Slechts 3 op 10 woningzoekenden vindt binnen jaar een huis

Toegang tot woningmarkt daalde in één jaar met 17%

In 2020 daalde het toegankelijkheidspercentage van de woningmarkt in Nederland tot 30%. Dat betekent dat slechts een kleine drie op de tien Nederlanders binnen een jaar een woning vindt die past bij hun wensen en beschikbare financiën.

De woontoegankelijkheid verschilt voor huur (44%) en koop (24%), maar is voor beide knellend laag. Opvallend is ook de lage toegankelijkheid buiten de Randstad, in Zeeland (29%), Limburg (31%) en Flevoland (31%). Deze en andere cijfers blijken uit de vandaag gelanceerde woontoegankelijkheidsmonitor van hypotheekverstrekker BLG Wonen. “We bereiken nu een historisch dieptepunt. Niet eerder was de woontoegankelijkheid zo laag. Daarmee zijn de kansen voor Nederlanders nog nooit zo ongelijk geweest”, aldus Frank Soede, directeur BLG Wonen.


Het woontoegankelijkheidspercentage laat in 2020 een scherpe daling van 17% zien. Na het omslagpunt op de koopmarkt in 2015, groeit de toestroom aan kopers. Deze groei houdt aan, terwijl het beschikbare woningaanbod rond 2019 niet meer voorziet in de behoefte. Dit verklaart de uitkomst van de daling van de woontoegankelijkheid in 2020. De lage toegankelijkheidsscores voor steden én provincies tonen aan dat de woontoegankelijkheid inmiddels een landelijk vraagstuk is.

Groot verschil tussen toegankelijkheid huur- en koopmarkt

Uit de woontoegankelijkheidsmonitor blijkt dat de toegankelijkheid van de huurmarkt (44%) aanmerkelijk hoger ligt dan de koopmarkt (24%). Frank Soede reageert: “Helaas beperkt die hogere toegankelijkheid zich tot de vrije huursector. En alleen voor hen met budget voor huren boven de € 1.000 - €1.200, want in dit segment is vrijwel altijd een woning te vinden. Het is echter zeer de vraag in hoeverre wonen dan nog betaalbaar is. Nederland telt inmiddels vele duurhuurders, met toenemende woonlasten”.

Landelijke woontoegankelijkheidsnorm nodig voor regie

BLG Wonen pleit voor een landelijke woontoegankelijkheidsnorm. Soede: “Iedereen wil gaan bouwen, maar als we deze en andere plannen niet toetsen op hun bijdrage aan de toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen, dan is het maar de vraag of meer mensen een passende plek vinden op de woningmarkt”. BLG Wonen vindt dat in 2030 de woontoegankelijkheid van heel Nederland op gemiddeld 50% moet liggen. Dit houdt in dat één op de twee woningzoekenden binnen één jaar een geschikte woning vindt.

In 2022 per kwartaal nieuwe inzichten

BLG Wonen ontwikkelde de woontoegankelijkheidsmonitor samen met PWC en Companen om meer inzicht te geven in de gedifferentieerde toegankelijkheid van de Nederlandse woningmarkt. De hypotheekverstrekker zet zich al jaren in voor een woningmarkt die eerlijke en rechtvaardige kansen biedt aan iedere woningzoekende. De monitor is samengesteld op basis van data van onder andere het CBS en het Kadaster. Vanaf 2022 deelt BLG Wonen ieder kwartaal nieuwe inzichten uit de monitor.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de woontoegankelijkheidsmonitor.

Factsheet

Download de factsheet voor meer cijfers en conclusies uit de monitor:

Alle artikelen