Voorwaarden voor het melden van bewindvoering of curatele bij BLG Wonen

  • Je hebt een beschikking van de Rechtbank ontvangen, waarin staat dat je bent benoemd als bewindvoerder of curator van een klant van BLG Wonen.
  • De onderbewindgestelde heeft een rekening bij BLG Wonen.

Schuldsanering, schuldhulpverlening of faillissement

Ben je bewindvoerder of curator van iemand die onder de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) valt? Of van iemand die schuldhulpverlening krijgt of failliet is? En wil je contact opnemen over het terugbetalen van een achterstand? Bel ons: 030 - 219 60 80. Of stuur een e-mail: Schuldsaneringen@devolksbank.nl.

Contact met een van onze medewerkers?

Bel of mail ons:

Telefoonnummer bewindvoering:
030 - 633 30 05

Op werkdagen van 9 tot 12:30 uur.

E-mail:
bewindvoering@blg.nl

Stuur ons een bericht en we proberen je zo snel mogelijk te helpen.

Formulieren