BLG Wonen vindt het belangrijk om wonen toegankelijk te maken. Ook voor huurders die graag willen kopen. Zij hebben vaak al jarenlang hoge huurlasten, maar kunnen niet een huis kopen tegen lagere hypotheeklasten. Waar loopt de duurhuurder tegen aan?

  • Veel duurhuurders zijn een groot deel van hun inkomen kwijt aan huur.
  • Als zij een huis willen kopen, kan dat soms niet met de huidige hypotheekregels.
  • Voor sociale huur komen zij ook niet in aanmerking.
  • Sparen, om later alsnog te kopen, is vaak onmogelijk door de hoge huurprijzen.
  • Het is een vicieuze cirkel, waar duurhuurders moeilijk uit komen.

Pilot huurverklaring

Om ons in te zetten voor de duurhuurder zijn we in het najaar van 2019 de pilot ‘huurverklaring’ gestart. De huurverklaring is een formulier waarmee de duurhuurder zijn financiën inzichtelijk kan maken. Daarmee kan hij laten zien wat zijn woonlasten de afgelopen drie jaar zijn geweest en dat hij deze kon betalen. Dit kan de kans op een hypotheek én een eigen woning vergroten.

Veel duurhuurders meldden zich aan voor de pilot en zijn met een onafhankelijk adviseur in gesprek geweest. De pilot, die nu is afgelopen, heeft ons veel geleerd en inzicht gegeven in de mogelijkheden van duurhuurders op de woningmarkt. Hun kansen op een hypotheek en een eigen huis. Op dit moment is BLG Wonen met andere marktpartijen in gesprek om nieuwe mogelijkheden voor duurhuurders te bespreken. Er wordt gewerkt aan een vervolg op de pilot.

Het WoonDebat

BLG Wonen blijft zich inzetten voor duurhuurders. Niet alleen denken we samen met de onafhankelijke adviseur in oplossingen. We gaan ook in gesprek met wethouders van gemeentes in Nederland en stippen het onderwerp aan bij politici. Ook organiseren we jaarlijks Het WoonDebat om een platform te bieden aan beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, politici en wetenschappers om met elkaar in gesprek te gaan en te komen tot praktische oplossingen die de woningmarkt toegankelijker maken. Lees hier meer over Het WoonDebat of kijk de livestream terug!