Onze familie

Elk merk binnen de Volksbank heeft een eigen profiel en karakter. Zo helpen we met SNS mensen te laten groeien door persoonlijke aandacht. Financieren we met ASN duurzame projecten, zoals met zon- en windenergie. En stimuleren we met RegioBank lokaal ondernemerschap in de buurt. Bij BLG Wonen zetten we ons in voor goed wonen voor iedereen.

Voor de maatschappij

Als Volksbank werken we aan een beter Nederland. Hoe we dat doen? Door te bankieren met de menselijke maat en er voor elkaar te zijn. Niet alleen voor onze eigen klanten, collega’s of onze aandeelhouder, maar voor de hele maatschappij. Bankieren gaat namelijk over meer dan geld alleen. Bij alles wat we als Volksbank doen, vragen we ons af: hoe wordt Nederland hier beter van? We richten ons op consumenten, zelfstandig ondernemers en het midden- en kleinbedrijf.

Duurzaamheid

We streven naar een klimaat neutrale balans in 2030, waarmee we netto geen CO2 uitstoten met onze financieringen en investeringen. Dit bereiken we door duurzaam te beleggen en te investeren, te vergroenen in ons dagelijks werk en onze hypotheekportefeuille te verduurzamen.

Duurzaamheid is voor ons het uitgangspunt voor de toekomst. We willen duurzaam wonen bereikbaar maken voor onze klanten. Met oog voor duurzaam materiaalgebruik en de energieprestaties van een woning. We stimuleren bijvoorbeeld mensen om hun woning energiezuinig te maken en hebben speciale financieringsmogelijkheden voor verduurzaming.


Lees meer over de Volksbank en hoe we als bank impact maken

Zorgen voor elkaar

Naast bankieren met de menselijke maat en duurzaamheid, maakt de Volksbank zich ook hard voor vrijwilligerswerk. In samenwerking met het vrijwilligersplatform NLvoorelkaar zetten we ons regelmatig een uurtje in voor een ander. Zo knapte een team van BLG Wonen de tuin van een zorginstelling op, wat fijne reacties opleverde van bewoners en medewerkers.


We vinden het belangrijk om kinderen al jong te leren goed met geld om te gaan. Daarom stelt de Volksbank via Eurowijs gratis lesmateriaal beschikbaar aan scholen en geven onze collega’s gastlessen.

Financiële zorg

We zetten ons bovendien in voor de financiële gezondheid van onze klanten. We proberen financiële stress te voorkomen of te verminderen. Zo benaderen we bij BLG Wonen onze klanten actief en brengen we hen in contact met een financiële coach als dat gewenst is. Je krijgt bij betalingsproblemen zoveel mogelijk een vast contactpersoon die jouw situatie kent. Samen zoeken jullie naar een oplossing met passende betaalafspraken.


Lees meer over financiële zorg bij BLG Wonen

Eerlijkheid & vertrouwen

We kunnen alleen succesvol zijn als we het vertrouwen hebben van onze klanten, de maatschappij, onze medewerkers en aandeelhouders. De Volksbank wil integer handelen en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen als poortwachter van een integere financiële sector.

Een van de dingen die we doen, is dat we beleid, procedures en interne controles opgesteld hebben om te voldoen aan de geldende sanctiemaatregelen. Hiermee draagt de Volksbank bij aan de effectiviteit van (inter)nationale sancties, gericht op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid, en de bevordering van de (inter)nationale rechtsorde. Daarom toetsen wij onze klantrelaties en transacties tegen sanctiemaatregelen.

Lees meer over het integriteitsbeleid van de Volksbank
Direct naar het 'Statement naleving sanctieregelgeving de Volksbank'

Werken bij BLG Wonen

Wil jij helpen goed wonen voor iedereen mogelijk te maken én bouwen aan je carrière? Bekijk onze vacatures:

Bekijk de vacatures op de website van de Volksbank