In onderstaand renteoverzicht zie je de actuele rente­percentages van DBV Finance en EuropeLife Finance. Deze rentepercentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevaste periode wilt verlengen.

Rente archief

Variabele rente

Variabele hypotheekrente bestaat bij de Volksbank uit vijf verschillende renteonderdelen (risico-opslagen). De basisrente evenals de overige vier renteonderdelen zijn allemaal variabel en kunnen los van elkaar veranderen.

Basisrente

Om geld uit te kunnen lenen, moet een bank zelf ook geld inkopen. Dit doet een bank op de internationale geld- en kapitaalmarkt. De prijs van dit geld kan dagelijks veranderen en hangt af van bijvoorbeeld de economie, inflatie en werkloosheid, maar ook van het vertrouwen in de economie binnen de financiële sector. En het is ook mogelijk dat een hypotheek met contractuele aflossing (bijvoorbeeld annuïtaire hypotheek) goedkoper is dan een aflossingsvrije hypotheek. Dat is afhankelijk van de marktomstandigheden

Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten

Als een bank geld wil inkopen, moet er een prijs bepaald worden. De wederpartij kijkt daarom of de bank krediet­waardig is en hoeveel vertrouwen er is in de bank en economie. Er wordt gekeken naar het verschil tussen hoe lang de rente die de bank voor dit geld moet betalen vaststaat en hoe lang het rentetarief vaststaat wat de bank in rekening brengt bij haar klanten. En verder moet de bank verplichte kapitaalbuffers aanhouden voor verwachte en onverwachte verliezen. Deze factoren bepalen de risico-opslag. Het basistarief en de risico-opslag vormen samen de inkoopprijs.

Individuele risico-opslagen

Dit renteonderdeel kan aangepast worden aan je persoonlijke situatie. Hoe meer risico de bank loopt, hoe hoger dit renteonderdeel is of wordt. Bijvoorbeeld als de hypotheeklening hoog is in verhouding tot de waarde van het onderpand. Daarnaast is een hypotheek met flexibele voorwaarden (bijvoorbeeld een hoog percentage aflosbaar zonder vergoeding voor het renteverlies van de bank) meestal duurder dan een hypotheek met beperkte flexibiliteit.

Doorlopende kosten

Dit zijn de bedrijfskosten van de bank zoals de kosten van personeel, gebouwen en hulpmiddelen zoals computersystemen.

Winst

De bank brengt een winstopslag in rekening.