In Mijn BLG kun je het e-mailadres opnieuw toevoegen of wijzigen.