1. Gegevens overledene
  2. Erfgenamen
  3. Melder
  4. Controleren en verzenden
Gegevens overledene

Vul op deze stap de gegevens van de overledene in.

Woonde de overledene in Nederland?

Wat is de datum van overlijden?

We vragen of er een testament is, want dat kan namelijk betekenen dat er misschien ook andere erfgenamen zijn of dat er een andere verdeling geldt dan wettelijk is geregeld.
Soms hebben we een Verklaring van Erfrecht nodig. Deze moet door een notaris opgesteld worden met daarin:
- de gegevens van de overledene
- de gegevens van de erfgenamen
- wie de nalatenschap mag afhandelen
- hoe de nalatenschap wordt aanvaard
Bij stap 2 kunt u aangeven wie de erfgenaam is en wat de relatie is tot de overledene.

Omdat er geen erfgenamen zijn kunt u stap 2 overslaan.