Puntensysteem: Woningwaarderingsstelsel

Om de hoogte van de maximaal toegestane huur te bepalen wordt gebruik gemaakt van een puntensysteem. Dit heet het Woningwaarderingsstelsel, afgekort WWS. Een woning krijgt een waardering voor bijvoorbeeld oppervlakte, ligging, WOZ-waarde, energielabel en afwerking. Het resultaat is een puntentotaal. Bij elk puntentotaal hoort een maximale huurprijs.

Volgens de wet is de toegestane huur alleen gemaximeerd voor woningen die maximaal 145 punten hebben. Omdat wij duurhuur willen voorkomen houden wij een hogere grens aan, namelijk 250 punten. Komt uit het puntensysteem een puntentotaal van 250 punten of minder? Dan mag je maximaal de huur vragen die hoort bij het aantal punten van de te verhuren woning. Deze huurbedragen vind je op Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.

Komt de WWS-puntentelling boven de 250 punten? Dan ben je vrij om in overleg met je huurder de huur vast te stellen. Meestal worden huren jaarlijks verhoogd, de zogeheten indexatie. Hieraan zijn of kunnen wettelijke voorschriften worden gesteld waar je continu aan moet blijven voldoen als je de Verhuurhypotheek wilt afsluiten.

Huurbescherming
Nederland kent een goed ontwikkeld systeem van huurbescherming. Het gevolg daarvan is dat je als verhuurder niet zomaar de huur kunt opzeggen. En ook dat daarvoor bepaalde termijnen gelden. Wil je meer weten? Op de website van de Rijksoverheid staat veel informatie over huurbescherming.