Bij middelrente berekenen we de rente van je hypotheek over een langere periode. Ieder jaar passen we 1/10e deel van de hypotheek aan de rente van dat moment aan. Door deze methode zijn de renteschommelingen van jaar tot jaar beperkt.

Een voorbeeld van middelrente

In het voorbeeld zie je dat het verschil tussen de hoogste en laagste dagrente 3,25% is (9,50% en 6,25%). De middelrente verschilt maar 0,41% over een periode van 11 jaar (7,88% - 7,47%).

Wat is het voordeel?

Met middelrente heb je minder last van grote schommelingen in de rente. Hierdoor heb je bijna constante maandelijkse lasten.