Met welke problematiek hebben we hier te maken?

 • Er zijn duurhuurders die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan huur.
 • Duurhuurders die graag een huis willen kopen, kunnen dat soms niet met de huidige hypotheekregels.
 • Voor sociale huur komen zij ook niet in aanmerking.
 • Sparen, om later alsnog te kopen, is vrijwel onmogelijk door de hoge huurprijzen.
 • Het is een vicieuze cirkel, waar duurhuurders moeilijk uit komen.

Wat willen we voor duurhuurders doen?

BLG wonen gelooft dat de woningmarkt voor iedereen toegankelijk moet zijn dus ook voor huurders die graag willen kopen. Daarom zijn wij gestart met de pilot ‘huurverklaring’. Duurhuurders krijgen de mogelijkheid om te kijken of een hypotheek met huurverklaring voor hen een mogelijkheid is om een eigen huis te kunnen kopen.

Over de huurverklaring

Waarom start BLG Wonen met de huurverklaring?

BLG Wonen vindt dat wonen een van de basisvoorwaarden is voor geluk en welzijn. Dit woongeluk moet voor iedereen beschikbaar zijn. Daarom wil BLG Wonen de woningmarkt graag toegankelijker maken voor duurhuurders en starten we met de pilot met de huurverklaring.

Lees hier het nieuwsbericht

 • Duurhuurders komen niet in aanmerking voor sociale huur maar kunnen op basis van hun inkomen ook niet de gewenste woning kopen. Daardoor zijn ze gedwongen te huren in de particuliere huursector. Hun woonlasten zijn vaak erg hoog waardoor zij mogelijk niet kunnen sparen of een vermogen opbouwen om later alsnog naar een eigen huis toe te groeien.
 • De huurverklaring is een formulier waarmee de huurder samen met een financieel adviseur zijn huidige financiën op een rij zet. De huurder kan zo laten zien wat zijn woonlasten zijn geweest in de afgelopen drie jaar en hoe hij deze woonlasten goed heeft kunnen betalen. Hij onderbouwt zijn betaalgedrag met o.a. huurcontract(en) en bewijs van tijdig betaalde huurlasten.

  De financieel adviseur kan met de huurverklaring een onderbouwd hypotheekadvies geven, omdat hij zo eenvoudig de huidige en toekomstige financiële situatie van de klant kan vaststellen. Hij houdt rekening met extra kosten die de huurder krijgt als hij een eigen woning heeft.

 • Huurders denken vaak dat het voor hen niet mogelijk is een huis te kopen. Met de huurverklaring kan een duurhuurder samen met een adviseur kijken of er in zijn financiële situatie wél mogelijkheden zijn.

  BLG Wonen specificeert met de huurverklaring wat wel en niet kan. Dat biedt een financieel adviseur meer duidelijkheid en zo kan de adviseur de klant beter en sneller helpen met een overstap van huur naar koop. De huurverklaring is een extra mogelijkheid om te beoordelen of een duurhuurder een verantwoorde overstap kan maken van huur naar koop.

  Met de huurverklaring kijkt de adviseur niet alleen naar het inkomen van de huurder en de waarde van de woning, maar ook naar de gedragen huurlasten die in het verleden zijn betaald.

 • De huurverklaring is bedoeld voor de (duur)huurder die de afgelopen 3 jaar heeft gehuurd in de particuliere huursector, die de overstap wil maken naar een koopwoning. En waarvan de hypotheekaanvraag niet aan de gestelde standaard leennormen voldoet.

  Een huurder die meerdere jaren in de particuliere huursector huurt en meer dan 33% van zijn netto besteedbare huishoudinkomen kwijt is aan woonlasten (de netto woonquote is meer dan 33%).

 • Tijdens de pilot zal een financieel adviseur in een gratis oriëntatiegesprek met een duurhuurder (die zich heeft aangemeld voor de pilot) aangeven of de huurverklaring uitkomst biedt of dat er andere financieringsmogelijkheden zijn die passen bij de financiële situatie van de huurder.
 • Uiteraard is er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Als je aan alle voorwaarden voldoet is dat nog geen garantie voor een hypotheek met de huurverklaring. Ook als je niet (aan alle) voorwaarden voldoet, zijn er misschien toch mogelijkheden. In een oriëntatiegesprek met de adviseur kan hij dit met jou bekijken.

  De voorwaarden voor de huurverklaring

  • De financieringslast van de gevraagde hypotheek mag niet hoger zijn dan de toegestane financieringslast plus 10%.
  • De aanvraag voldoet aan overige standaardregels voor het verstrekken van een hypotheek.
  • De woonlast (dat is de netto financieringslast plus 1,368% van de WOZ-waarde van de aan te kopen woning) is lager dan of gelijk aan de huur.
  • De hypotheek wordt tenminste annuïtair afgelost gedurende de looptijd.
  • Er geldt een maximale verstrekking van 100% van de marktwaarde.
  • Het aan te kopen pand heeft minimaal energielabel C.
  • Het aan te kopen pand heeft een goede staat van onderhoud.
  • Geen uitzondering op de LTV i.v.m. verduurzaming.
  • Als bestendig inkomen geldt een vast dienstverband. Voor zzp’ers, mensen met tijdelijke dienstverbanden (eventueel met intentie) en flexwerkers geldt het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar (geen variabele meetellen bijv. bonus).
  • De aanvrager(s) heeft/hebben geen kredieten afgesloten of BKR-achterstandsregistraties. Enige toegestane uitzondering is een limiet op de betaalrekening (RK) of een telefoonkrediet (AK) tot een maximaal bedrag van € 2.500,- voor (beide) aanvrager(s) tezamen.
  • De studieschuld wordt zoals gebruikelijk getoetst.
  • Restschulden meefinancieren is niet toegestaan.
  • Aantoonbaar voldoende eigen middelen voor kosten koper.
 • Een huurder moet minimaal 3 jaar hebben gehuurd om in aanmerking te komen voor de huurverklaring.
 • Met een (studie)schuld komt de huurder eventueel in aanmerking voor een hypotheek met huurverklaring. Een onafhankelijk financieel adviseur bespreekt dit in een gratis oriëntatiegesprek en kijkt wat de mogelijkheden zijn.

  Heeft een huurder een negatieve BKR-registratie? Dan raden we hem/haar aan eerst de betalingsachterstanden weg te werken. Een negatieve BKR-registratie is van invloed op de beoordeling van de hypotheekaanvraag en de toekenning van de lening.

 • Nee, want de woonlasten bij een huurwoning zijn niet te vergelijken met de woonlasten van een koopwoning. Bij een koopwoning heeft een koper ook te maken met kosten als onderhoud, verzekeringen en belastingen. De financieel adviseur zal bij de berekening van de toekomstige woonlasten deze extra kosten voor de huurder meenemen.
 • Ja, dat kan. De financieel adviseur kijkt dan wel naar het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar van de zzp’er of flexwerker waarbij geen variabele inkomsten zoals een bonus worden meegerekend.
Terug naar boven

Over de pilot

Het is zover: BLG Wonen start de pilot met de huurverklaring.

De werkwijze met de huurverklaring is nieuw, BLG Wonen test de huurverklaring daarom eerst met 40 duurhuurders en een aantal onafhankelijke financieel adviseurs. BLG Wonen vindt het belangrijk dat duurhuurders, die al langere tijd hoge huur betalen, de kans krijgen met een verantwoorde financiering een huis te kopen.

Ben je na het lezen van deze informatie enthousiast en zou je graag willen laten berekenen of de huurverklaring een oplossing voor jou is? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek met een onafhankelijke financieel adviseur.

Ik meld mij aan voor het oriëntatiegesprek

 • Tijdens de pilot onderzoekt BLG Wonen of huurders met de huurverklaring op verantwoorde wijze een hypotheek kunnen krijgen. De huurverklaring geeft inzicht in de financiële situatie van de huurder en de gedragen huurlast uit het verleden.

  BLG Wonen specificeert met de huurverklaring wat wel en niet kan voor een huurder. Het biedt een financieel adviseur meer duidelijkheid, zodat hij een huurder beter en sneller kan helpen met een overstap van huur naar koop. Of een duurhuurder in aanmerking komt voor de huurverklaring wordt in een gratis oriëntatiegesprek vastgesteld door een onafhankelijke financieel adviseur.

 • De pilot duurt in principe een half jaar, maar stopt mogelijk eerder zodra aan 40 klanten een hypotheek is verstrekt op basis van de huurverklaring.
 • Tijdens de pilot werkt BLG Wonen samen met een geselecteerde groep onafhankelijke financieel adviseurs. Zij kennen de problematiek en willen in deze testfase meedenken en ze zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden van de huurverklaring. Deze selectie van financieel adviseurs biedt een landelijke dekking.
 • Na afloop van de pilot wordt de huurverklaring geëvalueerd door alle betrokkenen. Uit de evaluatie volgt een advies over de vervolgstappen. Bij een succesvolle pilot wil BLG Wonen de huurverklaring landelijk introduceren.

Nog vragen over de huurverklaring en/of de pilot?

Mail ons via huurverklaring@blg.nl.

Aanmelding voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen over de pilot en meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief