BLG Wonen biedt een maatschappelijk perspectief op een toegankelijke woningmarkt


Volgens kiezers in Nederland is de woningmarkt het meest urgente maatschappelijke thema van dit moment. Niet verwonderlijk, want ondanks de ruim acht miljoen beschikbare woningen neemt de woontoegankelijkheid af en de kloof tussen mensen die (ooit) een woning kochten en de mensen die huren toe. Wonen op een manier die jij graag wilt of bij jou past is niet voor iedereen in Nederland vanzelfsprekend.


Steeds meer partijen voelen zich verantwoordelijk om de woonproblematiek in Nederland aan te pakken en op te lossen. Dat is goed. Op macro-economisch niveau is door een aantal economen nagedacht over hoe de woningmarkt naar de toekomst toe grondig gerenoveerd kan worden. Waardevol, omdat de woningmarkt direct van invloed is op de economie en een gezonde economie een uitgangspunt vormt voor de betaalbaarheid van veel aspecten in ons dagelijks leven. Aan de andere kant gaat het probleem van de huidige woningmarkt verder dan een economisch aanpak. Het gaat immers ook om de mens en zijn of haar behoeften, wensen en gedrag.

Geen mens is hetzelfde. Net als onze financiële en leefsituatie. Daarom vinden wij het belangrijk om te kijken naar de impact van een aanpak op mensen. In het rapport ‘Maatschappelijk perspectief op een toegankelijke woningmarkt’ geven wij drie concrete aanbevelingen om de woningmarkt voor starters toegankelijker te maken.

Aanbevelingen

Om de dialoog niet alleen te focussen op de verre toekomst met een algemene aanpak, moet er ook rekening worden gehouden met de vraag en mogelijkheden die starters op de huidige woningmarkt hebben. Onze aanbevelingen richten zich voornamelijk op starters, omdat zij op dit moment zeer hard getroffen worden. Dat neemt uiteraard niet weg dat ook voor veel andere doelgroepen als senioren, daklozen, of statushouders dringend oplossingen nodig zijn.

Wij bieden het rapport ‘Maatschappelijk perspectief op een toegankelijke woningmarkt’ actief aan bij politici in aanloop naar het commissiedebat Wonen van de Tweede kamer op donderdag 29 september 2022. En hopen dat hierdoor dat tijdens het debat zowel het macro-economische belang als de persoonlijke belangen van mensen worden belicht. De vraag naar (betaalbare) woningen raakt een basisbehoefte van ons allemaal. Het staat niet voor niets als ‘de zorg der overheid’ opgenomen in onze Nederlandse Grondwet, maar onder andere ook in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Lees hier het hele rapport ‘maatschappelijk perspectief op een toegankelijke woningmarkt’:

Meer actueel


Terug naar blogoverzicht