BLG Wonen vindt het belangrijk om wonen toegankelijk te maken. Ook voor huurders die graag willen kopen. Zij hebben vaak al jarenlang hoge huurlasten, maar kunnen niet een huis kopen tegen lagere hypotheeklasten. Waar loopt de duurhuurder tegen aan?

  • Veel duurhuurders zijn een groot deel van hun inkomen kwijt aan huur.
  • Als zij een huis willen kopen, kan dat soms niet met de huidige hypotheekregels.
  • Voor sociale huur komen zij ook niet in aanmerking.
  • Sparen, om later alsnog te kopen, is vaak onmogelijk door de hoge huurprijzen.
  • Het is een vicieuze cirkel, waar duurhuurders moeilijk uit komen.

Pilot huurverklaring

Om ons in te zetten voor de duurhuurder zijn we in het najaar van 2019 de pilot ‘huurverklaring’ gestart. De huurverklaring is een formulier waarmee de duurhuurder zijn financiën inzichtelijk kon maken en laten zien wat zijn woonlasten waren de afgelopen drie jaar en dat hij deze kon betalen. Om zo de kans op een hypotheek én een eigen woning te vergroten.

Veel duurhuurders meldden zich aan voor de pilot en zijn met een onafhankelijk adviseur in gesprek geweest. Met de duurhuurders die nog in de pilot zitten, worden nog gesprekken gevoerd. De pilot die nu is afgelopen, heeft ons veel geleerd en inzicht gegeven in de mogelijkheden van duurhuurders op de woningmarkt en hun kansen op een hypotheek voor een eigen huis. Op dit moment is BLG Wonen op basis van deze lessen met andere marktpartijen in gesprek om nieuwe mogelijkheden te bespreken. Er wordt gewerkt aan een vervolg op de pilot.

WoonDebat

BLG Wonen blijft zich inzetten voor duurhuurders. Niet alleen denken we samen met de onafhankelijke adviseur in oplossingen, maar gaan we ook in gesprek met wethouders van gemeentes in Nederland, stippen we het onderwerp aan bij politici én is de duurhuurproblematiek het onderwerp van gesprek tijdens het WoonDebat 2020. Het thema was ‘Waar een wil is, is een woning?’. Nieuwsgierig geworden? Kijk hier het WoonDebat terug!