Op deze pagina:

Belangrijke documenten verzamelen

Als je gaat scheiden, moet er veel geregeld worden. Het is daarom verstandig om de belangrijkste documenten te verzamelen en bij de hand te hebben als je een en ander gaat uitzoeken en regelen. Denk aan:

 • De trouwakte (eventueel huwelijkse voorwaarden), de akte van geregistreerd partnerschap of het samenlevingscontract
 • Eventueel de akte erkenning kinderen
 • De hypotheekakte
 • Koopsompolissen
 • Overzichten van bankrekeningen, spaarrekeningen en beleggingsrekeningen
 • Financiële waardepapieren
 • Jaaropgaven, loonstroken en uitkeringsspecificaties
 • De laatste drie aangiften inkomstenbelasting
 • Een lijst van alle verzekeringen
 • Een overzicht van de werkgevers tijdens het huwelijk/partnerschap en het opgebouwde pensioen
 • Eventuele automatische betaalopdrachten
 • Bewijsstukken van schulden, opgaven van restant(schuld) en de restantlooptijd

Boedel verdelen

Nu jullie uit elkaar gaan, moeten jullie de boedel verdelen. Onder de boedel wordt verstaan: alles wat van jullie gezamenlijk is, dus zowel kosten als baten. Maak een lijst van al deze spullen.

Wie krijgt wat?

Bekijk samen wie wat graag zou willen hebben. Bepaal dan de waarde van die spullen. Kunnen jullie de spullen niet ongeveer gelijk verdelen? Dan betaalt degene die de duurdere spullen krijgt, bijvoorbeeld de helft van het verschil aan de ander.

Hypotheek na scheiding

Als één van jullie wil blijven wonen in het koophuis en de hypotheek op 1 naam wil zetten na de scheiding, en dat kan financieel, dan moet die de ander waarschijnlijk uitkopen. Willen of kunnen jullie er niet blijven wonen, dan moet het huis verkocht worden.

Verkoop je de woning met winst en je kunt de hypotheek helemaal aflossen, hoeft er niet veel aan de hand te zijn. Maar misschien blijven jullie met een restschuld zitten. Op de pagina ‘Hypotheek en scheiden’ lees je meer over de gevolgen voor je hypotheek.

Kinderen: ouderschapsplan en alimentatie

Hebben jullie kinderen? Dan moeten jullie afspraken met elkaar maken over een goede omgangsregeling of dat jullie voor co-ouderschap kiezen. Het maakt hierbij uit hoe oud de kinderen zijn, of ze moeten verhuizen en of jullie als ouders goed contact kunnen houden.

Verplichtingen

Je bent verplicht om een paar dingen te regelen:

 • Een ouderschapsplan, waarin je zaken over de zorg voor de kinderen en de opvoeding vastlegt.
 • Afspraken over het financiële onderhoud van de kinderen.
 • Je moet je scheiding met kinderen via de rechter regelen, met een advocaat.

Op de pagina ‘Kinderen en scheiden’ lees je meer over het ouderschapsplan en kinderalimentatie.

Vaststellen partneralimentatie

Als jij niet genoeg inkomsten hebt om van te kunnen leven, dan heeft je ex-partner de plicht om bij te dragen in deze kosten. Maar alleen als daar geld genoeg voor is. Of andersom: als jouw ex-partner niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan moet jij bijdragen in de kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd. De hoogte van de partneralimentatie probeer je samen vast te stellen. Dit kan in overleg met een advocaat, een notaris of een mediator. Als je er samen niet uitkomt, dan bepaalt de rechter het bedrag.

Verzekeringen nalopen

Loop je verzekeringen na en kijk of de dekking nog klopt nu je gescheiden bent. Belangrijk om te weten: verzekeringen kunnen vaak maar op één naam worden afgesloten. Was je ex-partner de verzekernemer? Dan ben je na de scheiding zelf niet meer verzekerd.

Instanties informeren

Een scheiding heeft invloed op verschillende (fiscale) zaken. Daarom is het belangrijk om een aantal instanties op de hoogte te brengen van de situatie. Denk aan:

 • De Belastingdienst: voor de Belastingdienst ben je gescheiden en dus geen fiscale partners meer als je niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven en het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. Vanaf dat moment heb je geen gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten meer en moeten jij en je ex-partner ieder afzonderlijk belastingaangifte doen.
 • Je pensioenfonds: als je partnerpensioen hebt, is het belangrijk dat je je scheiding doorgeeft aan het pensioenfonds. Het opgebouwde ouderdomspensioen kun je verdelen. Vul daarvoor het formulier ‘Mededeling van scheiding’ van de Rijksoverheid in en stuur dat naar je pensioenuitvoerder. Bij je pensioenfonds kun je navragen of je scheiding invloed heeft op het nabestaandenpensioen.

Ga ook zelf na welke organisaties nog meer moeten weten dat jij en je partner uit elkaar gaan; bijvoorbeeld de school van je kind(eren).

Andere praktische zaken regelen

Een aantal andere praktische zaken die je eventueel moet regelen als je gaat scheiden:

 • Wijzig of zeg abonnementen op tijdschriften en lidmaatschappen van clubs of sportscholen op
 • Regel dat je online kunt blijven bankieren
 • Zorg dat je allebei een internetprovider en een eigen e-mailadres hebt
 • Onderzoek of je iets aan je pensioenopbouw moet veranderen
 • Controleer of je testament gewijzigd moet worden


Meer informatie

Heb je vragen over zaken op deze pagina? Een adviseur kan je hierover adviseren of je helpen bij het maken van bepaalde keuzes. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de zaken die je moet regelen als je gaat scheiden.

Scheidingsservice BLG Wonen

Voor vragen over je hypotheek bij BLG Wonen en een scheiding kun je terecht bij onze medewerkers van de Scheidingsservice. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 08.30 tot 17.30 uur op 046 - 478 88 88.

Meer lezen over scheiden: