Annuïtaire hypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand rente en een aflossing. Gedurende de rentevaste periode is dit een vast bruto maandelijks bedrag. Dit bedrag bestaat aan het begin van de looptijd vooral uit rente. Deze hypotheekrente mag je onder voorwaarden aftrekken bij je belastingaangifte. Hierdoor zijn je netto maandlasten in het begin lager. Omdat je steeds meer aflost, ga je steeds minder rente betalen en heb je minder hypotheekrenteaftrek. Hierdoor stijgt de netto maandlast gedurende de looptijd. Aan het einde van je looptijd heb je de hypotheek helemaal afgelost. Meer informatie over hypotheek en de belasting lees je in onderstaande documenten.

Aflossingsvrije hypotheek

Aan het einde van de looptijd los je een aflossingsvrije hypotheek in één keer af. Lukt dat niet? Dan bestaat de kans dat je je huis moet verkopen. Als de opbrengst niet voldoende is om het volledige bedrag af te lossen, blijf je met een restschuld zitten. Omdat je tussentijds niet aflost, blijf je steeds rente betalen over het hele bedrag dat je hebt geleend. Als je inkomen omlaag gaat, kun je misschien moeilijk je hypotheeklasten betalen. Bijvoorbeeld als je met pensioen gaat.

De hypotheekrente is sinds 2001 nog maximaal 30 jaar aftrekbaar. Dat betekent dat je de rente van een hypotheek die je voor 2001 hebt afgesloten, tot eind 2030 kunt aftrekken. Heb je na 2001 een hypotheek afgesloten? Dan is de hypotheekrente onder voorwaarden tot 30 jaar na het afsluiten van je hypotheek aftrekbaar. Heb je jouw hypotheek dan nog niet afgelost en is de hypotheekrenteaftrek gestopt? Dan kunnen je netto maandlasten stijgen.

Tijdens de looptijd betaal je alleen rente. Aan het eind van de looptijd moet je in één keer je hypotheekschuld aflossen, bijvoorbeeld uit de verkoopopbrengst van je woning. Of met behulp van vermogen dat je op een andere manier opbouwt.

Om je aflossingsvrije hypotheek af te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kun je jouw aflossingsvrije hypotheek omzetten naar een annuïtaire hypotheek. Dan betaal je naast rente ook maandelijks een aflossing. Je adviseur kan je daar meer over vertellen. Heb je nog geen adviseur? Vind er dan één via onze adviseurszoeker. Een andere optie is om extra af te lossen op je aflossingsvrije hypotheek.

DBV Spaar Invest

Bij de DBV Spaar Invest hypotheek spaar je elke maand in een kapitaalverzekering. En je betaalt premie om het risico op overlijden af te dekken. Je maandlasten blijven gedurende de rentevaste periode hetzelfde. Aan het einde van de looptijd los je je hypotheek af met het gespaarde geld. De rente die je krijgt over het gespaarde bedrag is even hoog als je hypotheekrente. Je kunt hypotheekrenteaftrek krijgen als je voor 2013 een spaarhypotheek hebt afgesloten voor het kopen, verbeteren of onderhouden van je huis. Lees in onderstaande documenten meer over je hypotheek en de belasting.

DBV Life Invest Hypotheek / Hybride Invest Hypotheek

Met deze hypotheek kun je sparen en beleggen. Je belegt dan in één van de Reaal beleggingsfondsen voor de opbouw van je doelkapitaal. Er kan ook een combinatie gemaakt worden met sparen. Je kunt wisselen binnen de beleggingsfondsen of wisselen van beleggen naar sparen en andersom. Kijk in de voorwaarden van je beleggingsverzekering voor meer informatie.

  • Je hebt onder voorwaarden fiscaal voordeel.
  • Je hebt mogelijk rendement uit beleggingen.
  • Je bent verzekerd bij overlijden.
  • Je bent niet verplicht om fondsen aan te kopen. Daardoor kan het zo zijn dat je beleggingsportefeuille niet genoeg geld opbrengt om de hele hypotheekschuld af te lossen. Aan het einde van de looptijd kun je dus met een schuld blijven zitten.
  • Het rendement uit de beleggingen is onzeker. Misschien heb je te weinig vermogen opgebouwd om de hypotheek aan het einde van de looptijd helemaal af te lossen. Je kunt daardoor met een deel van de schuld blijven zitten aan het einde van de looptijd.

Op de einddatum van de hypotheek, los je je hypotheek af met de verkoop van je beleggingen. Daalt de koers van je beleggingen vlak voor de einddatum? Dan kan dit een groot effect hebben op de eindwaarde van je beleggingen. Dit risico kun je verkleinen door minder risicovol te beleggen of door te gaan sparen als de einddatum van je hypotheek dichterbij komt.

Zo zit de DBV Life en Hybride Invest Hypotheek in elkaar

Bij de DBV Invest Hypotheek heb je een aflossingsvrije hypotheek, die je aan het einde van de looptijd in één keer aflost met een beleggingsverzekering. De beleggingsverzekering is gebaseerd op het universal-life concept:

 • Je betaalt per maand één bedrag aan premie.
 • Na aftrek van de kosten (inhouding en aankoopkosten), beleg je de premie.
 • Uit het belegd kapitaal worden meteen participaties verkocht. Daarmee worden de aanvullende dekkingen en poliskosten worden betaald.
 • De hoogte van de overlijdensrisicopremie wordt elke maand opnieuw berekend op basis van je leeftijd en het opgebouwde kapitaal. Je betaalt alleen voor het daadwerkelijk risico. Bij tegenvallende beleggingsresultaten kan de overlijdensrisicopremie stijgen. Dat heeft weer een negatief effect op je rendement. Dit wordt ook wel het 'inteer- en hefboomeffect' genoemd.

Belangrijk om te weten

De waarde van je belegging kan dalen en stijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden nooit een garantie voor de toekomst. Je rendement kan hoger, maar ook lager uitvallen en schommelt meer naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Bij beleggen loop je altijd het risico dat het rendement lager is dan je verwachtte.

Het rendement kan ook hoger uitvallen. Dan haal je het doelkapitaal eerder dan de einddatum van je hypotheek. Daarmee kun je de spaarhypotheek aflossen. Of dit interessant voor je is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Let wel op: als je op einddatum van de beleggingsverzekering een hoger eindkapitaal hebt behaald dan je hypotheek of de fiscale vrijstelling, kan dit fiscale gevolgen hebben.

Als het rendement op je belegging tegenvalt, houd je mogelijk een deel van de schuld over die je op een andere manier moet aflossen op de einddatum van de hypotheek. Bijvoorbeeld door verkoop van jouw woning of door vermogen naast jouw hypotheek op te bouwen. Of misschien sluit je een nieuwe hypotheek af. Eén keer per jaar krijg je van Reaal een overzicht van de waardeontwikkeling toegestuurd. Zo kun je zien hoe je er nu en straks voor staat en inschatten of er aanpassingen nodig zijn. Wil je meer informatie of twijfel je of er aanpassingen nodig zijn? Neem dan contact op met jouw adviseur. Heb je geen adviseur? Vind er dan één via onze adviseurszoeker.

Wil je meer weten over je hypotheek en de belasting? Je leest er meer over in onderstaande documenten.