Op deze dagen ontvang je je uitkering

Wij maken op vaste dagen de uitkering over naar je rekening. Dit geldt voor de uitkering van de Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening, de Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en de Uitgestelde Lijfrenterekening. Het hangt van je bank af wanneer het bedrag precies op je rekening staat.

 • dinsdag 25 januari
 • donderdag 24 februari
 • donderdag 24 maart
 • dinsdag 26 april
 • dinsdag 24 mei
 • vrijdag 24 juni
 • dinsdag 26 juli
 • woensdag 24 augustus
 • maandag 26 september
 • dinsdag 25 oktober
 • donderdag 24 november
 • vrijdag 23 december

De periode tussen afboeken en uitkeren is nodig om het bruto bedrag om te zetten in netto uitkeringen. Daar kunnen we als BLG Wonen helaas niets aan veranderen.