Projectbouw

Hoe de aankoop van je woning werkt, hangt af van het soort nieuwbouwwoning. Kies je voor projectbouw? Dan schrijf je je in bij een nieuwbouwproject. Je persoonlijke situatie en de marktwaarde van de nieuwbouwwoning bepalen hoeveel hypotheek je kunt krijgen. De marktwaarde bereken je grofweg door deze onderdelen bij elkaar op te tellen:

 1. De koop- en aanneemsom.
 2. De bouwrente.
 3. Het meerwerk dat staat in de aanneemovereenkomst.
 4. Het overige meerwerk tot maximaal 20% van de optelsom van 1 t/m 3.
 5. Het renteverlies (dat staat op een rentefinancieringsrekening) tot maximaal 4% van de optelsom van 1 t/m 4.
 • Het bedrag dat je betaalt voor de grond, de woning en de bouw heet de koopsom of aanneemsom. Ook een eventuele afkoopsom voor erfpacht telt mee in de koop- of aanneemsom.
 • Als je de woning wilt laten aanpassen naar jouw smaak, krijg je te maken met meerwerk. Is meerwerk opgenomen in de aanneemovereenkomst? Dan kun je deze kosten betalen uit je hypotheek.

  Komen er nog meer kosten bij? De overige meerwerkkosten kun je bij BLG Wonen deels meefinancieren in je hypotheek. De maximale hypotheek is 100% van de marktwaarde zoals hierboven beschreven.

 • Zodra de bouw begint, betaal je de aannemer of projectontwikkelaar in afgesproken termijnen. Daarnaast betaal je bouwrente. Dit is de rente die je aan de aannemer of projectontwikkelaar betaalt voor het voorschieten van de bouwkosten.
 • Je maandlasten
  Als je bij de notaris bent geweest en de officiële eigendoms- en hypotheekakte hebt ondertekend, krijg je te maken met de kosten van je hypotheek. De maandlasten bestaan uit aflossing en rente. Tijdens de bouw betaal je dus naast aflossing ook de rente over het geleende bedrag. Als de bouw begint, zijn de maandlasten laag. Zodra de bouw vordert, zullen de maandlasten stijgen. Je bouwdepot wordt dan steeds kleiner. Daarom zal je minder rente over het bedrag in je bouwdepot ontvangen. Aangezien de hypotheekrente wel gelijk blijft ontstaat er tijdens de bouwperiode een renteverlies.

  Je renteverlies meefinancieren
  Het is mogelijk om de rentekosten van je maandlasten tijdens de bouw van je woning mee te financieren in je hypotheek. Bij BLG Wonen kan je een bedrag van maximaal 4% van de koop- of aanneemsom plus bouwrente en meerwerk dat staat in de aanneemovereenkomst meefinancieren om het renteverlies te financieren. Hiervoor open je een rentefinancieringsrekening. Tijdens de bouw krijgen wij dan alleen het aflossingsdeel van je maandlasten.

  De ontvangen rente over het bedrag in het bouwdepot halen we van je rentekosten af. Het bedrag dat aan rente overblijft, betaal je vanuit de rentefinanciering. Als de rentefinanciering leeg is, worden zowel de aflossings- als rentekosten bij je geïncasseerd. Rentefinanciering wordt als optie meegenomen in de hypotheekofferte. Vraag je adviseur om meer informatie.

In eigen beheer

Je kunt bij ons een hypotheek afsluiten als je een woning helemaal of gedeeltelijk zelf bouwt. Het deel van je hypotheek voor het bouwen van je woning zit in een bouwdepot.

Bij nieuwbouw in eigen beheer koop je zelf de grond en schakel je met professionals voor het bouwen van je woning. Je koopt dus niet bij een projectontwikkelaar. Je kunt alleen zelf een woning bouwen als je een omgevingsvergunninghebt.

Let op: een afbouwgarantie (of bankgarantie) is wel verplicht.

Gebruikmaken van een bouwdepot

De kosten voor de bouw van je woning worden apart gezet op een geblokkeerde rekening: het bouwdepot. Je ontvangt facturen van de aannemer of voor bouwmaterialen. Deze betaal je uit het bouwdepot. Je betaalt hypotheekrente, maar je ontvangt ook rente over het bedrag in je bouwdepot. Deze depotrente verrekenen we met de hypotheekrente die je betaalt over het totale hypotheekbedrag. Het percentage van de depotrente is gelijk aan dat van de hypotheekrente.

Lees meer over het bouwdepot

Extra hypotheek bij een duurzame woning

Koop je een energiezuinige woning? Dan laten we maximaal € 9.000 buiten beschouwing bij de berekening van de maximale hypotheek. Koop je een Nul op de Meter woning? Dan kan je tot € 25.000 extra hypotheek krijgen. Voor beide situaties geldt dat je inkomen minstens € 33.000 moet zijn.

Lees meer over verduurzamen

Een hypotheek van BLG Wonen. Wij kijken naar wat er wel mogelijk is, zodat jij kunt wonen zoals je wilt.

Meer weten over je mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten? Beantwoord een paar vragen, dan helpen we je verder.

Naar de eerste vraag