Een mooie toekomst voor duurhuurders

Frank Soede, directeur BLG Wonen in gesprek met de gemeente Rotterdam

"In mijn vorige artikel beschreef ik al dat het woningtekort bij veel gemeenten hoog op de agenda staat. Waar Gemeente Eindhoven zich met name focust op het middensegment, wordt er elders ook gesproken over de problemen die specifiek huurders ervaren op de koopwoningmarkt. Zo stond de duurhuurproblematiek vorig jaar meerdere malen op de agenda van het Platform hypotheken."

"Het Platform hypotheken is in 2017 opgericht op initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Binnen dit platform worden belangrijke ontwikkelingen en knelpunten besproken met de sector. Deelnemen aan dit platform vinden we belangrijk. Want door samen met de sector naar oplossingen te kijken, houden we de woningmarkt toegankelijk en betaalbaar. In februari ben ik, tijdens een bijeenkomst van dit platform, in gesprek gegaan met onder andere demissionair minister Ollongren (Minister van BZK) over de duurhuurproblematiek."

Duurhuurproblematiek

"De huurprijzen in de vrije sector liggen hoog, vooral in gebieden waar de woningmarkt erg krap is. Soms liggen de huurprijzen zelfs hoger dan de maximale toegestane hypotheeklast. Dit betekent dat iemand in dat geval geen hypotheek kan krijgen voor hetzelfde bedrag dat diegene wél aan huur betaalt. Bij BLG Wonen noemen we deze groep ook wel de ‘duurhuurders’."

“39% van de duurhuurders komt in aanmerking voor een hypotheek”

Pilot voor duurhuurders

"BLG Wonen streeft naar een toegankelijke woningmarkt voor iedereen. Daarom zijn wij gestart met een pilot voor duurhuurders, die in 2020 is afgerond. In deze pilot werd een huurverklaring gebruikt in de onderbouwing voor verantwoorde hypotheekverstrekking. De resultaten en aanbevelingen van deze pilot heb ik toegelicht tijdens de platformbijeenkomst in februari. Het belangrijkste resultaat op basis van de oriëntatiegesprekken die onafhankelijk adviseurs hebben gevoerd: 39% van de duurhuurders komt in aanmerking voor een hypotheek."

Aanbevelingen rondom de pilot

"In de meeste gevallen is financiering binnen de huidige standaard rekenregels mogelijk en voor andere duurhuurders komt er maatwerk bij kijken. Rond die maatwerkhypotheekaanvragen voor duurhuurders loopt het in de praktijk vaak nog stroef. Daarom hebben wij als BLG Wonen een aantal aanbevelingen gedaan.

Een belangrijke aanbeveling was het verbeteren van de informatievoorziening aan huurders over hun leenmogelijkheden. Duurhuurders doen zelf te weinig onderzoek naar wat hun huidige leenmogelijkheden zijn. Verder dan internet en informatie van familie of vrienden kijken ze vaak niet. Vervolgens doen ze de aanname dat het niet lukt om een hypotheek te krijgen en dat is zonde. We hebben in 2020 al veel aandacht aan de duurhuurder besteed, maar gaan hier in 2021 zeker mee door. De drempel naar de adviseur moet kleiner worden."

Steun voor onze aanpak

"Meer bekendheid rond maatwerk in de financiële sector kan eraan bijdragen dat deze groep duurhuurders geholpen wordt bij het vinden van een koopwoning. Met maatwerk kun je namelijk inspelen op de persoonlijke situatie van de klant. De samenleving flexibiliseert steeds meer door wisselend zelfstandige of werknemer te zijn. Maar ook door wisselende relaties en flexibel te willen zijn in samenlevingsvormen. Voor BLG Wonen is maatwerk én een open houding van zowel geldverstrekkers als adviseurs heel belangrijk. Om nu, maar juist ook in de toekomst, in te kunnen spelen op de veranderende omstandigheden waarin klanten zich bevinden. Ook borgen we op die manier het werken met de menselijke maat. In de toeslagenaffaire hebben we recent kunnen zien hoe belangrijk die menselijke maat is. Gelukkig is er veel steun voor onze aanpak."

“Meer bekendheid rond maatwerk in de financiële sector, kan eraan bijdragen dat duurhuurders geholpen wordt bij het vinden van een koopwoning.”

"Zo zijn we samen met NHG en een aantal andere geldverstrekkers aan het kijken hoe we een landelijk vervolg kunnen geven aan de pilot. Door ook maatwerk aan te bieden voor hypotheken onder de NHG-grens. Als maatwerk vaker mogelijk blijkt met NHG, leidt dit hopelijk tot een meer open houding rond maatwerk in de hele sector!"

Op naar een mooie toekomst

"Al met al kijk ik in ieder geval terug op een hele fijne bijeenkomst. Eén die er hopelijk voor zorgt dat we in de toekomst meer duurhuurders kunnen helpen bij het realiseren van hun woonwensen! Minister Ollongren zei blij te zijn met de activiteit in de markt en de werkwijze met de pilots. Het was heel mooi om te zien dat er voor ons onderwerp veel ondersteuning was. En natuurlijk dat we samen met NHG en anderen verder kunnen borduren op onze pilot voor duurhuurders. Ik zeg: met de hele sector op naar een meer toegankelijke woningmarkt!"


Terug naar blogoverzicht