Net als andere financiële instellingen is BLG Wonen per 1 juli 2014 verplicht om van haar klanten bij te houden of ze mogelijk belastingplichtig zijn in de VS. Dit is geregeld in de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), een Amerikaanse wet waarmee de VS belastingontduiking en zwart sparen in het buitenland wil tegengaan.

Indien Fatca mogelijk op jou van toepassing is ontvang je van BLG Wonen een brief en het formulier "Bepalen belastingstatus Verenigde Staten" waarin we vragen of je mogelijk belastingplichtig bent in de VS. Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

Waarom Fatca?

Mensen sparen en beleggen soms buiten het land waar ze wonen. Daardoor is het vaststellen van de belastingplicht van burgers in een land lastiger geworden. Als gevolg hiervan betalen mensen soms te weinig belasting of betalen ze niet aan de juiste instantie. Wereldwijd is er steeds meer aandacht voor het correct betalen van belasting. In Europa bijvoorbeeld geldt sinds 1 juli 2005 de Europese Spaarrenterichtlijn, die belastingheffing over rente op spaartegoeden in de EU-lidstaten effectiever maakt.

Meer informatie?

Voor belastingadvies op maat kan je adviseur de aangewezen persoon zijn. Op de site van de Nederlandse Vereniging van Banken (www.nvb.nl) vind je algemene informatie over FATCA.

  • FATCA staat voor Foreign Account Taks Compliance Act. FATCA is bedoeld om Amerikaanse belastingplichtigen, die buiten de VS tegoeden aanhouden, correct belastingaangifte te laten doen bij de Amerikaanse belastingdienst (de IRS). De Nederlandse overheid heeft met de VS wederzijdse afspraken gemaakt over het uitwisselen van bepaalde gegevens.

   Alle Nederlandse financiële instellingen (waaronder hypotheekaanbieders, verzekeraars en banken) zijn, met ingang van 1 juli 2014, bij wet verplicht gegevens van klanten die mogelijk belastingplichtig zijn in de VS op te vragen en door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst geeft vanaf 2015 deze gegevens door aan de IRS.
  • Ja. Het ministerie van Financiën heeft op 18 december 2013 een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens gesloten en FATCA zal in de Nederlandse wet worden verankerd.
  • FATCA is verankerd in de Nederlandse wet en BLG Wonen wil voldoen aan de wet. Landen en instellingen die niet voldoen aan FATCA krijgen te maken met sancties.
  • Voor FATCA heeft BLG Wonen haar systemen, processen en procedures aan moeten passen, zodat van nieuwe en bestaande klanten direct duidelijk is of wij hun gegevens moeten rapporteren ten behoeve van de Amerikaanse belastingdienst.
  • BLG Wonen stuurt klanten een brief met een formulier ‘Bepalen belastingstatus Verenigde Staten’. We vragen je het formulier in te vullen en terug te sturen naar BLG Wonen.

  • Denk je dat je mogelijk een US Person bent en heb je geen belastingaangifte in de VS gedaan? Ga voor meer informatie naar de site van de Amerikaanse belastingdienst IRS, www.IRS.gov.

   Voor US Persons die de afgelopen jaren niet aan hun aangifteverplichtingen hebben voldaan en zich nu alsnog vrijwillig melden bij de IRS, heeft de VS een inkeerregeling ontwikkeld. Informatie daarvoor vind je op de website van de IRS. Zoek daarbij op de term ‘voluntary disclosure’.

   Mocht je benaderd worden door een financiële instelling, dan is het belangrijk op dit informatieverzoek te reageren, ook als je van mening bent dat je niet Amerikaans belastingplichtig bent. Als je niet reageert op een informatieverzoek is je bank namelijk verplicht jouw gegevens te rapporteren.

  • Je wordt mogelijk door verschillende financiële instellingen (hypotheekaanbieders, verzekeraars en banken) benaderd als een of meerdere van de onderstaande situaties op je van toepassing is/zijn:

   • Je hebt een Amerikaans paspoort
   • Je woont in de VS
   • Je bent geboren in de VS
   • Je hebt een Amerikaans woon-, postadres of telefoonnummer
   • Je maakt periodiek geld over naar de VS
   • Je bent een gevolmachtigde met een Amerikaans adres
   • Je hebt een Per Adres (P/A) in de VS

   Ben je mogelijk een US Person, dan zal je gevraagd worden om een verklaring in te vullen. Indien je niet meewerkt aan het informatieverzoek, dan rapporteert BLG Wonen gegevens over je product aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst stuurt de gegevens door naar de IRS. Als je van mening bent dat er geen sprake is van Amerikaanse belastingplicht, kun je dit aangeven. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als je niet langer Amerikaans staatsburger bent en dit met een officieel bewijsstuk kunt aantonen. Ook een visum voor studenten of een diplomatenstatus kan leiden tot vrijstelling van bepaalde belastingverplichtingen. Of je kunt om andere redenen niet belastingplichtig zijn in de VS. Als je hierover twijfelt, kun je dit mogelijk navragen bij je adviseur.

  • Je bent Amerikaans staatsburger als je voldoet aan één van onderstaande situaties:

   Daarnaast moet je als natuurlijk persoon ook het huidige jaar tenminste 31 dagen in de VS zijn geweest.

  • Je bent als natuurlijk persoon ofwel uiteindelijk belanghebbende mogelijk een ingezetene als je de afgelopen 3 jaar tenminste 183 dagen in de Verenigde Staten bent geweest. Daarbij worden de dagen als volgt geteld:

   • Alle dagen in de VS in het lopende jaar, en
   • 1/3 van de dagen in de VS in het vorige jaar, en
   • 1/6 van de dagen in de VS in het jaar daarvoor

   Daarnaast moet je als natuurlijk persoon ook het huidige jaar tenminste 31 dagen in de VS zijn geweest.

  • Je bent als natuurlijk persoon ofwel uiteindelijk belanghebbende een US Person als je voldoet aan één van onderstaande situaties:

   • Je bent een ingezetene van de Verenigde Staten (inclusief Amerikaanse territoria: Puerto Rico, Guam, Amerikaans Samoa, Noordelijke Marianen en de Amerikaanse Maagdeneilanden)
   • Je bent een Amerikaans staatsburger
   • Je hebt of had een bepaalde variant US Green Card. Vraag je belastingadviseur naar de varianten waarbij je wel een US Person bent. Of kijk voor deze specifieke informatie op www.irs.gov.
  • Wanneer je belastingplichtig bent, betekent dit dat je aangifte moet doen in de VS. Of je belasting moet betalen is onder andere afhankelijk van het belastingverdrag tussen Nederland en de VS of bijvoorbeeld je inkomen. De IRS omschrijft een Amerikaanse belastingplichtige als een US Person.