Gegevens invullen
Belangrijk: gebruik spaties tussen je voorletters en gebruik geen puntjes
Voor als je telefonisch niet bereikbaar bent.
De volgende tekens worden niet herkend: % # $ ^ < >
Gebruik hoofdletters.