Als je van een andere bank of verzekeraar komt, noemen we dat kapitaaloverdracht. Belangrijk om te weten: hierbij kun je bepaalde rechten verliezen.

Lijfrenteverzekeringen en oud regime

De belastingregels voor lijfrenteverzekeringen zijn de afgelopen jaren aangepast. De Belastingdienst noemt de lijfrenteverzekeringen waar de oude regels voor gelden ‘oud regime’. Heb je een oud regime-lijfrenteverzekering? En zet je deze om naar een product bij een andere bank of verzekeraar, bijvoorbeeld bij BLG Wonen? Dan gelden vanaf dat moment de nieuwe regels. Hierdoor verlies je bepaalde rechten. Dat is het geval bij deze twee lijfrenteverzekeringen:

  • lijfrenteverzekeringen waar je maandelijks premie voor betaalt en die je hebt afgesloten vóór 16 oktober 1990;
  • lijfrenteverzekeringen waarbij je eenmalig een bedrag hebt ingelegd en die je hebt afgesloten vóór 1 januari 1992.

Als je een van deze verzekeringen hebt en overstapt, verlies je deze rechten:

  • je kunt de uitkeringen niet meer laten ingaan wanneer je wilt;
  • je kunt niet meer zelf de hoogte van de uitkering en de looptijd bepalen;
  • je kunt de uitkeringen of het tegoed niet meer aan anderen schenken, bijvoorbeeld aan je kinderen;
  • je kunt het tegoed niet meer in één keer laten uitkeren zonder een boete te betalen.

Gouden handdruk-verzekeringen en oud regime

Ook voor goudenhanddruk-verzekeringen zijn de belastingregels de afgelopen jaren aangepast. Je kunt rechten verliezen als je deze verzekering hebt:

  • een gouden handdrukverzekering die is afgesloten vóór 1 januari 1995.

Heb je zo’n verzekering en stap je over naar een andere bank of verzekeraar? Dan:

  • kun je de uitkering niet meer laten ingaan wanneer je wilt;
  • gelden er vanaf dat moment eisen voor de beperkte kring van gerechtigden (je (ex)partner en je kinderen jonger dan 30 jaar).

Onze adviseurs denken met je mee

Zou je rechten verliezen als je geld laat storten vanaf een andere rekening of verzekering? Weeg in dat geval goed af of kapitaaloverdracht interessant voor je is. Je onafhankelijke adviseur denkt graag met je mee.