BLG WONEN

BLG Wonen zet puntenstelsel in bij Verhuurhypotheek voor betaalbare huur

Meer dan de helft van de huren in de vrije huursector te hoog

Om het segment van middenhuur in de vrije sector betaalbaar te houden introduceert BLG Wonen1 in het eerste kwartaal van 2023 de Verhuurhypotheek. Met deze hypotheek moeten verhuurders de huurprijs baseren op het puntenstelsel. Wij zijn daarmee de eerste geldverstrekker die inspeelt op de plannen van minister Hugo de Jonge om het aandeel van de middenhuur te vergroten, door meer huurwoningen uit de vrije sector onder het puntenstelsel te brengen op een manier die ook voor verhuurders interessant is.
Geld lenen kost geld


“Vanwege de hoge huren in de vrije huursector loopt een toenemend aantal huurders vast. Door van verhuurders te verlangen dat zij de huurprijs bepalen aan de hand van het puntenstelsel in ruil voor gunstige productvoorwaarden, willen wij een actieve bijdrage leveren aan een betaalbare huurwoningmarkt en woekerhuren tegengaan”, aldus Frank Soede, directeur BLG Wonen. Bij 54% van de woningen in de vrije huursector is de huur hoger dan volgens het landelijke puntenstelsel redelijk zou zijn, dat blijkt uit ons eigen onderzoek2. De huur van deze woningen is gemiddeld 29% te hoog. Door deze hoge huren betalen huurders gemiddeld op 42% van het besteedbare inkomen3 aan woonlasten.

Kenmerken Verhuurhypotheek

Verhuurders in de vrije huursector moeten bij de Verhuurhypotheek de huurprijs op het puntenstelsel baseren, maar krijgen daar gunstige voorwaarden van de geldverstrekker voor terug. Zoals de mate waarin de woning in verhuurde staat gefinancierd kan worden, de looptijd of de rentevaste periode. Op basis van het taxatierapport en huurcontract zien wij erop toe dat het puntenstelstel daadwerkelijk wordt toegepast.

De Verhuurhypotheek is bedoeld voor mensen die een huis willen aanhouden of kopen om te verhuren, tegen een verantwoorde huur gebaseerd op het puntenstelsel. “We weten dat de Verhuurhypotheek interessant kan zijn voor zzp’ers als onderdeel van hun pensioenplan. Of voor bijvoorbeeld ouders die een huis willen kopen om te verhuren aan hun kinderen”, aldus Soede.

Vrije huursector speelt belangrijke rol

“Het behoud van een vrije huursector is ontzettend belangrijk voor een gezonde woningmarkt. Deze huurwoningen voorzien in een grote behoefte, zoals voor starters of alleenstaanden na een scheiding. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de toegankelijkheid in de vrije huursector (65%) veel hoger is dan in de koopsector (24%)4. Dat is een goed teken. Tegelijkertijd zien we ook de schaduwkanten. Door het hoge aantal verhuisbewegingen in die markt, is de kans weliswaar groot dat men snel iets vindt, maar de tijdelijke huurcontracten leiden vaak tot hoge aanvangshuren. Aan die hoge huurlasten willen wij iets doen, zonder de vrije huursector te verkleinen.”
Frank Soede, directeur BLG Wonen

Trend: meer koopwoningen in de verhuur

Vorig jaar kochten 51.000 investeerders een woning voor verhuur. Daarmee kwam het totaal aantal woningen in bezit van investeerders op 697.0005. Onder particuliere verhuurders, heeft 8 op de 10, één woning in de verhuur. Een kleine groep, 4 procent, verhuurt 5 of meer woningen6.

1Ook de andere merken van de Volksbank (Regiobank en SNS) zullen de verhuurhypotheek aan gaan bieden.
2Geomarktprofiel, november 2022..
3Aandeel woonlasten in inkomen gedaald in 2021 (cbs.nl)
4Woontoegankelijkheidsmonitor, BLG Wonen, september 2022. Ruim 6 op de 10 woningzoekenden vindt in de vrije sector binnen een jaar een nieuwe woning.
5Investeerders kochten minder, koopstarters meer - Kadaster.nl zakelijk
6https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/14/bijna-half-miljoen-woningen-in-particuliere-verhuur