Op deze dagen ontvang je je uitkering

Wij maken op vaste dagen de uitkering over naar je rekening. Dit geldt voor de uitkering van de Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening, de Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en de Uitgestelde Lijfrenterekening. Het hangt van je bank af wanneer het bedrag precies op je rekening staat.

  • woensdag 24 januari
  • maandag 26 februari
  • dinsdag 26 maart
  • woensdag 24 april
  • vrijdag 24 mei
  • dinsdag 25 juni
  • woensdag 24 juli
  • maandag 26 augustus
  • dinsdag 24 september
  • donderdag 24 oktober
  • dinsdag 26 november
  • dinsdag 24 december

  De periode tussen afboeken en uitkeren is nodig om het bruto bedrag om te zetten in netto uitkeringen. Daar kunnen we als BLG Wonen helaas niets aan veranderen.