Wat is een tariefgroep?

De hoogte van je rente hangt af van hoe lang je je rente vastzet. Ook de tariefgroep waarin je lening valt, telt mee. Om je tariefgroep vast te stellen, gebruiken we altijd 2 bedragen: je openstaande hypotheekschuld en de marktwaarde van jouw woning. De verhouding tussen deze bedragen heet ‘schuld-marktwaardeverhouding’. Hoe hoger deze verhouding, hoe hoger je tariefgroep. Bij een hogere tariefgroep hoort meestal een hoger rentetarief. En bij een lagere tariefgroep meestal een lagere rente.

Marktwaarde van je woning aanpassen

De marktwaarde is een schatting van de verkoopprijs van je woning als je die onder normale omstandigheden zou verkopen. De marktwaarde wordt bepaald door de taxatiewaarde of de WOZ-waarde. Als je totale openstaande hypotheekschuld hoger is dan 75% van de WOZ-waarde, moet je een recent taxatierapport aanleveren. Als je een WOZ-waarde aanlevert, stellen we de marktwaarde vast op 85% van deze WOZ-waarde. Is de waarde van jouw woning hoger dan bij ons bekend is? Dan kun je dit aanpassen in Mijn BLG of de BLG Wonen App. Hier voeg je vervolgens een WOZ-taxatieverslag of een taxatierapport toe.

 • Het taxatierapport is opgesteld volgens model “Taxatierapport financiering woonruimte”, dat is uitgegeven door NVM, VastgoedPro of VBO. We accepteren alleen een origineel exemplaar met een originele handtekening of een digitale handtekening van het NWWI.
 • Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Het WOZ-taxatieverslag kun je opvragen in de digitale omgeving van je gemeente (gemeentelijke belasting) of door in te loggen op mijn.overheid.nl.

Wat doen we met de nieuwe marktwaarde van jouw woning?

We passen de marktwaarde aan voor alle leningdelen van jouw hypotheek. Op basis van de nieuwe marktwaarde beoordelen we wat je nieuwe schuld-marktwaardeverhouding wordt en in welke tariefgroep jouw hypotheek gaat vallen. De rente die hoort bij die tariefgroep is gebaseerd op de rentelijst (uit het verleden) die van toepassing is op je huidige rentecontract.

Direct je tariefgroep aanpassen: geef je marktwaarde online door

Regel de aanpassing van de waarde van jouw woning snel en makkelijk via Mijn BLG of via de BLG Wonen App. Als de aanpassing is ontvangen, dan krijg je van ons een bevestiging.

Heb je een (bank)spaarhypotheek en wil je dat we salderen? Dan kun je dit online aanvinken.

Veelgestelde vragen tariefgroep aanpassen

Hoe werkt het voor een (bank)spaarhypotheek?

Als je een (bank)spaarhypotheek hebt, kan je tariefgroep omlaag door te salderen. We trekken dan van je hypotheek het opgebouwde spaarbedrag af. De uitkomst gebruiken we om je tariefgroep opnieuw te bepalen. Je hypotheek daalt hierdoor niet. Heb je meerdere (bank)spaarhypotheken? Dan nemen we de totale (gezamenlijke) waarde van de (bank)spaarhypotheken mee.

Bij een (bank)spaarhypotheek is een lagere rente niet altijd gunstig. De rente die je krijgt op je gespaarde kapitaal en maandelijkse inleg daalt namelijk ook. Je moet dan meer inleggen om het eindbedrag te halen. Laat je hierover adviseren.

Ga naar je eigen adviseur of vind een adviseur bij jou in de buurt.

Hoeveel tariefgroepen heeft BLG Wonen?

Bij BLG Wonen hebben we twaalf tariefgroepen.

Een hypotheek met NHG* ≤90% van de marktwaarde
>90% van de marktwaarde
Een hypotheek zonder NHG ≤40% van de marktwaarde
≤50% van de marktwaarde
≤60% van de marktwaarde
≤70% van de marktwaarde
≤80% van de marktwaarde
≤90% van de marktwaarde
≤95% van de marktwaarde
≤100% van de marktwaarde
≤106% van de marktwaarde
>106% van de marktwaarde

* NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie.

De getallen in de tabel verwijzen naar de maximale schuld-marktwaardeverhouding. Dit is de verhouding tussen de hoogte van je hypotheek en de marktwaarde van je huis. Heb je bijvoorbeeld een schuldmarktwaardeverhouding van 40% of lager? Dan val je in de tariefklasse tot 40%. Of is je schuld-marktwaardeverhouding 76%? Dan val je in de tariefklasse tot 80%.

Voor wie gelden de twaalf tariefgroepen?

We hebben het aantal tariefgroepen per 1 maart 2018 uitgebreid van vier naar twaalf. Op termijn gelden de twaalf tariefgroepen voor al onze hypotheken.

Je rentevorm bepaalt vanaf wanneer je met de twaalf tariefgroepen te maken krijgt. Het is wel zo dat we op dit moment een aantal tariefgroepen gelijk geprijsd hebben.

 • Variabele rente: dit geldt nu al.
 • Vaste rente: als je na 1 maart 2018 een nieuwe rentevaste periode kiest*.
 • Andere rentevormen (bijvoorbeeld Middelrente, VariRust of Kwartaalvariabel): als je overstapt op een vaste of variabele rente.

*Is de rentevaste periode eerder dan in 2018 gestart en loopt deze nog een aantal jaar? Dan behoud je de oude tariefklasse-indeling. Neem bij twijfel contact met ons op of maak een afspraak met je adviseur.

Hoe bereken ik mijn tariefgroep?

Deel je hypotheek door de marktwaarde van je huis en vermenigvuldig dit met 100.

Gebruik voor de marktwaarde van je huis 85% van de WOZ-waarde. Is je hypotheek meer dan 75% van de WOZ-waarde? Gebruik dan de taxatiewaarde.

Wil je weten welke tariefgroep bij ons bekend is? Bel ons dan op 046 – 478 88 88.

Voorbeeld

 • Je hypotheek is € 175.000.
 • De marktwaarde van je huis is € 230.000.

Je valt dan in de tariefgroep tot 80%, want € 175.000/€ 230.000 x 100 = 76%.

Hoe kan ik in een lagere tariefgroep komen?

Je kunt in een lagere tariefgroep komen als:

 • de waarde van je huis is gestegen.
 • je (extra) hebt afgelost op je hypotheek.
 • je een (bank)spaarhypotheek hebt en kiest voor salderen.

Als je in een lagere tariefgroep wilt komen, moet je altijd een woningwaarde aanleveren.

Lees meer over extra aflossen

Kan ik ook in een hogere tariefgroep komen?

Ja, dat kan als we opnieuw kijken naar de verhouding tussen je hypotheek en de marktwaarde van je huis. Is de waarde van je huis gedaald? Dan kun je in een hogere tariefgroep komen. We bekijken dit alleen opnieuw als je:

Tip: geef de marktwaarde van je huis alleen opnieuw aan ons door als die hoger is dan de marktwaarde die bij ons bekend is. Dat is de aankoopprijs die je voor het huis hebt betaald, tenzij je al eens een nieuwe marktwaarde aan ons hebt doorgegeven.