Op deze dagen ontvang je je uitkering

Wij maken op vaste dagen de uitkering over naar je rekening. Dit geldt voor de uitkering van de Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening, de Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en de Uitgestelde Lijfrenterekening. Het hangt van je bank af wanneer het bedrag precies op je rekening staat.

 • dinsdag 24 januari
 • vrijdag 24 februari
 • vrijdag 24 maart
 • dinsdag 25 april
 • woensdag 24 mei
 • maandag 26 juni
 • dinsdag 25 juli
 • donderdag 24 augustus
 • dinsdag 26 september
 • dinsdag 24 oktober
 • vrijdag 24 november
 • donderdag 28 december

De periode tussen afboeken en uitkeren is nodig om het bruto bedrag om te zetten in netto uitkeringen. Daar kunnen we als BLG Wonen helaas niets aan veranderen.