Wij willen graag dat je tevreden bent over onze service. Daarom werken wij steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen wij dit graag van jou.

Heb je een klacht?

Mail je klacht naar Kwaliteit & klachtenmanagement via klacht@blg.nl
Of vul direct onderstaand klachtenformulier in.

Gegevens invullen
De volgende tekens worden niet herkend: % # $ ^ < >
captcha_alt_message
Gebruik hoofdletters.

Je kunt ook een brief schrijven. Ons adres is:

BLG Wonen
t.a.v. Kwaliteitsmanagement
Antwoordnummer 4722
3500 SJ Utrecht

Wat doen wij met je klacht?

Binnen 3 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de aard en omvang van je klacht. BLG Wonen streeft ernaar uiterlijk binnen 2 weken een inhoudelijke reactie te geven. Als we meer tijd nodig hebben, dan ontvang je een bericht van ons.

Ben je niet tevreden met de klachtafhandeling?

Kun je je niet vinden in het antwoord dat je van ons krijgt? Dan kun je binnen 3 maanden nadat je het antwoord hebt gekregen bezwaar maken bij onze directie. Het adres is:

BLG Wonen
t.a.v. Directie
Antwoordnummer 4722
3500 SJ Utrecht

Ben je ook niet tevreden met het antwoord van onze directie?

Ben je ook niet tevreden met het antwoord van onze directie? Dan kun je binnen 3 maanden nadat je het antwoord van BLG Wonen ontvangen hebt, de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KifiD). Het adres is:

KifiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: 070 - 333 89 99
I: www.kifid.nl

Over het KifiD


Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KifiD) is een onafhankelijke instantie, waaraan je het standpunt van onze directie op jouw klacht ter beoordeling kunt voorleggen. Het is wel van belang dat je dit doet binnen 3 maanden, nadat je het standpunt van onze directie hebt ontvangen.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening bekijkt in eerste instantie of zij kan bemiddelen. Is bemiddeling niet mogelijk of leidt dat niet tot een oplossing? Dan wordt de klacht voorgelegd aan de geschillencommissie van het KifiD.

Er kan ook, afhankelijk van de klacht, meteen besloten worden om een advies te vragen van de geschillencommissie. Het advies van de geschillencommissie kan een bindend advies of een niet bindend advies zijn. Indien er sprake is van een bindend advies, dan zal BLG Wonen dit opvolgen.

Je kunt natuurlijk ook de civiele rechter vragen om een oordeel.