De Nederlandse overheid werkt samen met overheden van andere landen om belastingontduiking tegen te gaan. Zij hebben afgesproken om automatisch gegevens met elkaar te delen volgens de Common Reporting Standard (CRS). Als bank werken we daaraan mee. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van onze klanten te delen met de Belastingdienst. Ook als je als klant in het buitenland woont en daar belastingplichtig bent.

Je fiscale woonland

Ieder land heeft wetten die bepalen waar je belasting moet betalen. Die wetten en regels zijn in verschillende landen weer anders. In de Nederlandse wet staat dat je in Nederland belasting moet betalen als je in Nederland woont. Je bent dan ‘fiscaal inwoner’ van Nederland.

Twijfel je over je fiscaal woonland? Informeer dan bij de belastingdienst van het land waar je woont, of bij de Nederlandse Belastingdienst.

Wat vragen wij van jou?

Open je een rekening bij ons, dan vragen we naar je fiscaal woonland en in welk land en in welke plaats je bent geboren. We stellen deze vragen ook als er iets verandert in je omstandigheden, bijvoorbeeld een verhuizing naar een ander land. We geven de informatie door aan de Belastingdienst, die de informatie weer doorgeeft aan de belastingdienst van het land dat je hebt genoemd. De Belastingdienst doet dat alleen als Nederland hierover afspraken heeft gemaakt met dat land.

Meer informatie

Meer informatie over het fiscaal woonland vind je in de veelgestelde vragen.

Ook in de publicatie van de Nederlands Vereniging van Banken, de website van de NVB en van de Belastingdienst lees je hier meer over.

  • Alle landen waar Nederland een verdrag mee heeft getekend kun je vinden op de website van de NVB en op de website van de OECD .
  • Je kunt het juiste fiscale woonland aan ons doorgeven met het formulier ‘bepalen fiscaal woonland’.
  • Daar kan BLG Wonen helaas geen antwoord op geven. Dit is namelijk per situatie verschillend. Ieder land heeft eigen regels en eigen fiscale wetgeving. Jouw belastingadviseur of de belastingdienst van je fiscale woonland kan je hier meer over vertellen.
  • BLG Wonen levert net als alle voorgaande jaren je gegevens aan bij de Nederlandse belastingdienst. Daar verandert niets aan. De enige informatie die nu is toegevoegd, is je fiscaal woonland. Als je fiscaal woonland een ander land is dan Nederland en ons land heeft een verdrag met dat land, dan levert de Nederlandse belastingdienst jouw gegevens aan bij de belastingdienst van je fiscale woonland. BLG Wonen stuurt geen gegevens door naar de belastingdienst van andere landen.
  • Als je verhuist naar een ander land, dan kan dit betekenen dat je fiscale woonland ook wijzigt. Daarom ontvang je van ons een brief met een formulier ‘bepalen fiscaal woonland’. Met dit formulier kun je aangeven of je fiscale woonland is gewijzigd. Als je niet reageert, dan rapporteren wij zowel je oude als je nieuwe woonland naar de Nederlandse belastingdienst.
  • Volgens de Richtlijn moeten wij van alle nieuwe en bestaande klanten het fiscaal woonland vastleggen. Van onze bestaande klanten die in Nederland wonen en die geen gemachtigde op de rekening hebben in een ander land dan Nederland, betekent dit dat wij Nederland als fiscaal woonland in onze administratie opnemen. Als je in een ander land dan Nederland woont, gaan wij er in beginsel van uit dat je fiscaal inwoner bent van je feitelijke woonland. Omdat dit niet persé zo is, krijg je van ons een brief. Bij de brief zit een formulier ‘bepalen fiscaal woonland’. In dit formulier kun je ons aangeven wat je juiste fiscale woonland is. Als je het formulier niet terugstuurt, rapporteren wij je woonland als fiscaal woonland aan de Nederlandse belastingdienst.
  • De CRS Richtlijn maakt geen onderscheid tussen minderjarigen en meerderjarigen. Daarom moeten wij van iedereen die bij ons een rekening opent het fiscaal woonland en het fiscaal nummer opvragen. Ook voor minderjarige kinderen. In Nederland en in de meeste andere EU landen, krijgt ieder kind bij geboorte een fiscaal nummer. Heb je geen fiscaal nummer van je kind? Of weet je niet waar je dit nummer kan vinden? Neem dan contact op met de belastingdienst of je belastingadviseur.
  • Als je zich inschrijft in je woonplaats dan krijg je automatisch een fiscaal nummer. Het kan zijn dat dit nummer anders heet. In Nederland heet het Burgerservicenummer. In België bijvoorbeeld heet het Nationaal Nummer of Rijksregisternummer. In sommige landen staat het fiscaal nummer op je identiteitsbewijs. Op de website van de Europese Unie vind je per land een overzicht. Natuurlijk kun je ook informatie opvragen bij de belastingdienst van het land waar je woont.
  • Als je in een ander land gaat wonen en je daar ook officieel inschrijft, dan ontvang je een fiscaal nummer van de belastingdienst van je woonland. Alleen in Luxemburg wordt geen fiscaal nummer uitgegeven. Wij hebben je fiscaal nummer nodig om je aanvraag te kunnen verwerken. Wij zijn namelijk verplicht om je fiscaal nummer aan de belastingdienst door te geven. Op de website van de Europese Unie vind je een overzicht van landen die een fiscaal nummer hebben en waar je dat nummer kan vinden.
  • Als de gemachtigde die je heeft opgegeven niet in hetzelfde land woont als waar je zelf woont, dan kan dit betekenen dat je (mogelijk) fiscaal (ook) woont in het land waar de gemachtigde woont. Dit komt omdat elk land hier weer eigen regels over heeft. Twijfel je of dit voor jou geldt? Neem dan contact op met je belastingadviseur.
  • Als wij je een brief hebben gestuurd om je gegevens aan ons te bevestigen en je reageert niet op deze brief, dan rapporteren we de gegevens die we in onze administratie hebben. Als je bijvoorbeeld bij een productaanvraag heeft opgegeven dat je in België woont en fiscaal inwoner bent van Nederland, dan zullen wij zowel België als Nederland aan de Nederlandse belastingdienst doorsturen.
  • Wij zijn verplicht de gegevens in onze administratie vast te leggen. Als wij de informatie niet van je krijgen, dan mogen wij volgens de wet geen rekening openen.
  • De wet ‘Common Reporting Standard’ eist van de bank dat zij onderzoekt of het land dat je heeft opgegeven logisch is. Als je hebt opgegeven dat je in Nederland woont maar fiscaal inwoner bent van België, dan moeten wij bij je controleren of dit klopt. Wij sturen je dan een formulier ‘bepalen fiscaal woonland’ om zeker te weten dat wij de juiste gegevens in onze administratie vastleggen. En om zeker te weten dat wij de juiste informatie doorsturen naar de Nederlandse belastingdienst.
  • Iedereen heeft een fiscaal woonland. Het kan zijn dat je twijfelt wat je fiscaal woonland is. Bijvoorbeeld omdat je niet in hetzelfde land woont en werkt. Elk land heeft eigen regels om het fiscaal woonland vast te stellen. Een aantal kenmerken zijn:

   • Het land waar je feitelijk woont
   • Het land waar je het grootste deel van jouw tijd doorbrengt
   • Het land waar je werkt
   • Het land waar je partner en/of je kinderen wonen
   • Het land waar je een huisarts hebt
   • Het land waar je verzekerd bent

   De belastingdienst kan je hier meer over vertellen.

  • De belastingdienst gebruikt je gegevens bijvoorbeeld om je belastingaangifte eenvoudiger te maken. Als je fiscaal inwoner bent van een ander land dan Nederland en er is een overeenkomst tussen Nederland en je fiscaal woonland, dan stuurt de belastingdienst je gegevens door naar de belastingdienst van je fiscaal woonland.
  • Een fiscaal woonland is meestal hetzelfde als het land waar iemand woont of zijn leven zich afspeelt. Elk land heeft daar weer eigen regels voor. Twijfel je over je fiscaal woonland? De belastingdienst kan je er meer over vertellen.
  • Ja, als bank hebben we verplichtingen tegenover de belastingdienst in Nederland. Zo moeten wij informatie geven over de rekeningen die bij ons lopen. Die verplichting moeten wij als bank nakomen. Om de informatie door te kunnen sturen, hebben wij gegevens zoals je BSN nodig. Als het in verband met een wet, verdrag of overeenkomst nodig is, mogen wij deze gegevens ook doorgeven aan de belastingdienst van Nederland of van een ander land. Dit geldt bijvoorbeeld voor je geboorteland en –plaats (FATCA) of je fiscaal woonland (CRS).
  • Nederland heeft met veel landen afspraken gemaakt over het uitwisselen van belastinggegevens. De landen hebben hier een verdrag voor ondertekend. De regelgeving die hieraan ten grondslag ligt heet Common Reporting Standard (CRS). Daarom zijn banken wettelijk verplicht om klanten te vragen wat hun fiscale woonland is.