Op deze pagina:

Geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Als je arbeidsongeschikt bent, hangt het van je uitkering en privésituatie af of je in aanmerking komt voor een hypotheek. Ben je volledig arbeidsongeschikt verklaard? Dan neemt de kans op een hypotheek bijvoorbeeld toe, omdat hypotheekverstrekkers jouw arbeidsongeschiktheid zien als een soort intentieverklaring van het UWV. Ook speelt jouw privésituatie een rol: bijvoorbeeld of je een partner hebt met een vast inkomen of veel spaargeld. Hoe meer eigen geld je inbrengt, hoe minder je hoeft te lenen. Eigen geld meenemen wordt steeds belangrijker, ook als je geen uitkering hebt.

Een uitkering is in principe geen vast inkomen

Het probleem bij het verkrijgen van een hypotheek met een uitkering is dat een uitkering normaal gesproken geen vast inkomen is. In de meeste gevallen wordt de uitkering niet of maar gedeeltelijk meegenomen in de berekening van je maximale hypotheek. Toch betekent het niet dat je met een uitkering geen hypotheek kunt afsluiten.

Een IVA-uitkering (de uitkering voor permanent of volledig arbeidsongeschikten) zal in veel gevallen worden gezien als vast inkomen. Een WGA-uitkering (voor tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsongeschikten) niet. De WAO-uitkering wordt meestal helemaal of gedeeltelijk meegenomen.

Krijg je een hypotheek met een WAO-/WIA-uitkering?

De WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) is de voorganger van de WIA-uitkering (Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Als je een WAO-uitkering hebt, wordt het hele bedrag van je inkomen uit de uitkering meegenomen in je hypotheekaanvraag. Daarvoor moet je wel opnieuw gekeurd zijn na 1 januari 2004 en moet er vastgesteld zijn dat je permanent arbeidsongeschikt bent én geboren zijn vóór 1 juli 1954. 

Op 1 januari 2006 werd de WAO afgeschaft en vervangen door de WIA. Met een WIA-uitkering is het niet vanzelfsprekend dat je inkomen wordt meegenomen in de berekening van je maximale hypotheek. Er zijn namelijk een aantal verschillende uitkeringen bij de WIA, waarbij het per variant verschilt of de hypotheekverstrekker je inkomen meeneemt.

IVA en WGA

De WIA-uitkering bestaat uit twee vormen: IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Als je niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat je herstelt, heb je recht op de IVA-uitkering. Hypotheekverstrekkers zien deze uitkering als een vast inkomen, dat helemaal wordt meegenomen in de berekening van je hypotheek.

Met een WGA-uitkering kun je geen hypotheek krijgen, omdat deze uitkering een hypotheekverstrekker geen zekerheid geeft. Een WGA-uitkering is namelijk bijna altijd tijdelijk en vaak is de einddatum van de uitkering niet bekend.

Krijg je een hypotheek met een Wajong-uitkering?

De Wajong is een uitkering voor mensen die op jonge leeftijd ziek of gehandicapt worden, waardoor ze (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. De Wajong is er in verschillende varianten:

  • Oude Wajong
  • Wajong 2010
  • Wajong 2015

Zowel onder de Oude Wajong-regeling als in de regelingen van 2010 en 2015 zijn er verschillende situaties mogelijk: je kunt niet werken of (gedeeltelijk) werken. De situatie bepaalt hoeveel uitkering je krijgt en of dat mee wordt genomen in een hypotheekaanvraag. Daarnaast verschilt het ook per hypotheekverstrekker of de Wajong-uitkering wordt meegenomen en of je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit of niet. Bij BLG Wonen wordt een Wajong-uitkering meegenomen bij de aanvraag en beoordeling van een hypotheek.

Heb jij een Wajong-uitkering en wil je meer weten over jouw mogelijkheden wat betreft een hypoheek? Maak dan een afspraak met een onafhankelijke adviseur.

Krijg je een hypotheek met een bijstandsuitkering?

Het inkomen uit een bijstandsuitkering wordt niet gezien als vast inkomen en kan daardoor niet meegenomen worden in de berekening van je maximale hypotheek.

Krijg je een hypotheek met een WW-uitkering?

Zit je (tijdelijk) zonder werk en ontvang je een WW-uitkering? Dan is de kans op een hypotheek klein. Een WW-uitkering is immers tijdelijk en een hypotheekverstrekker wil zeker weten dat jij op de langere termijn je hypotheeklasten kunt blijven betalen. Wil je toch graag weten wat je mogelijkheden zijn? Omdat je misschien een partner hebt met een vast inkomen, spaargeld of overwaarde op je huidige woning? Laat je dan informeren over je mogelijkheden door een onafhankelijke adviseur.

Krijg je een hypotheek met een persoonsgebonden budget?

Het inkomen uit een persoonsgebonden budget (PGB) wordt bij BLG Wonen niet gezien als vast inkomen en kan daardoor niet worden meegenomen in de berekening van je maximale hypotheek.

Een hypotheek van BLG Wonen. Wij kijken naar wat er wel mogelijk is, zodat jij kunt wonen zoals je wilt.

Heb je een uitkering? Laat je goed informeren over jouw mogelijkheden. Een onafhankelijke hypotheekadviseur kan je hierbij helpen.

Vind een adviseur

Meer informatie over: