De Vaste Rente Spaarrekening kun je niet meer afsluiten.

Geschikt voor jou?

Heb je kostbare plannen voor de toekomst? Misschien plan je een verbouwing of wil je gaan samenwonen? Misschien wil je sparen voor een vakantiehuisje ergens op een prachtige plek? Met BLG Vaste Rente Spaarrekening kunnen deze plannen sneller dichterbij komen. Je zet je spaargeld een langere periode vast tegen een aantrekkelijke vaste rente. Om te sparen voor een woondoel op de langere termijn.

 • Vaste rente gedurende de looptijd
 • Je kiest zelf de looptijd (1 tot en met 10 jaar)

Je kiest voor de BLG Vaste Rente Spaarrekening als je:

 • Je spaargeld een tijdje kunt missen.
 • Een vaste, aantrekkelijke rente wilt.

Wat is de Vaste Rente Spaarrekening?

De Vaste Rente Spaarrekening is een spaarrekening met een vaste rente. Bij een vaste rente ontvang je een van tevoren afgesproken rente op je spaarsaldo. Je weet precies waar je aan toe bent. Je stort eenmalig een bedrag en bepaalt voor hoeveel jaar je dit bedrag wilt vastzetten tegen een vaste rente. Hoe langer je je geld vastzet, hoe hoger de rente.
 • Je kunt opnemen en je actuele saldo inzien via Mijn BLG, jouw persoonlijke BLG-omgeving. Heb je nog geen toegang tot Mijn BLG, dan sluit je tegelijkertijd met je BLG Vaste Rente Spaarrekening ook Mijn BLG af. Het is niet mogelijk om een Vaste Rente Spaarrekening af te sluiten zonder Mijn BLG.

  Heb je in het verleden een Vaste Rente Spaarrekening geopend, maar heb je nog geen Mijn BLG, dan kun je Mijn BLG apart afsluiten door de Overeenkomst Mijn BLG te ondertekenen.
 • Je bepaalt zelf hoe lang je je spaargeld vastzet. De looptijd is minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar. Je ontvang je rente elk jaar. Je kunt kiezen op welke rekening je je rente wilt ontvangen: op je gekoppelde Basis Spaarrekening of op je Vaste Rente Spaarrekening. Kies je ervoor om de rente op je Vaste Rente Spaarrekening te laten bijschrijven, dan ontvang je het jaar erop over de bijgeschreven rente ook weer hetzelfde rentepercentage, rente op rente dus. Voor de Vaste Rente Spaarrekening geldt een minimum inlegbedrag van € 500.
 • Tussentijds opnemen kun je met Mijn BLG. Aan het tussentijds geld opnemen zijn wel kosten verbonden. Als je vóór het eind van de looptijd geld wilt opnemen, betaal je daarvoor de zogenoemde retourrente. Je betaalt 1,25% per niet volgemaakt spaarjaar, met een maximum van 4,5%.

  In sommige gevallen hoef je geen kosten te betalen als je je spaargeld eerder opneemt. Bijvoorbeeld als je een eigen woning koopt of wanneer je of je mederekeninghouder komt te overlijden. Voor een tussentijdse opname zonder kosten gebruik je het formulier Tussentijds beëindigen BLG Vaste Rente Deposito Spaarrekening. De rekening wordt dan zonder kosten beëindigd. Wanneer je later opnieuw voor een langere periode wilt sparen, dan open je gewoon een nieuwe Vaste Rente Spaarrekening.
 • De waarde van je spaargeld telt mee voor je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De belasting die je hierover betaalt heet vermogensrendementsheffing. Je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen wordt bepaald door de bezittingen (waaronder het saldo van je spaar- en/of beleggingsrekening) te verminderen met je schulden. Je schulden mag je pas in mindering brengen op je bezittingen wanneer alle schulden samen meer dan € 3.000 bedragen (2017) (€ 6.000 bij fiscaal partners). Komt je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen vervolgens uit boven het bedrag van € 30.000 (heffingvrij vermogen in 2017) (€ 60.000 bij fiscaal partners) dan betaal je over dat meerdere vermogensrendementsheffing. Vanaf 1 januari 2017 wijzigt de berekening van deze belasting.

  • Tot en met 31 december 2016 werd bij de vermogensrendementsheffing uitgegaan van een fictief rendement van 4% rendement over je spaargeld waarover je 30% belasting betaalt. Hierdoor betaal je 1,2% vermogensrendementsheffing over je vermogen in box 3. Vanaf 1 januari 2017 krijg je te maken met meerdere belastingschijven. Bij iedere volgende schijf wordt een hoger percentage gebruikt om fictief rendement te berekenen voor de belastingheffing. Er wordt namelijk van uit gegaan dat je meer rendement kunt behalen bij een hoger vermogen. Binnen de schijven wordt voor de bepaling van het rendement per schijf rekening gehouden met een spaardeel en beleggingsdeel. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger het beleggingsdeel binnen de schijf. Over het rendement blijf je 30% belasting betalen. De peildatum voor de vermogensrendementsheffing blijft 1 januari van elk jaar: op die datum wordt de waarde van je vermogen door de Belastingdienst vastgesteld. Hieronder zie je met welke fictieve rendementen en belastingpercentage wordt gerekend voor de vermogensrendementsheffing.

   Schijven Grondslag sparen en beleggen Spaardeel (rendement 1,63%) Beleggingsdeel (rendement 5,39%) Rendement
   1 Tot en met € 70.800 67% 35% 2,02%
   2 € 70.800 t/m € 978.000 21% 79% 4,33%
   3 Vanaf € 978.000 0% 100% 5,38%
  • Aantrekkelijke vaste rente
  • Je kiest zelf de looptijd (1 tot en met 10 jaar)
  • Aan tussentijds opnemen zijn kosten verbonden
  • In bepaalde gevallen kun je tussentijds opnemen zonder kosten, bijvoorbeeld wanneer je het op te nemen bedrag investeert in het verduurzamen van je eigen koopwoning.
  • Minimuminleg € 500
  • Minimumleeftijd rekeninghouder 18 jaar
  • Saldo inzien met Mijn BLG
 • Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel.