Rente Rekening vind je op hetzelfde overzicht als dat van de reguliere opbouwrekening.
  • Ja, de rente op je bankspaarproduct wordt jaarlijks bijgeschreven op de rekening.
  • De rente die je op je spaarrekening krijgt berekenen we per jaar. In januari ontvang je rente over het afgelopen jaar.
  • Op het jaaroverzicht staat het variabele rentepercentage ten tijde van het afdrukken van het overzicht. Gedurende het jaar is het variabele percentage een aantal keer aangepast.
  • De rente over het jaar 2023 op spaarrekeningen met een vaste looptijd (Groeirente Spaarrekening, Vaste Rente Spaarrekening en depositorekeningen) schrijven we in 2024 rond de openingsdatum van deze rekening bij.
  • De waarde van de beleggingen en het saldo op je beleggingsrekening vallen in box 3.
  • Kijk voor de aangifte van je inkomstenbelasting naar het totaal aan saldo en/of de waarde van de beleggingen op 1 januari 2023. Bij beleggingsrekeningen geef je ook de eventueel ingehouden dividendbelasting 2023 door.
  • De kosten die je aan BLG Wonen betaalt voor de beleggingsrekening bestaan uit servicekosten en kosten van de beleggingsfondsen in je portefeuille. In het kostenoverzicht in de tarievenwijzer zie je een toelichting op alle kosten voor beleggen.

   Lees meer informatie over de kosten per fonds

Jaaroverzicht online

Het jaaroverzicht vind je in Mijn BLG en in de BLG Wonen app in het menu onder ‘Zelf regelen’. Klik daarna op 'Documenten'. Nu zie je de documenten van je product(en) bij BLG Wonen. Je kan hier makkelijk filteren op soort document ('Jaaroverzicht', zoals in het voorbeeld hieronder).

Lees ook de toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek: