Goed om te weten: deze hypotheek kun je niet meer afsluiten. De informatie op deze pagina is alleen bedoeld om je te informeren als je deze hypotheek hebt.

In het kort

 • De overwaarde van je huis is als hypotheek opgenomen.
 • Dit bedrag of een deel hiervan is gestort in een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering.
 • Uit deze verzekering ontvang je periodiek een uitkering als aanvulling op je inkomen en om je hypotheek te betalen.
 • De rente van deze hypotheek is niet aftrekbaar.

Zo werkt de BLG Pensioen Optimaal Hypotheek

Het bedrag dat je hebt opgenomen middels je BLG Pensioen Optimaal Hypotheek of een deel ervan is gestort in een Direct Ingaande Lijfrente Verzekering. Vanuit deze verzekering krijg je periodiek een bedrag uitgekeerd tot een afgesproken eindleeftijd, of levenslang.

Belangrijk om te weten:

 • De looptijd van je Direct Ingaande Lijfrenteverzekering kan korter zijn dan de looptijd van je hypotheek, waardoor je inkomensaanvulling stopt terwijl je hypotheeklasten doorlopen. Een gevolg hiervan kan zijn dat je de maandlasten niet meer kunt betalen en jouw woning verkocht moet worden. Verkoop je je huis met verlies? Dan houd je een restschuld over.
 • Als je rentevastperiode van je hypotheekrente korter is dan de looptijd van je verzekering kan de hypotheekrente hoger worden, terwijl je uitkering uit de verzekering gelijk blijft.

 • De hypotheekschuld los je af op de einddatum of eventueel eerder wanneer je de woning verkoopt. Doordat (een deel van) de overwaarde is opgenomen bestaat de kans op een restschuld als de woning in waarde gedaald is. Op einddatum van de hypotheek is er een aantal situaties mogelijk.

  • Los je de hypotheekschuld in één keer af.
  • Verkoop je de woning om de hypotheekschuld af te lossen.
  • Sluit je een nieuwe hypotheek af als je dan aan de voorwaarden voldoet en hiermee los je je huidige hypotheek af.
  • Je kunt de overwaarde van de woning gebruiken om je inkomen aan te vullen.
  • Je kunt je inkomen tijdelijk aanvullen en dus langer in je woning blijven wonen.
  • Je hebt geen garantie dat je op de einddatum nog altijd een overwaarde hebt. Hierdoor loop je het risico dat je een restschuld overhoudt na de verkoop van je woning.
  • Doordat je (een deel van) de overwaarde hebt opgenomen blijft er mogelijk minder vermogen over in je nalatenschap.
 • Je betaalt elke maand hypotheekrente, je lost gedurende de looptijd niets af. Hoeveel rente je betaalt, hangt af van het rentepercentage dat je met ons hebt afgesproken. Deze informatie kun je zien in mijn BLG. Daarnaast ontvang je periodiek een uitkering uit je Direct Ingaande Lijfrente, dit zie je terug op het polisblad van je verzekeraar.
 • Per kalenderjaar kan je 10% (van het oorspronkelijke bedrag) van een leningdeel extra aflossen zonder een vergoeding voor het renteverlies te betalen. Meer dan die 10% aflossen kan ook. Maar het kan zijn dat je dan wel een vergoeding voor het renteverlies van BLG Wonen moet betalen. Dat is afhankelijk van de actuele hypotheekrente en de voorwaarden. Je betaalt een vergoeding voor ons renteverlies omdat wij door extra aflossen verwachte rente-inkomsten mislopen. Deze vergoeding kun je in 1x betalen of gespreid (rente middelen). De vergoeding voor het renteverlies is vaak fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

  Goed om te weten: aan het einde van je rentevaste periode kan je onbeperkt extra aflossen zonder een vergoeding te betalen. En bij een hypotheek met een variabele rente kan je altijd extra aflossen zonder een vergoeding te betalen.

  Meer over Extra Aflossen

 • De waarde van je verzekering en je hypotheekschuld tellen mee voor je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Over je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) betaal je vermogensrendementsheffing, mits dit hoger is dan het heffingsvrije vermogen. De rente die je betaalt is niet fiscaal aftrekbaar.

  • In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Dit wordt ook wel vermogensrendementsheffing genoemd. In box 3 betaal je vermogensrendementsheffing over het saldo (bezittingen minus schulden) van je box 3 vermogen met als peildatum 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet. De Belastingdienst belast niet de werkelijke opbrengst, maar een percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen. De rente over leningen die in box 3 vallen, is niet aftrekbaar. Wel komt de schuld in mindering op de in box 3 belaste bezittingen. Je schulden mag je pas in mindering brengen op je bezittingen wanneer alle schulden in box 3 samen meer dan € 3.400 (2024) bedragen. Bij fiscale partners is dit € 6.800 (2024). (schuldendrempel). Minderjarige kinderen hoeven niet zelfstandig belasting af te dragen voor het vermogen in box 3. De waarde van hun vermogen wordt bij dat van de ouder(s) geteld. Het bedrag van het heffingsvrije vermogen wordt jaarlijks aangepast. Voor 2024 is dit bedrag vastgesteld op € 57.000 per persoon of € 114.000 met fiscaal partner.
 • Wat er gebeurt bij overlijden hangt af van je Direct Ingaande Lijfrente en de bijbehorende dekking. Als je partner ook verzekerde is, dan gaat bij overlijden van één van jullie de uitkering van de lijfrente voor 100% over op de partner. Is je partner geen verzekerde of heb je geen partner en wil je dat de uitkering na je overlijden naar de kinderen gaat? Dan kun je een contraverzekering afsluiten. Je adviseur kan je hier meer over vertellen. Na overlijden van de langstlevende eindigt de lijfrente-uitkering. Het eventuele restant van de koopsom waarmee de lijfrente is aangekocht, komt dan toe aan de verzekeraar.

  Bij voortijdige beëindiging van de hypotheek binnen de looptijd van de Direct Ingaande Lijfrente, bijvoorbeeld wanneer je verhuist naar een andere woning of een zorginstelling, blijft de Direct Ingaande Lijfrente gewoon uitkeren. Jij raakt in dat geval jouw uitkering dus niet kwijt.