Beleggen in de ASN Duurzame Mixfondsen

Beleg je bij BLG Wonen? Dan beleg je in 1 van de 5 ASN Duurzame Mixfondsen. Met deze ASN Duurzame Mixfondsen wordt beleggen heel eenvoudig. Je kiest zelf je fonds en bepaalt zelf je risico. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende fondsen en risico’s.
  • Je belegt vooral in obligaties en weinig in aandelen.
  • Je kiest een laag risico.
  • Je accepteert een laag rendement.

  Risico's

  De koers van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in het Essentiële informatiedocument (pdf). In het Essentiële informatiedocument en de factsheets lees je meer over de kenmerken en risico’s van dit fonds. Bekijk de kenmerken en risico’s van ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief.
  • Je belegt voor een deel in aandelen.
  • Je kiest voor een matig risico.
  • Je accepteert een matig rendement.

  Risico's

  De koers van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in het Essentiële informatiedocument (pdf). In het Essentiële informatiedocument en de factsheets lees je meer over de kenmerken en risico’s van dit fonds. Bekijk de kenmerken en risico’s van ASN Duurzaam Mixfonds Defensief.
  • Je belegt ongeveer evenveel in obligaties als in aandelen.
  • Je kiest voor een gemiddeld risico.
  • Je gaat voor een gemiddeld rendement.

  Risico's

  De koers van het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in het Essentiële informatiedocument (pdf). In het Essentiële informatiedocument en de factsheets lees je meer over de kenmerken en risico’s van dit fonds. Bekijk de kenmerken en risico’s van ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal.
  • Je belegt voor een groot deel in aandelen.
  • Je kiest voor een hoger risico.
  • Je gaat voor een bovengemiddeld rendement.

  Risico's

  De koers van het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in het Essentiële informatiedocument (pdf). In het Essentiële informatiedocument en de factsheets lees je meer over de kenmerken en risico’s van dit fonds. Bekijk de kenmerken en risico’s van ASN Duurzaam Mixfonds Offensief.
  • Je belegt voor een groot deel in aandelen.
  • Je kiest voor een hoog risico.
  • Je gaat voor een hoog rendement.

  Risico's

  De koers van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in het het Essentiële informatiedocument (pdf). In het Essentiële informatiedocument en de factsheets lees je meer over de kenmerken en risico’s van dit fonds. Bekijk de kenmerken en risico’s van ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief.
 • Hieronder zie je welke rendementen we verwachten voor de verschillende mixfondsen in een gemiddeld, goed en slecht beleggingsjaar.

  Risico en rendement 2023

  Naam fonds Gemiddeld jaar Goed jaar Slecht jaar Risico
  ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 3,09% 6,84% - 0,33% 2 van 7
  ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 3,69% 8,94% - 3,70% 2 van 7
  ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 4,46% 11,62% - 8,96% 3 van 7
  ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 5,16% 15,88% - 16,11% 3 van 7
  ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief 5,65% 18,98% - 21,82% 4 van 7


  Gemiddeld: dit is het verwachte rendement per jaar in een gemiddeld scenario met een looptijd van 10 jaar.

  Goed: dit is het verwachte rendement in een goed scenario op basis van één jaar. Omdat dit rendement hoger is dan het gemiddelde rendement heeft u ongeveer 90% kans op een lager rendement en ongeveer 10% kans op een hoger rendement dan dit.

  Slecht: Dit is het verwachte rendement in een slecht scenario op basis van één jaar. Omdat dit rendement lager is dan het gemiddelde rendement heeft u ongeveer 10% kans op een lager rendement en ongeveer 90% kans op een hoger rendement dan dit.

  Bekijk de Tarievenwijzer Beleggen voor meer informatie.

  Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg (deels) verliezen. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Zo berekenen we het rendement

Op deze pagina vind je een toelichting op de berekening van het rendement van je beleggingsrekening. Op de pagina Portefeuille in Mijn BLG krijg je inzicht in je rendement.
 • Onder het kopje Rendement in Mijn BLG zie je het totale rendement van je beleggingsrekening. Dat bestaat uit:

  • de netto-opbrengsten van je fondsen; deze zijn berekend op basis van de waarde van de fondsen aan het einde van de vorige beursdag.
  • de rente die je hebt ontvangen op het gelddeel van je beleggingsrekening.


  Bij de berekening van het rendement tellen alle opbrengsten én alle kosten mee. Je krijgt dus een reëel inzicht in wat de beleggingsrekening je onder de streep oplevert.

  • Bij de berekening van het rendement nemen we alle opbrengsten en alle kosten mee. Dus inclusief servicekosten, spaarrente op het gelddeel, dividend en de opbrengst uit aan- en verkopen.
  • Bij de berekening van het totaalrendement nemen wij het saldo op het gelddeel van jouw beleggingsrekening mee. We beschouwen sparen als onderdeel van jouw beleggingen.
  • Bij de berekening van jouw fondsrendement, nemen we het gelddeel niet mee met uitzondering van cashdividend.
 • Het kan gebeuren dat het rendement in euro’s positief is, terwijl het rendementspercentage negatief is. Dat gebeurt als je:

  • in de eerste periode met een klein belegd bedrag een stevig verlies leidt;
  • vervolgens participaties bijkoopt en in de volgende periode met een groot belegd bedrag een kleine opbrengst behaalt.

  • in de eerste periode met een klein belegd bedrag een stevige opbrengst behaalt;
  • vervolgens participaties bijkoopt en in de volgende periode met een groot belegd bedrag een klein verlies lijdt.

  Een voorbeeld:

  Periode

  Inleg

  Waarde

  Rendement in €

  Rendement in %

  Jaar 1
  1 januari € 1000 € 1000
  31 december - € 900 - € 100 -/- 10%
  Jaar 2
  1 januari € 4100 € 5000 (900 + 4100)
  31 december - € 5250 € 250 + 5%
  Jaar 1 & 2 samen € 5100 € 5250 € 150 -/- 5,5%*


  * In procenten zie je een verlies. Voor bepaling van het rendement in een percentage gebruiken we de tijdsgewogen rendement methodiek. Deze methode combineert rendementen over subperioden door ze samen te voegen. Het rendement over elke verschillende subperiode wordt gewogen voor de duur van de subperiode. Hier speelt niet mee voor welk bedrag je belegt.

  Het rendement in procenten was het eerste jaar -/-10% en het tweede jaar +5%. Stel je begint met € 1000 en je rendement is -/- 10%. Dan heb je nog € 900. Vervolgens heb je een rendement van + 5%. Dan kom je uit op € 945. Per saldo dus een negatief rendement van -5,5% over de gehele periode.

 • Op die datum stapten we over op een ander ordersysteem. Dit systeem gebruikt voor de rendementsberekening een tijdsgewogen rendementsmethodiek. Om juistheid van de berekening te garanderen gaat het rendement niet verder terug dan 11 november 2017.

Kosten

Beleg je bij BLG Wonen, dan betaal je verschillende soorten kosten. We zetten ze voor je op een rij.
 • Je betaalt servicekosten voor de administratie van je beleggingsportefeuille, gebruik van de Doelplanner, Mijn BLG en voor het doen van aan- en verkopen in de ASN Duurzame Mixfondsen.

  Servicekosten per jaar bij de Aanvullend Pensioen en Aanvullend Inkomen Opbouwrekening:

  1. 0,30% tot en met € 100.000
  2. 0,15% over het meerdere tot en met € 500.000
  3. 0,07% over het meerdere boven € 500.000


  Servicekosten per jaar bij een verpande Doelbeleggen:

  • 0,30% met een maximum van €24 per kwartaal


  Goed om te weten: We schrijven de servicekosten per kwartaal achteraf af van de geldrekening van je beleggingsrekening: begin januari, april, juli en oktober. Zorg dus dat er genoeg geld op je beleggingsrekening staat. Ontstaat er hierdoor een roodstand? Dan verkopen we de volgende beursdag een klein gedeelte van je beleggingen om zo de roodstand op te heffen.

 • Je betaalt ook kosten aan het fonds waarin je belegt. Bekijk de Tarievenwijzer Beleggen voor meer informatie.

Voor wie zijn de ASN Beleggingsfondsen?

Val ik in de doelgroep voor de ASN Beleggingsfondsen? Iedere particuliere belegger kan beleggen in de ASN Beleggingsfondsen. Ook als je zelfstandig je orders doet. Lees onderstaande vragen goed door voordat je begint met beleggen.
 • Beleggingservaring is niet nodig, maar je moet je wel inlezen in beleggen en de risico’s daarvan. Daarmee krijg je de basiskennis die nodig is. Lees bijvoorbeeld de Essentiële Beleggersinformatie van de ASN Beleggingsfondsen en het prospectus. En neem ook de factsheet door.
 • Een beleggingsfonds is alleen geschikt als je verliezen tot maximaal de waarde van je belegging kunt dragen.
 • Je risicohouding kan variëren van zeer defensief tot zeer offensief. Je accepteert de risico’s die passen bij het door jou gekozen ASN Beleggingsfonds. Als het verwachte rendement hoger is, is het risico op meer en grotere koersfluctuaties ook hoger. Elk ASN Beleggingsfonds heeft een bijbehorende risico-indicator waarmee je kunt zien hoe offensief of defensief het beleggingsfonds is.
 • Je kunt zelf bepalen hoe lang je wilt beleggen en voor welk doel. Het beleggingsbeleid van de ASN Beleggingsfondsen is gericht op vermogensgroei op lange termijn. De minimale beleggingshorizon van de ASN Beleggingsfondsen varieert, maar is ongeveer drie jaar bij aanvang van de belegging. Korter kan ook, maar dan kun je niet op gegeven prognoses en risico’s afgaan.
 • ASN Beleggingsfondsen zijn altijd ongeschikt als je geen verliezen op je inleg accepteert of als je zekerheid nodig hebt over de uitkomsten van je belegging.

Belangenconflicten

BLG Wonen voert een beleid om belangenconflicten met of tussen cliënten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit beleid vind je in het document 'Samenvatting van het beleid rond belangenconflicten'.

Beleggerscompensatiestelsel

Als klant van één van de merken van de Volksbank (BLG Wonen, SNS, RegioBank, ASN Bank) val je onder het beleggerscompensatiestelsel van De Nederlandsche Bank. Dit stelsel beschermt je beleggingen. Als de bank zich niet houdt aan de regels voor vermogensscheiding en failliet gaat, dan krijg je de waarde van je beleggingen terug. Met een maximum van € 20.000. Het beleggerscompensatiestelstel geldt voor particuliere beleggers en kleine ondernemingen. Koersverliezen vallen niet onder het beleggerscompensatiestelsel. Meer informatie over het beleggerscompensatiestelsel lees je op de website van de AFM.

Heb je beleggingen bij verschillende banken van de Volksbank?
Ook dan krijg je maximaal € 20.000 terug per persoon. Bekijk het voorbeeld hieronder.

Voorbeeld:
Stel je hebt drie beleggingsrekeningen: één bij BLG Wonen, één bij ASN Bank en één bij RegioBank. Op elke rekening heb je € 20.000 aan beleggingen staan. Houden alle banken zich niet aan de regels voor vermogensscheiding? En gaan ze failliet? Dan vergoedt het beleggerscompensatiestelstel maar € 20.000.

Een hypotheek van BLG Wonen. Wij kijken naar wat er wel mogelijk is, zodat jij kunt wonen zoals je wilt.

Heb je vragen over de fondsen? Of andere vragen over beleggen? Een onafhankelijke adviseur helpt je graag verder. Ga naar je eigen adviseur of vind een adviseur bij jou in de buurt.

Houd rekening met advieskosten. Het tarief verschilt per adviseur.