Bekijk je jaaroverzichten in Mijn BLG

Het jaaroverzicht van je hypotheek, (bank)spaarrekening(en) of beleggingsrekening(en) staat ieder jaar uiterlijk medio februari klaar in Mijn BLG. Je ontvangt het jaaroverzicht in die periode ook per post.

Lees ook de toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek:

Bijschrijving van de rente op je spaarrekening

Op particuliere spaarrekeningen is de rente bijgeschreven in de eerste week van januari (met valutadatum 1 januari 2018). Op zakelijke spaarrekeningen is de rente bijgeschreven in de derde week van januari (met valutadatum 1 januari 2018).

De rente op spaarrekeningen met een vaste looptijd schrijven we in 2018 bij rond de openingsdatum van deze rekening. Heb je bijvoorbeeld op 3 april 2017 een vaste rente spaarrekening geopend? Dan ontvang je de rentebijschrijving in de week van 3 april 2018.

Het jaaroverzicht en je belastingaangifte

De gegevens uit je jaaroverzicht zijn nodig voor het invullen van je belastingaangifte. BLG Wonen is wettelijk verplicht om je financiële gegevens door te geven aan de Belastingdienst.

Vooraf ingevulde aangifte

De Belastingdienst heeft een aantal bedragen die we doorgeven alvast voor je ingevuld voor de belastingaangifte in maart 2018.

Controleer deze bedragen goed:

 • Saldo spaarrekeningen per 1 januari 2017.
 • Hypotheekbedrag per 31 december 2017 en de in rekening gebrachte hypotheekrente in 2017.
 • Ingehouden (buitenlandse) dividendbelasting in 2017 en de waarde van je beleggingen per 1 januari 2017.

Wat als er gegevens ontbreken?

Je ziet alleen gegevens terug waarvan de Belastingdienst verwacht dat ze goed zijn. Je moet je gegevens zelf aanvullen voor het indienen van je aangifte.

Wat als er gegevens niet kloppen?

Klopt een bedrag niet? Of staat er een onbekende omschrijving bij? Pas het aan voordat je je aangifte indient.

Heb je vragen over de vooraf ingevulde aangifte?

Kijk dan op de website van de Belastingdienst of bel met de BelastingTelefoon.

Veelgestelde vragen over het jaaroverzicht

  • Je kunt je jaaroverzicht altijd vinden in Mijn BLG.

  • En heb je geen jaaroverzicht per post ontvangen? Vraag dan nu Mijn BLG aan om je jaaroverzicht te bekijken. Ook kan het zijn dat we geen adreswijziging hebben ontvangen bij een verhuizing. Geef je nieuwe adres alsnog aan ons door.

   Heb je met meerdere rekeninghouders een hypotheek, maar woon je op een ander adres, bijvoorbeeld door een echtscheiding? Standaard krijgt alleen de eerste rekeninghouder het jaaroverzicht. Wil je het jaaroverzicht ook ontvangen? Neem contact op met onze klantenservice. We voegen je adres toe en sturen je het jaaroverzicht.

   Hebben wij de juiste adresgegevens al? Dan kun je ook een kopie van het jaaroverzicht aanvragen. Stuur een e-mail naar klant@blg.nl.

  • Je hoeft alleen de ontvangen rentevergoeding op te geven.
  • Je afgeloste bedrag is het verschil tussen je saldo op 31-12-2016 en je saldo op 31-12-2017.
  • Je afgeloste bedrag is het verschil tussen je saldo op 31-12-2016 en je saldo op 31-12-2017.
  • Met een aflossingsvrije hypotheekvorm los je niet periodiek af op je hypotheek. Je betaalt alleen rente. Aan het einde van de looptijd moet je de hypotheek in 1 keer aflossen.
  • Je betaalt de spaarinleg vooruit. Het saldo is de optelsom van alle maandelijkse spaarinleggen in een jaar, plus rentebijschrijvingen.
  • De hoogte van je spaarinleg is zo berekend dat je op de einddatum, samen met de rentevergoeding, het juiste bedrag bij elkaar gespaard hebt. Dit is precies voldoende om de bankspaarhypotheek aan het eind van de looptijd volledig af te lossen. Bij de berekening van de spaarinleg gaan we ervan uit dat je alle hypotheekbetalingen op tijd voldoet.
  • Ja, je dient het gespaarde saldo te vermelden in je belastingaangifte. De uitkering uit de spaarrekening is belastingvrij, zolang je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Eén van die voorwaarden is dat de uitkering niet hoger mag zijn dan een bepaald maximum.

   Bekijk de andere voorwaarden:

  • Je betaalt de spaarpremie achteraf. Het saldo is de optelsom van het tegoed op 1 januari 2017 en de rentebijschrijvingen én alle maandelijkse spaarpremies en rentebijschrijvingen van februari 2017 tot en met januari 2018.
  • De hoogte van je spaarpremie is zo berekend dat je op de einddatum, samen met de rentevergoeding, het juiste bedrag bij elkaar gespaard hebt. Dit is precies voldoende om de spaarhypotheek aan het eind van de looptijd volledig af te lossen. Bij de berekening van de spaarpremie gaan wij ervan uit dat je alle hypotheekbetalingen op tijd voldoet.
  • De BLG Levenhypotheek en de BLG Beleggingshypotheek zijn aflossingsvrije hypotheken. Voor deze hypotheekvormen is een polis of beleggingsrekening van een andere maatschappij gekoppeld aan je aflossingsvrije hypotheek. Het jaaroverzicht van deze polis of beleggingsrekening ontvang je van de andere maatschappij.
  • De extra aflossing zelf zie je niet op het jaaroverzicht. Wel zie je dat de hoofdsom verlaagd is. Eventuele kosten van de extra aflossing staan ook vermeld op het jaaroverzicht.
  • Als er een vergoeding voor renteverlies en administratiekosten zijn gerekend voor je voortijdige renteherziening, dan staan deze op het jaaroverzicht vermeld.
  • Je kunt je jaaroverzicht altijd vinden in Mijn BLG.

  • En heb je geen jaaroverzicht per post ontvangen? Vraag dan nu Mijn BLG aan om je jaaroverzicht te bekijken. Ook kan het zijn dat we geen adreswijziging hebben ontvangen bij een verhuizing. Geef je nieuwe adres alsnog aan ons door.

   Heb je met meerdere rekeninghouders een hypotheek, maar woon je op een ander adres, bijvoorbeeld door een echtscheiding? Standaard krijgt alleen de eerste rekeninghouder het jaaroverzicht. Wil je het jaaroverzicht ook ontvangen? Neem contact op met onze klantenservice. We voegen je adres toe en sturen je het jaaroverzicht.

   Hebben wij de juiste adresgegevens al? Dan kun je ook een kopie van het jaaroverzicht aanvragen. Stuur een e-mail naar klant@blg.nl.

  • Zo bekijk je eenvoudig het begin- en eindsaldo van je spaarrekeningen:

   1. Kies in Mijn BLG in het linkermenu voor ‘Bij- en afschrijvingen’ (bij ‘Sparen’).
   2. Kies bij ‘Toon’ voor ‘Zoek in volledig archief (max 24 maanden)’. Er verschijnen nu extra zoekvelden.
   3. Vul alleen bij de periode bijvoorbeeld '01-01-2017' en '01-01-2018' in.
   4. Klik op ‘Zoek’ en kies vervolgens voor ‘Print/PDF’. Bovenaan de PDF vind je je begin- en eindsaldo.
  • Alleen het eerste jaar na beëindiging van je rekening krijg je een jaaroverzicht. De Belastingdienst kan je naar deze gegevens vragen.
  • In het jaaroverzicht van 2017 zie je de rente over het jaar 2016, die begin januari 2017 bijgeschreven is op je (zakelijke) spaar- of beleggingsrekening.

   De rente over het jaar 2017 op spaarrekeningen met een vaste looptijd (Groeirente Spaarrekening, Vaste Rente Spaarrekening en depositorekeningen) schrijven we in 2018 rond de openingsdatum van deze rekening bij. Heb je bijvoorbeeld op 3 april 2017 een spaarrekening geopend? Dan ontvang je de rentebijschrijving in de week na 4 april 2018. Deze rente zie je dus pas terug op je jaaroverzicht van 2018. Deze ontvang je in 2019.

  • Box 1 Spaarrekeningen:
   De inleg in 2017 van je lijfrenteproducten kun je onder voorwaarden opvoeren als aftrekpost in je aangifte inkomstenbelasting. Het spaarsaldo is vrijgesteld van heffingen.

   Box 1 Uitkeringsrekeningen:
   Je ontvangt een overzicht met het totaal bruto bedrag, totaal netto bedrag en de inhoudingen (loonbelasting, premie volksverzekeringswet en Zvw). Dit wordt als inkomen opgegeven bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Het spaarsaldo is vrijgesteld van heffingen.

  • Je ontvangt alleen een jaaroverzicht als er in het afgelopen jaar geld is ingelegd op je rekening.
  • Nee, je hoeft het spaarsaldo en de rente van je opbouwrekening niet aan te geven. Alleen de eventuele inleg op je rekening kun je onder voorwaarden aangeven bij de Belastingdienst als aftrekpost.
  • Het saldo van je Vaste Rente Rekening vind je op hetzelfde overzicht als dat van de reguliere opbouwrekening.
  • Nee, de rente op je bankspaarproduct wordt niet apart uitgekeerd. Deze is al opgenomen in je maandelijkse uitkering.
  • De rente die je op je spaarrekening krijgt berekenen we per jaar. In januari ontvang je rente over het afgelopen jaar.
  • Op het jaaroverzicht staat het variabele rentepercentage ten tijde van het afdrukken van het overzicht. Gedurende het jaar heeft het variabele percentage geschommeld.
  • De rente over het jaar 2017 op spaarrekeningen met een vaste looptijd (Groeirente Spaarrekening, Vaste Rente Spaarrekening en depositorekeningen) schrijven we in 2018 rond de openingsdatum van deze rekening bij. Heb je bijvoorbeeld op 3 april 2017 een spaarrekening geopend? Dan ontvang je de rentebijschrijving in de week na 4 april 2018. Deze rente zie je dus pas terug op je jaaroverzicht van 2018. Deze ontvang je in 2019.
  • Het vermogen op je beleggingsrekening valt in box 3.
  • Kijk voor de aangifte van je inkomstenbelasting naar het totaal aan saldo en/of de waarde van de beleggingen op 1 januari 2017. Bij beleggingsrekeningen geef je ook de eventueel ingehouden dividendbelasting 2017 door.
  • De kosten die je aan BLG Wonen betaalt voor de beleggingsrekening bestaan uit servicekosten en kosten van de beleggingsfondsen in je portefeuille. In het kostenoverzicht in de tarievenwijzer zie je een toelichting op alle kosten voor beleggen.

   Lees meer informatie over de kosten per fonds