Op deze pagina:

Belangrijke documenten verzamelen

Als je gaat scheiden, moet er veel geregeld worden. Het is daarom verstandig om de belangrijkste documenten te verzamelen en bij de hand te hebben als je een en ander gaat uitzoeken en regelen. Denk aan:

 • De trouwakte (eventueel huwelijkse voorwaarden), de akte van geregistreerd partnerschap of het samenlevingscontract
 • Eventueel de akte erkenning kinderen
 • De hypotheekakte
 • Koopsompolissen
 • Overzichten van bankrekeningen, spaarrekeningen en beleggingsrekeningen
 • Financiële waardepapieren
 • Jaaropgaven, loonstroken en uitkeringsspecificaties
 • De laatste drie aangiften inkomstenbelasting
 • Een lijst van alle verzekeringen
 • Een overzicht van de werkgevers tijdens het huwelijk/partnerschap en het opgebouwde pensioen
 • Eventuele automatische betaalopdrachten
 • Bewijsstukken van schulden, opgaven van restant(schuld) en de restantlooptijd

Boedel verdelen

Nu jullie uit elkaar gaan, moeten jullie de boedel verdelen. Onder de boedel wordt verstaan: alles wat van jullie gezamenlijk is, dus zowel kosten als baten. Maak een lijst van al deze spullen.

Wie krijgt wat?

Bekijk samen wie wat graag zou willen hebben. Bepaal dan de waarde van die spullen. Kunnen jullie de spullen niet ongeveer gelijk verdelen? Dan betaalt degene die de duurdere spullen krijgt, bijvoorbeeld de helft van het verschil aan de ander.

Tip: soms is het moeilijk te achterhalen wat de waarde is van spullen. Denk bijvoorbeeld aan kunstwerken. Je kunt deze laten taxeren. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Hypotheek na scheiding

Als één van jullie wil blijven wonen in het koophuis en de hypotheek op 1 naam wil zetten na de scheiding, en dat kan financieel, dan moet die de ander meestal uitkopen. Willen of kunnen jullie er niet blijven wonen, dan moet het huis verkocht worden.

Verkoop je de woning met winst en je kunt de hypotheek helemaal aflossen, dan is er sprake van overwaarde. Maar als je de woning met verlies moet verkopen, dan blijven jullie met een restschuld zitten. Op de pagina ‘Hypotheek en scheiden’ lees je meer over de gevolgen voor je hypotheek.

Kinderen: ouderschapsplan en alimentatie

Hebben jullie kinderen waar jullie gezamenlijk het ouderlijk gezag over hebben? Dan moeten jullie afspraken met elkaar maken over een goede omgangsregeling of kiezen voor co-ouderschap.

Verplichtingen

Als ouders met gezamenlijk gezag over de kinderen, zijn jullie verplicht om een paar dingen te regelen:

 • Een ouderschapsplan, waarin je zaken over de zorg voor de kinderen en de opvoeding vastlegt.
 • Afspraken over het financiële onderhoud van de kinderen.
 • Je moet je scheiding met kinderen via de rechter regelen, met een advocaat. Let op! Dit geldt alleen als jullie getrouwd zijn, niet in het geval van geregistreerd partnerschap.

Op de pagina ‘Kinderen en scheiden’ lees je meer over het ouderschapsplan en kinderalimentatie.

Vaststellen partneralimentatie

Als jij niet genoeg inkomsten hebt om van te kunnen leven, dan heeft je ex-partner de plicht om bij te dragen in deze kosten. Maar alleen als daar geld genoeg voor is. Of andersom: als jouw ex-partner niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan moet jij bijdragen in de kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd. De hoogte van de partneralimentatie probeer je samen vast te stellen. Dit kan in overleg met een advocaat, een notaris of een mediator. Als je er samen niet uitkomt, dan bepaalt de rechter het bedrag.

Verzekeringen nalopen

Loop je verzekeringen na en kijk of de dekking nog klopt nu je gescheiden bent. Belangrijk om te weten: verzekeringen kunnen vaak maar op één naam worden afgesloten. Was je ex-partner de verzekeringnemer? Dan ben je na de scheiding zelf niet meer verzekerd en zul je zelf een nieuwe verzekering af moeten sluiten.

Instanties informeren

Een scheiding heeft invloed op verschillende (fiscale) zaken. Daarom is het belangrijk om een aantal instanties op de hoogte te brengen van de situatie. Denk aan:

 • De Belastingdienst: voor de Belastingdienst ben je geen fiscale partners meer als je niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven en het verzoek tot echtscheiding (of beëindiging partnerschap) is ingediend bij de rechtbank. Je kunt er wel voor kiezen in het jaar van de echtscheiding nog fiscale partners te zijn, zodat je nog gezamenlijk aangifte kunt doen. Daarna moeten jij en je ex-partner afzonderlijk belastingaangifte doen.
 • Je pensioenfonds: als je partnerpensioen hebt, is het belangrijk dat je je scheiding doorgeeft aan het pensioenfonds. Het opgebouwde ouderdomspensioen kun je verdelen. Raadpleeg hierbij een financieel adviseur of een echtscheidingsexpert. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over pensioen en een scheiding.
 • Ga ook zelf na welke organisaties nog meer moeten weten dat jij en je partner uit elkaar gaan; bijvoorbeeld de school van je kind(eren).

Ga ook zelf na welke organisaties nog meer moeten weten dat jij en je partner uit elkaar gaan; bijvoorbeeld de school van je kind(eren).

Andere praktische zaken regelen

Een aantal andere praktische zaken die je eventueel moet regelen als je gaat scheiden:

 • Wijzig of zeg abonnementen op tijdschriften en lidmaatschappen van clubs of sportscholen op
 • Regel dat je online kunt blijven bankieren
 • Zorg dat je allebei een internetprovider en een eigen e-mailadres hebt
 • Onderzoek of je iets aan je pensioenopbouw moet veranderen
 • Controleer of je testament gewijzigd moet worden


Meer informatie

Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de zaken die je moet regelen als je gaat scheiden.

Scheidingsservice BLG Wonen

Voor vragen over je hypotheek bij BLG Wonen en een scheiding kun je terecht bij onze medewerkers van de Scheidingsservice. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 08.30 tot 17.30 uur op 046 - 478 88 88.

Meer lezen over scheiden: