BLG WONEN

Maatschappelijk jaaroverzicht 2023

Een overzicht van onze initiatieven voor een eerlijke, toegankelijke woningmarkt in 2023

Bij BLG Wonen geloven we dat een eigen woning één van de basisvoorwaarden is voor een gevoel van geluk en zekerheid. Onze missie is dan ook ‘goed wonen voor iedereen’ mogelijk maken.


Wij pakken hierin een actieve aanjagersrol. Bijvoorbeeld met onze duurhuurpropositie. Bij hypotheekaanvragen van duurhuurders hebben we meer focus gelegd op bewezen betaalgedrag. Ook brachten we nieuwe woonoplossingen onder de aandacht, zoals biobased bouwen en woningsplitsen. We zetten de uitdagingen en mogelijkheden op de woningmarkt bij politiek en publiek op de agenda. Waar nodig stellen we beleid en wet- en regelgeving ter discussie.

Dat onze inspanningen voor de woningmarkt keihard nodig zijn, zien we helaas elke dag in het nieuws. Uit een onderzoek van BLG Wonen* bleek dat van de Nederlanders die willen verhuizen naar een koopwoning bijna de helft (43%) aangeeft dat de zoektocht al meer dan een jaar duurt. De meest genoemde reden (44%) hiervan is de hoge huizenprijs van de aangeboden koopwoningen. Omdat midden- en lagere inkomens een grotere uitdaging op de woningmarkt hebben, gaat naar deze doelgroep extra aandacht uit.

Bij BLG Wonen zijn we ervan overtuigd dat we voor dit moeilijke vraagstuk alleen sámen het verschil kunnen maken. Daarom delen wij graag onze kennis en ervaring met anderen die zich inzetten voor een toegankelijke en eerlijke woningmarkt. In ons jaaroverzicht vind je een overzicht van onze initiatieven uit 2023:

* Onderzoek: Nederlanders met verhuiswens somber over hun kansen

Meer achtergrond en nieuws

Lees de artikelen op De Verdieping voor meer achtergrond en nieuws over onze inspanningen voor de woningmarkt. Of abonneer je op ons LinkedIn-kanaal De Verdieping.