Op deze dagen ontvang je je uitkering

Wij maken op vaste dagen de uitkering over naar je rekening. Dit geldt voor de uitkering van de Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening, de Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en de Uitgestelde Lijfrenterekening. Het hangt van je bank af wanneer het bedrag precies op je rekening staat.

 • dinsdag 26 januari
 • woensdag 24 februari
 • woensdag 24 maart
 • maandag 26 april
 • woensdag 26 mei
 • donderdag 24 juni
 • maandag 26 juli
 • dinsdag 24 augustus
 • vrijdag 24 september
 • dinsdag 26 oktober
 • vrijdag 24 november
 • vrijdag 24 december

De periode tussen afboeken en uitkeren is nodig om het bruto bedrag om te zetten in netto uitkeringen. Daar kunnen we als BLG Wonen helaas niets aan veranderen.