BLG WONEN

Oplossingen woningtekort: straatje erbij, woning makkelijker splitsen en een extra huisje in de tuin

Peiling onder Nederlandse bevolking

Welke afspraken moeten in de formatie worden gemaakt om het tekort aan 390.000 woningen terug te dringen? “Er is ruime steun voor het bouwen van een extra straatje in dorpen en wijken aan de rand van de stad. Maar lang niet iedereen wil een rij nieuwe bewoners om de hoek erbij. Dus dat zal wel goed moeten worden afgestemd,” aldus Georgette Lageman, expert woontoegankelijkheid van BLG Wonen. Het moet bovendien makkelijker worden een extra woning op het erf te plaatsen, vindt een meerderheid van de ondervraagde Nederlanders van 18 jaar en ouder. Ook is er significante steun voor het eenvoudiger maken van het splitsen van woningen. Bovenstaande conclusies blijken uit onderzoek van BLG Wonen, uitgevoerd door DVJ Insights*. Lageman: “Alles bij elkaar is er enorm veel potentie om de woningmarkt weer in beweging te krijgen”.


Ruim de helft van de Nederlanders steunt het plan om in dorpen en wijken een extra straat erbij te bouwen. Daardoor kunnen er 220.000 woningen bij komen1. Lageman: “Het voordeel is dat de infrastructuur er al ligt om in dorpen en buitenwijken een straatje erbij te bouwen. Het gaat dus sneller dan het bouwen van een hele nieuwe woonwijk in de polder. Uiteraard moet dan wel worden gekeken naar het optimaal besparen van de natuur en het landschap.”

Ruime steun voor het delen en splitsen van woningen

Uit het onderzoek blijkt ook dat 7 op de 10 respondenten voorstander is van minder strenge regels om een woning te delen. Ook willen de respondenten dat het makkelijker wordt om een extra woning op het erf te plaatsen. Daarnaast vindt meer dan de helft van de Nederlanders dat gemeenten woningsplitsing makkelijker moet maken. Lageman: “Allemaal manieren om de woontoegankelijkheid in Nederland te vergroten. Het splitsen van ruime woningen buiten de grote steden kan in potentie al een half miljoen nieuwe woningen opleveren2. Als het dan ook nog makkelijker wordt om bijvoorbeeld een student in huis te nemen of een extra huis op een groot perceel te bewonen, komen we versneld aan meer woonruimte. Hierdoor zijn we niet alleen meer afhankelijk van de productie van nieuwbouwwoningen om de woontoegankelijkheid te vergroten.”

Meer betaalbare woningen voor senioren

Maar liefst driekwart van de senioren (66+) zegt eerder door te willen stromen naar een kleinere woning als er meer betaalbare woningen voor ouderen beschikbaar komen. Het kabinetsstreven is om tot 2030 minstens 290.000 woningen te bouwen die geschikt zijn voor ouderen3.

“Wij vinden dat er nog meer nadruk mag komen te liggen op nieuwe woningen voor senioren. Vooral omdat er hiermee geschikte woningen vrijkomen voor doorstromers, vaak jonge gezinnen. En er dan ook weer beweging op gang komt voor starters, onder wie alleenstaanden. Groepen die nu moeilijk aan bod komen op de woningmarkt.”
Georgette Lageman, manager Expertise Centrum Wonen


*Over het onderzoek

DVJ Insights heeft in opdracht van BLG Wonen stellingen met oplossingen voor het woningtekort voorgelegd aan 523 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Dit onderzoek is uitgevoerd na de verkiezingen van 22 november 2023.

Meer informatie
Download de factsheet:

Bronnen:
1 Kwart van woningbouwopgave op kleine groene locaties goed mogelijk
2 Woningsplitsing kan half miljoen extra woningen opleveren
3 Staat van de Volkshuisvesting 2023