Voorwaarden voor het melden van bewindvoering of curatele bij BLG Wonen

 • Je hebt een beschikking van de Rechtbank ontvangen, waarin staat dat je bent benoemd als bewindvoerder of curator van een klant van BLG Wonen.
 • De onderbewindgestelde heeft een rekening bij BLG Wonen.

Schuldsanering, schuldhulpverlening of faillissement

Ben je bewindvoerder of curator van iemand die onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of schuldhulp valt of failliet is? Neem dan contact op met onze afdeling Schuldsaneringen, Deurwaarderszaken en Beslagleggingen (SD&B) via 030 - 219 60 80 (bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur).

Contact met een van onze medewerkers?

Bel of mail ons:

Telefoonnummer bewindvoering:
030 - 633 30 05

Op werkdagen van 9 tot 12:30 uur.

E-mail:
bewindvoering@blg.nl

Stuur ons een bericht en we proberen je zo snel mogelijk te helpen.

Kies jouw situatie

Ik ben:

Ik wil:

 • Ben je persoonlijk benoemd als bewindvoerder en wil je de bewindvoering bij ons aanvragen? Maak dan gebruik van het formulier ‘Regelen bewindvoering persoon als bewindvoerder’.

  Ben je zakelijk benoemd als bewindvoerder of als bewindvoerder in dienst bij een bedrijf of organisatie? Maak dan gebruik van het formulier ‘Regelen bewindvoering bedrijf als bewindvoerder’.

 • Onderteken het formulier. Als de rechtbank een tweede bewindvoerder heeft benoemd, moet ook de tweede bewindvoerder het formulier ondertekenen.
 • Zorg dat je de volgende documenten hebt:

  • Een kopie van de beschikking van de rechtbank.
  • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de bewindvoerder en dat van de eventuele tweede bewindvoerder.
  • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van degene die onder bewind is gesteld.
  • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van een eventuele mederekeninghouder.
 • Stuur het formulier en alle benodigde documenten naar ons op.

  Dat kan per e-mail naar:

  Of per post naar:
  BLG Wonen
  Afdeling Bewindvoering
  Postbus 10032
  3505 AA Utrecht
 • Als we het formulier en de bijlagen hebben ontvangen, ontvang je binnen een paar dagen een bevestigingsbrief met de datum waarop de rekening is geblokkeerd voor de onderbewindgestelde. Ook ontvang je de inloggegevens van Mijn BLG, de persoonlijke online omgeving waarin je de rekeningen kunt inzien en beheren.

Mijn BLG

Nadat wij het formulier ‘Regelen bewindvoering’ van je hebben ontvangen, regelen wij je aanvraag en krijg je toegang tot Mijn BLG. Hier regel je makkelijk en veilig de geldzaken voor de onderbewindgestelde. Alleen jij krijgt als bewindvoerder toegang tot Mijn BLG. De onderbewindgestelde kan Mijn BLG niet gebruiken.

Financieel overzicht

In Mijn BLG vind je een financieel jaaroverzicht van de onderbewindgestelde. Hierop staan alle rekeningen met het saldo op 1 januari en 31 december van het voorgaande jaar.

 • Is de onderbewindgestelde getrouwd, gaan samenwonen, gescheiden, verhuisd of overleden? Of is er een andere wijziging in de persoonlijke situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door via wijzigingsparen@blg.nl. Je ontvangt een bevestiging per e-mail zodra de wijziging is ingegaan.
 • Wil je een tweede rekeninghouder toevoegen? Geef dit dat aan met het formulier ‘Regelen Bewindvoering’.

 • Je kunt als bewindvoerder alleen een rekening opheffen als het saldo van de rekening positief is. Gebruik hiervoor het formulier ‘Opheffen rekening door bewindvoerder’. Het opheffen van de rekening duurt ongeveer 7 werkdagen.

  Stuur het formulier naar ons op.

  Dat kan per e-mail naar:
  Of per post naar:
  BLG Wonen
  Afdeling Bewindvoering
  Postbus 10032
  3505 AA Utrecht

  Tip: download in Mijn BLG de afschriften met de financiële transacties van de rekening ná de laatste wijziging. Deze gegevens heb je nodig voor je verantwoording aan de rechtbank.
 • De bewindvoering eindigt als:

  • de bewindvoerder of de onderbewindgestelde daar een verzoek voor indient bij de rechtbank. Stuur ons altijd een kopie van de Beschikking Opheffen Onderbewindstelling van de rechtbank. De bewindvoerder kan dit regelen, maar als de ex-onderbewindgestelde een beschikking heeft, kan hij dit ook doen.
  • de termijn die in de beschikking van de rechtbank is genoemd, is verlopen. De bewindvoering eindigt dan automatisch.
  • de onderbewindgestelde of de bewindvoerder is overleden.

  Dit doen wij als de bewindvoering eindigt:

  • We verwijderen de toevoeging ‘als beherend voor’ bij de rekening(en) van de onderbewindgestelde (de rekeninghouder) en de naam van de bewindvoerder.
  • We verwijderen de rekening van de onderbewindgestelde uit Mijn BLG van de bewindvoerder. Hierdoor kan de bewindvoerder deze rekening(en) niet langer beheren en geen transacties meer doen.

  Is er een nieuwe bewindvoerder aangesteld? Dan neemt deze de taken van de bewindvoerder over.

  Tip: download in Mijn BLG de afschriften met de financiële transacties van de rekening ná de laatste wijzigingen. Deze gegevens heb je nog nodig voor je verantwoording aan de rechtbank.

Ik wil:

 • Ben je persoonlijk benoemd als curator en wil je de curatele bij ons aanvragen? Maak dan gebruik van het formulier ‘Regelen curatele’.

 • Onderteken het formulier. Als de rechtbank een tweede curator heeft benoemd, moet ook de tweede curator het formulier ondertekenen.
 • Zorg dat je de volgende documenten hebt:

  • Een kopie van de beschikking van de rechtbank.
  • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de curator en dat van de eventuele tweede curator.
  • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van degene die onder curatele is gesteld.
  • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van een eventuele mederekeninghouder.

 • Stuur het formulier en alle benodigde documenten naar ons op.

  Dat kan per e-mail naar:
  Of per post naar:
  BLG Wonen
  Afdeling Bewindvoering
  Postbus 10032
  3505 AA Utrecht
 • Als we het formulier en de bijlagen hebben ontvangen, ontvang je binnen een paar dagen een bevestigingsbrief met de datum waarop de rekening is geblokkeerd voor de ondercuratelegestelde. Ook ontvang je de inloggegevens van Mijn BLG, de persoonlijke online omgeving waarin je de rekeningen kunt inzien en beheren.

Mijn BLG

Nadat wij het formulier ‘Regelen curatele’ van je hebben ontvangen, regelen wij je aanvraag en krijg je toegang tot Mijn BLG. Hier regel je makkelijk en veilig de geldzaken voor de ondercuratelegestelde. Alleen jij krijgt als curator toegang tot Mijn BLG. De ondercuratelegestelde kan Mijn BLG niet gebruiken.

Financieel overzicht

In Mijn BLG vind je een financieel jaaroverzicht van de ondercuratelgestelde. Hierop staan alle rekeningen met het saldo op 1 januari en 31 december van het voorgaande jaar.

 • Is de ondercuratelegestelde getrouwd, gaan samenwonen, gescheiden, verhuisd of overleden? Of is er een andere wijziging in de persoonlijke situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door via wijzigingsparen@blg.nl. Je ontvangt een bevestiging per e-mail zodra de wijziging is ingegaan.
 • Wil je een tweede rekeninghouder toevoegen? Geef dit dan aan met het formulier ‘Regelen curatele’.

 • Je kunt als curator alleen een rekening opheffen als het saldo van de rekening positief is. Gebruik hiervoor het formulier ‘Opheffen rekening door curator’. Het opheffen van de rekening duurt ongeveer 7 werkdagen.

  Stuur het formulier naar ons op.

  Dat kan per e-mail naar:

  Of per post naar:

  BLG Wonen
  Afdeling Bewindvoering
  Postbus 10032
  3505 AA Utrecht


  Tip: download in Mijn BLG de afschriften met de financiële transacties van de rekening ná de laatste wijziging. Deze gegevens heb je nodig voor je verantwoording aan de rechtbank.
 • De curatele eindigt als:

  • de curator of de ondercuratelegestelde daar een verzoek voor indient bij de rechtbank. Stuur ons altijd een kopie van de Beschikking Opheffen Onderbewindstelling van de rechtbank. De curator kan dit regelen, maar als de ex-ondercuratelegestelde een beschikking heeft, kan hij dit ook doen.
  • de termijn die in de beschikking van de rechtbank is genoemd, is verlopen. De curatele eindigt dan automatisch.
  • de ondercuratelegestelde of de curator is overleden.

  Dit doen wij als de curatele eindigt:

  • We verwijderen de toevoeging ‘als beherend voor’ bij de rekening(en) van de ondercuratelegestelde (de rekeninghouder) en de naam van de curator.
  • We verwijderen de rekening van de ondercuratelegestelde uit Mijn BLG van de curator. Hierdoor kan de curator deze rekening(en) niet langer beheren en geen transacties meer doen.

  Is er een nieuwe curator aangesteld? Dan neemt deze de taken van de curator over.

  Tip: download in Mijn BLG de afschriften met de financiële transacties van de rekening ná de laatste wijzigingen. Deze gegevens heb je nog nodig voor je verantwoording aan de rechtbank.

Een hypotheek van BLG Wonen. Wij kijken naar wat er wel mogelijk is, zodat jij kunt wonen zoals je wilt.

Kun je als bewindvoerder of curator wel wat hulp gebruiken?

Ga naar je eigen adviseur of vind een adviseur bij jou in de buurt.