Bij middelrente berekenen we de rente van je hypotheek over een langere periode. Ieder jaar passen we 1/10e deel van de hypotheek aan de rente van dat moment aan. Door deze methode zijn de renteschommelingen van jaar tot jaar beperkt.

Een voorbeeld van middelrente

In het voorbeeld zie je dat het verschil tussen de hoogste en laagste dagrente 3,25% is (9,50% en 6,25%). De middelrente verschilt maar 0,41% over een periode van 11 jaar (7,88% - 7,47%).

Wat is het voordeel?

Met middelrente heb je minder last van grote schommelingen in de rente. Hierdoor heb je bijna constante maandelijkse lasten.

Berekening vergoeding renteverlies Middelrente

Als je meer of anders aflost dan vrij van vergoeding mag, dan betaal je daarvoor kosten. Deze kosten bepalen we als volgt: de laagste uitkomst van de volgende 2 berekeningen brengen we je in rekening:

  1. Berekening volgens afspraak de rente die je betaalt minus de rente die op dat moment geldt voor de Middelrente. Voor elke 0,1% dat de rente lager is, brengen we 0,39% kosten in rekening over het bedrag dat je meer aflost dan vrij van vergoeding mag.

    Voorbeeld: je lost € 20.000 meer af dan vrij van vergoeding is toegestaan. De Middelrente is op het moment van aflossen 0,2% lager. De kosten bedragen dan 0,78% (2 maal 0,39%, want de rente is 2 maal 0,1% lager) over € 20.000 = € 1.560.
  2. Maar niet meer dan de rente die je betaalt minus de rente die op het moment van aflossen geldt voor BLG Middelrente. Dit renteverschil vermenigvuldigen we met 54 maanden.